HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse taotluse esitamise tingimuste ja taotluse vormi kinnitamine

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse taotluse esitamise tingimuste ja taotluse vormi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 104

  Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse taotluse esitamise tingimuste ja taotluse vormi kinnitamine

  Vastu võetud 19.02.2010 nr 14

  Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 a. määruse nr 10 (16.02.2010 määruse nr 2 redaktsioonis) „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord” § 2¹ lõike 2 alusel.

  § 1.   Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia (edaspidi: munitsipaallasteaed) lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse saamise taotluse (edaspidi: taotlus) esitamise tingimused ja taotluse vormi kinnitamine.

  § 2.   Taotluse esitamise tingimused

   
    1) Taotlus esitatakse lasteaiatasu soodustuse saamiseks ühekordselt jooksva kalendrikuu eest vallavalitsusele hiljemalt jooksva kalendrikuu 15. kuupäevaks või sellele järgnevaks tööpäevaks, kui nimetatud kuupäev langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale.
    2) Taotlused, mis esitatakse peale jooksva kuu 15. kuupäeva, arvestatakse soodustuse saamiseks järgmise kuu eest.
    3) vallavalitsus kontrollib 10 päeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast taotluses toodud andmete õigsust. Soodustuse määramisest või mittemääramisest teavitab vallavalitsus taotluse esitajat kirjalikult 15 päeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.
    4) soodustuse lõppemisest teavitab vallavalitsus taotluse esitajat kirjalikult 15 päeva jooksul peale soodustuse lõppemist.

  § 3.   Kinnitada juurdelisatud taotluse vorm „Viimsi valla munitsipaallasteaia lasteaiatasu soodustuse taotlus“ (lisa 1).

  § 4.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  § 5.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

  Haldo Oravas
  vallavanem

  Kristo Kallas
  vallasekretär

  Lisa 1 Viimsi valla munitsipaallasteaia lasteaiatasu soodustuse taotlus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json