Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2018. aasta 2. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2018, 2

  Lääne-Harju valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

  Vastu võetud 27.12.2018 nr 34

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Lääne-Harju valla 2018. aasta 2. lisaeelarve (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Tammur
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lääne-Harju valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json