SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 49

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2019 nr 112

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuste määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärad Mulgi vallas.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiselt:
  1) üür 3 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus,
  4) tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 18 eurot ühe inimese kohta kuus ning 18 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 6 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugküttega eluruumis kuni 8 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 30 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus,
  9) maamaksukulu piirmäär hüvitatakse kuni 0,25 eurot ruutmeetri kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud vastavalt kasutatavale eluruumile, hüvitatav piirmäär on kuni 0,30 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu hüvitatakse kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 3 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (2) Alalise eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm. Kui leibkonna eluruum on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määrus nr 15 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json