Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016 – 2020 vastuvõtmine

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016 – 2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 46

Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016 – 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 15.12.2015 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36'4 ja jäätmeseaduse § 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine


Võtta vastu Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2016 – 2020 vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühist jäätmekava 2016 – 2020 Kanepi valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Kanepi valla rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Kanepi Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Kanepi valla veebilehel.

  (2) Jäätmekava jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa 

/otsingu_soovitused.json