Teksti suurus:

Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 44, 645

Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid

Vastu võetud 27.03.2003 nr 25

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 27 lõike 1 alapunkti 13 ja § 51 lõike 4 alusel.

1. Kinnitan õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kasutamise kulunormid:
1) üliõpilase kohta kuni 250 ml aastas;
2) õpilase kohta kuni 50 ml aastas.

2. Haridusministri 5. jaanuari 2001. a määrus nr 2 «Teadus- ja õppetöös kasutatava aktsiisiga maksustamata piirituse kulunormid» tunnistatakse kehtetuks.

3. Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2003. a.

Minister Mailis RAND

Eurointegratsiooni asekantsler
kantsleri ülesannetes Madis LEPAJÕE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json