Teksti suurus:

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2005
Avaldamismärge:RT I 2003, 29, 174

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks neljaks aastaks

Vastu võetud 25.02.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. märtsi 2003. a otsusega nr 400

§ 1. Eesti Vabariigi põhiseaduse (RT 1992, 26, 349) § 156 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, kes valitakse vabadel valimistel neljaks aastaks. Seadusega võib volikogu volituste perioodi lühendada seoses kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise või jagunemisega või volikogu tegutsemisvõimetusega. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.»

§ 2. Seadus jõustub 2005. aasta 17. oktoobril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json