Teksti suurus:

Kohanimede määramine Vahi küla tänavatele

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 33, 902

Kohanimede määramine Vahi küla tänavatele

Vastu võetud 05.03.2003 nr 1

Vastavalt Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktile 9 ja kooskõlas Tartu Vallavolikogu 16. jaanuari 2002. a. otsusega nr 3 «Vahi küla Ignatsi detailplaneeringu kehtestamine» avaldas Tartu Vallavalitsus 29. mail 2002. a eelteate kohanimede määramise kohta. Eelteates kutsuti asjasthuvitatud isikuid esitama vallavalitsusele 25 päeva jooksul alates eelteate avaldamisest omapoolseid ettepanekuid. Asjasthuvitatud isikutelt ettepanekuid ei saabunud.

Arvestades eeltoodut ja vastavalt kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 14; õiend; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387; 90, 521) § 4 punktile 4 ja § 5 lõikele 3, Tartu Vallavolikogu 15. mai 1997. a määrusega nr 9 kehtestatud «Tartu valla kohanime määramise korra» punktidele 1.1 ja 9 ning kooskõlas Tartu Vallavolikogu 16. jaanuari 2002. a otsusega nr 3 «Vahi küla Ignatsi detailplaneeringu kehtestamine», Tartu Vallavalitsus määrab:

1. Määrata Vahi külas planeeritud viiele uuele tänavale nimeks Aabrahami puiestee, Taaveti tänav, Joosepi tänav, Saamueli tänav ja Taanieli tänav vastavalt lisatud projektplaanile.

2. Määrus jõustub selle avaldamisel elektroonilises Riigi Teatajas.

Märkus: Projektplaan asub Tartu Vallavalitsuses.

Vallavanem Aivar SOOP

Vallasekretär Tiiu VARES

/otsingu_soovitused.json