Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Paldiski linna jäätmekava 2014 – 2018 vastuvõtmine

Paldiski linna jäätmekava 2014 – 2018 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Paldiski Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 119

Paldiski linna jäätmekava 2014 – 2018 vastuvõtmine

Vastu võetud 30.12.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Paldiski linna jäätmekava 2014 - 2018 vastavalt lisale.

§ 2.   Arvestada jäätmekavaga Paldiski linna järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt linna rahalistele võimalustele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Avalikustada jäätmekava Paldiski linna veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kaupo Kallas
Volikogu esimees

Lisa Paldiski linna jäätmekava 2014 - 2018

/otsingu_soovitused.json