Tervishoid

Teksti suurus:

Alutaguse valla heaoluprofiili kinnitamine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.12.2022, 38

Alutaguse valla heaoluprofiili kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kinnitada Alutaguse valla heaoluprofiil

  Alutaguse valla heaoluprofiil võetakse vastu vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marek Kullamägi
volikogu esimees

Lisa Alutaguse valla heaoluprofiil

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json