Teksti suurus:

Haiglavõrgu arengukava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 35, 223

Haiglavõrgu arengukava

Vastu võetud 02.04.2003 nr 105

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157) § 55 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja erihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).

(2) Eesti Haigekassa sõlmib haiglate loetelus nimetatud haiglatega tervishoiuteenuste ostmise lepingud vähemalt viieks aastaks.

§ 2. Haiglate loetelu

(1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
3) SA Tallinna Lastehaigla.

(2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
3) Ida-Virumaa keskhaigla;
4) SA Pärnu Haigla.

(3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
1) AS Järvamaa Haigla;
2) Kuressaare Haigla SA;
3) SA Läänemaa Haigla;
4) AS Rakvere Haigla;
5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
6) SA Narva Haigla;
7) SA Viljandi Haigla;
8) AS Valga Haigla;
9) SA Hiiumaa Haigla;
10) AS Põlva Haigla;
11) SA Rapla Haigla.

(4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
1) SA Jõgeva Haigla;
2) AS Põlva Haigla;
3) SA Rapla Haigla.

§ 3. Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

(1) Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate loetelus nimetatud haiglate hoonete ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks on kokku 4,3 miljardit krooni. Toodud hinnanguline maksumus ei sisalda investeeringuid, mis on vajalikud hooldusravi teenuste osutamiseks. Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate lõikes on toodud määruse lisas.

(2) Vajalike investeeringute maksumus kinnitatakse sotsiaalministri käskkirjaga iga haigla puhul eraldi pärast haigla funktsionaalse arengukava, mis arvestab hädaolukorraks valmisoleku vajadusi ning ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa, kinnitamist.

§ 4. Rakendussätted

(1) Haiglavõrgu arengukava kehtestatakse 15 aastaks.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 3 punktid 10 ja 11 kehtivad kuni 31. detsembrini 2004. a.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 4 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. jaanuarist 2005. a.

Peaminister Siim KALLAS

Sotsiaalminister Siiri OVIIR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 «Haiglavõrgu arengukava»
lisa

INVESTEERINGUTE HINNANGULINE MAHT

HAIGLA Aktiivravivoodeid,
sh taastusravi ja päevameditsiin*
Hooldusravi- ja geriaatriavoodeid Kokku voodeid Investeeringuvajadus
akuut
Investeeringuvajadus
hooldus
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 1028 0 1028 1 096 166 000 0
SA Tallinna Lastehaigla 189 0 189 168 876 000 0
SA Tartu Ülikooli Kliinikum 892 155 1047 1 131 905 000 117 975 000
AS Ida-Tallinna Keskhaigla 378 160 538 296 586 000 133 100 000
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla 448 60 508 426 558 000 36 300 000
Ida-Virumaa keskhaigla 302 55 357 354 516 000 51 425 000
SA Pärnu Haigla 243 87 330 228 259 000 70 785 000
AS Järvamaa Haigla 49 46 95 38 252 000 24 035 000
Kuressaare Haigla SA 84 69 153 51 315 000 43 890 000
SA Läänemaa Haigla 33 31 64 25 029 000 16 197 000
AS Rakvere Haigla 98 61 159 75 350 000 31 872 000
AS Lõuna-Eesti Haigla 114 88 202 65 984 000 56 430 000
SA Narva Haigla 194 55 249 147 847 000 28 737 000
SA Viljandi Haigla 172 76 248 115 620 000 39 710 000
AS Valga Haigla 44 59 103 0 0
SA Jõgeva Haigla 24 56 80 18 623 000 29 260 000
SA Hiiumaa Haigla 13 17 30 10 267 000 8 882 000
AS Põlva Haigla 19 43 62 14 765 000 22 467 000
SA Rapla Haigla 42 40 82 28 762 000 20 900 000
Kokku 4367 1158 5525 4 294 680 000 731 965 000

* Investeeringuvajaduse arvutamise aluseks võetud minimaalne aktiivravivoodite vajadus 15 aastaks

Sotsiaalminister Siiri OVIIR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json