Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete V muutmine

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete V muutmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.01.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2020, 85

  Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete V muutmine

  Vastu võetud 28.12.2020 nr 19

  Määrus kehtestatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016. a määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 10, Viljandi Linnavolikogu 30.01.2020. a määruse nr 61 „Viljandi linna 2020. aasta eelarve kinnitamine“ ja Viljandi Linnavolikogu 18.06.2020. a määruse nr 76 „Viljandi linna 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine“ ning Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020. a määruse nr 91 „Viljandi linna 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2020. aasta V alaeelarvete muutmine vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Eelarveridade täitmise eest vastutavad määruse lisades vastaval eelarvereal nimetatud ametikohtadel olevad isikud või nimetatud hallatava asutuse juhid või nende asendajad.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja kehtib kuni 15.01.2021.

  Madis Timpson
  linnapea

  Ene Rink
  linnasekretär

  Lisa Viljandi linna 2020. a alaeelarvete V muutmine, eelarvetabelid

  /otsingu_soovitused.json