Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2015, 85

Saue valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 29.12.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 1, "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse" § 26 lõike 3 ja Saue Vallavolikogu 27. augusti 2015. aasta määruse nr 16 "Saue valla finantsjuhtimise kord" § 12 lõigete 3 ja 6 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2015. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
Vallavolikogu esimees

Lisa Saue valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine