Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Valga valla arengukava 2021–2035

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 45

Valga valla arengukava 2021–2035

Vastu võetud 18.12.2020 nr 119

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Valga valla arengukava kinnitamine

  Kinnitada Valga valla arengukava 2021−2035 (Lisa 1), Valga valla profiil (Lisa 2) ja haldusreformi käigus kokkulepitud investeeringud (Lisa 3).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Valga Vallavolikogu 13. detsembri 2019 määrus nr 95 „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019−2023“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Alar Nääme
esimees

Lisa Valga valla arengukava 2021-2035

Lisa Valga valla profiil

Lisa Haldusreformi käigus kokkulepitud investeeringud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json