KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava aastateks 2020-2030 kinnitamine

Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava aastateks 2020-2030 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2019, 82

Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava aastateks 2020-2030 kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2019 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 13 lõike 5 ja Saaremaa Vallavolikogu 28. veebruari 2019. a otsuse nr 1-3/20 „Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava koostamise algatamine“ alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine


Kinnitada Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava aastateks 2020–2030 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumineMäärus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava aastateks 2020-2030

/otsingu_soovitused.json