Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2002. a määruse nr 134 "Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 29, 177

Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2002. a määruse nr 134 "Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 12.03.2003 nr 78

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653) § 3 lõike 3 ja «Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300; 2002, 53, 336; 57, 357; 61, 375) § 26 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2002. a määruse nr 134 «Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 37, 228) § 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «Kaitseväe Tagalakeskus» sõnadega «Kaitseväe Logistikakeskus».

Peaminister Siim KALLAS

Kaitseminister Sven MIKSER

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json