Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2014. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2014, 24

Otepää valla 2014. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 18.12.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Otepää valla põhimääruse § 48 alusel.

§ 1.   Otepää valla 2014. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Raidal
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisad 1 kuni 5

/otsingu_soovitused.json