Teksti suurus:

Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse ümberkorraldamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 38, 556

Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse ümberkorraldamine

Vastu võetud 17.03.2003 nr 45

« Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 43 lõike 3 ja «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69) § 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 « Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585) punkti 28 alapunktiga 1 ja punktiga 45 ning Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 2003. a korraldusega nr 183-k.

§1. Moodustada Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse ümberkorraldamiseks ümberkorraldamiskomisjon järgmises koosseisus:

Esimees: Mait Heidelberg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik
Liikmed: Imre Siil Eesti Informaatikakeskuse direktor
  Karl Taklaja Riigihangete Keskuse direktori asendaja
  Karin Kask Eesti Informaatikakeskuse pearaamatupidaja
  Jaak Liivik Riigihangete Keskuse peaspetsialist
  Lennart Lepik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusosakonna majandus- ja riigivara talituse juhataja.

§2. Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse direktoritel viia läbi 5. mai 2003 seisuga nende juhitavate riigiasutuste valduses oleva riigivara inventuur ja koostada lõppbilanss ning esitada inventuuriakt ja lõppbilanss ümberkorraldamiskomisjonile 20. maiks 2003. a.

§3. Ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetavate riigiasutuste valduses olev riigivara ja asjaajamine anda üle Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele.

§4. Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse sõlmitud töölepingud loetakse ümberkorraldamise päevast sõlmituks Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega.

§5. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse põhimäärus kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega ning Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse struktuur ja töötajate koosseis majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json