HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Neeme Kooli arengukava kinnitamine

Neeme Kooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 63

  Neeme Kooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 30.12.2020 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 67 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 ”Jõelähtme valla põhimäärus” § 34 lg 9 ja Jõelähtme Vallavalitsuse 06.02.2020 määruse nr 1 ”Jõelähtme valla haridusasutuste arengukava kinnitamise ning selle täitmisest aruandmise kord” § 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Neeme Kooli arengukava aastateks 2020-2024 vastavalt lisale.

  Andrus Umboja
  vallavanem

  Leho Kure
  vallasekretär

  Lisa Neeme Kooli arengukava 2020-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json