Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsoo programmide ning ürituste toetuse taotluse ja toetuse kasutamise aruande vormide kinnitamine

Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsoo programmide ning ürituste toetuse taotluse ja toetuse kasutamise aruande vormide kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 103

  Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsoo programmide ning ürituste toetuse taotluse ja toetuse kasutamise aruande vormide kinnitamine

  Vastu võetud 26.02.2010 nr 15

  Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 49 lõike 1 punkti 4 ja Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010. a määrusega nr 5 kinnitatud "Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korra" § 4 ja § 7 alusel:

  § 1.   Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi ja noorsoo programmide ning ürituste toetuse taotluse vorm, vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi ja noorsoo programmide ning ürituste toetamiseks eraldatud toetuse kasutamise aruande vorm, vastavalt lisale 2.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 09.05.2008.a määrus nr 29 „Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo programmide ning ürituste toetuse taotluse ja toetuse kasutamise aruande vormide kinnitamine“.

  § 4.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  § 5.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

  Haldo Oravas
  vallavanem

  Merit Saar
  jurist vallasekretäri ülesannetes

  Lisa 1 Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsoo programmide ning ürituste toetuse taotlus

  Lisa 2 Viimsi valla eelarvest kultuuri- spordi- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamiseks eraldatud toetuse kasutamise aruanne

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json