Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 45 „Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 7

Kose Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 45 „Ardu Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kose Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 45 „Ardu Lasteaia põhimäärus“ § 6 lõiget 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„(1) Lasteaias on kolm rühma: sõime-, sobitus- ja lasteaiarühm.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json