HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sonda Kooli arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine

Sonda Kooli arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 62

  Sonda Kooli arengukava aastateks 2015-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 14.12.2015 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 alusel.

  § 1.  Kinnitada Sonda Kooli arengukava aastateks 2015 - 2020 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Veiko Erm
  Volikogu esimees

  Lisa Sonda Kooli arengukava