Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu ja -valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2013, 148

Rapla Vallavolikogu ja -valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 19.12.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 17 lõike 42 ning paragrahvi 49 lõike 44 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Rapla Vallavolikogu ja –valitsuse liikme (edaspidi volikogu ja valitsuse liikme) teenistuslähetusse saatmine, lähetuse vormistamine ning lähetusega seonduvate kulude hüvitamine.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) 1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on volikogu ja valitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.
  1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on volikogu ja valitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

  (2) Volikogu liige saadetakse lähetusse volikogu esimehe, valitsuse liige vallavanema korraldusel.

  (3) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse taotlemine

  Lähetuse vormistamise alus on vormikohane lähetustaotlus (edaspidi taotlus), kuhu märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse, ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Volikogu liikme lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (2) Valitsuse liikme lähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

  (3) Käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus.

  (4) Välislähetuse korral märgitakse käskkirjas ka asutus või üritus, kuhu lähetatu suunatakse, ning välislähetuse päevaraha määr.

  (5) Käskkirja projekti valmistab ette personalitöötaja.

§ 5.   Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu ja valitsuse liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses
viibimise aja eest päevaraha vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusele nr 112 “Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json