Teksti suurus:

Jaan Õunapuu teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 41, 607

Jaan Õunapuu teenistusest vabastamine

Vastu võetud 21.03.2003 nr 216

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 83 lõike 7 punkti 2 ja «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116) § 114 lõike 1 ja § 126 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 65 lõikega 1:

1. Vabastada Tartu maavanem Jaan Õunapuu teenistusest 22. märtsist 2003. a tema isikliku avalduse alusel seoses valimisega Riigikogu liikmeks.

2. Jaan Õunapuul anda teenistuse tõttu temale usaldatud vara ja Tartu Maavalitsuse asjaajamine ühe kuu jooksul üle peaministri poolt nimetatud Tartu maavanema kohusetäitjale.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json