Teksti suurus:

Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas“ muutmine

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 1

Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekandeseaduse § 8 lõike 2 ; ja § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määruses nr 3 Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas tehakse järgmised muudatused:


1) Paragrahv 18 lõige 1punkt 1 järgmises sõnastuses: Lapsevanemal või last kasvataval isikul, kelle laps alustab õppimist I klassis esmakordselt.


2) Paragrahv 18 lõige 2 punkt 1 järgmises sõnastuses: Toetus makstakse õppeaasta alguses lapsevanema poolt esitatud koolitõendi alusel.


3) Paragrahv 18 lõige 3 järgmises sõnastuses: Toetuse suurus on 100 eurot.


4) Paragrahv 18 lõige 4 lugeda kehtetuks.


5) Paragrahv 19 lõige 1 punkt 1 järgmises sõnastuses: Toetuse suurus on 100 eurot.


6) Paragrahv 21 lõige 1 järgmises sõnastuses: Jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile Nõva valla eelkooliealistele lastele, kõigile Nõva Koolis õppivatele lastele ning vanaduspensionäridele.


§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json