HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Erra Lasteaia arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine

Erra Lasteaia arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 63

  Erra Lasteaia arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine

  Vastu võetud 14.12.2015 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

  § 1.  Kinnitada Erra Lasteaia arengukava aastateks 2016 - 2019 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Veiko Erm
  Volikogu esimees

  Lisa Erra Lasteaia arengukava