Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2014, 26

Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 26.02.2014 määruse nr 4 „Kuusalu valla 2014.aasta eelarve kinnitamine” ja 27.08.2014 määruse nr 25 „Kuusalu valla 2014.aasta I lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve
põhitegevuse tulud 113 786,35 eurot;
põhitegevuse kulud - 253 956,35 eurot;
investeerimistegevuse tulud - 25 725,11 eurot;
investeerimistegevuse kulud 99 895,11 eurot
ja likviidsete varade muutus (aasta lõpu jäägi vähenemine) – 66 000 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2014. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json