SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 9

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas

Vastu võetud 04.02.2011 nr 3
RT IV, 06.03.2014, 61
jõustumine 01.03.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2015RT IV, 31.12.2015, 103.01.2016
24.03.2016RT IV, 05.04.2016, 2608.04.2016
25.01.2018RT IV, 07.02.2018, 510.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a
24.05.2018RT IV, 05.06.2018, 408.06.2018
18.04.2019RT IV, 26.04.2019, 529.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.04.2016, 26 - jõust. 08.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 2.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 3.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 4.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

2. peatükk SISSETULEKUTEST SÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 5.   Toimetulekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 6.   Kütte ostmise toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 7.   Toetus ravi-, rehabilitatsiooni- ja ravimikulude hüvitamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 8.   Toetus prillide ostmiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 9.   Toetus eriabivahendi ostmiseks või laenutamiseks
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 10.   Laste- ja noortelaagri tuusiku toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 11.   Huvitegevuse toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 12.   Puudega lapse toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 13.   Majanduslike raskuste toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 14.   Erakorraline toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 15.   Muu toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

3. peatükk SISSETULEKUTEST MITTESÕLTUVATE SOTSIAALTOETUSTE LIIGID 

§ 16.   Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 17.   Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 18.   Kooliminekutoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 19.   Kooli lõpetamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 26.04.2019, 5 - jõust. 29.04.2019]

§ 20.   Vanurite juubelitoetus

  Toetus õnnitlusena rahalise toetusena 20 eurot ja lillekimbuna vanurile juubeli puhul alates 70.eluaastast.

§ 21.   Jõulutoetus

  Jõulutoetus määratakse kingitusena kõigile Nõva valla eelkooliealistele lastele, kõigile Nõva Koolis õppivatele lastele ning vanaduspensionäridele.
[RT IV, 31.12.2015, 1 - jõust. 03.01.2016]

§ 22.   Maamaksusoodustus
[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 23.   Täiendavad sotsiaalteenused hindamise alusel

[Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

4. peatükk SOTSIAALTOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 24.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 25.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 26.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 27.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 28.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 29.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 30.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 31.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

§ 32.   [Kehtetu - RT IV, 05.06.2018, 4 - jõust. 08.06.2018]

5. peatükk RAKENDAMINE 

§ 33.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 34.   Määrus jõustub 01.03. 2011. a.

Lisa 1 Sotsiaaltoetuse avaldus

Lisa 2 Hindamise alus täiendava sotsiaaltoetuse määramiseks

/otsingu_soovitused.json