Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Valga valla eelarvestrateegia 2021–2025

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 46

Valga valla eelarvestrateegia 2021–2025

Vastu võetud 18.12.2020 nr 120

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Valga valla eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Valga valla eelarvestrateegia 2021−2025 (Lisa 1).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Valga Vallavolikogu 13. detsembri 2019 määrus nr 95 „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019−2023“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Alar Nääme
esimees

Lisa Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json