Teksti suurus:

Põlva maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 46, 679

Põlva maakonnas asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 02.04.2003 nr 28

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 5 alusel.

§ 1. Kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritsev piiranguvöönd

(1) Selles määruses nimetatud kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritsevas piiranguvööndis kehtib «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» §-s 13 sätestatud kaitsekord.

(2) Määrusega sätestatud vööndi ulatust arvestatakse puude puhul tüve välispinnast ja geoloogiliste objektide puhul objekti väliskontuurist.

§ 2. Kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemine

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel määran selles määruses nimetatud kaitstavate looduse üksikobjektide valitsejaks Põlvamaa keskkonnateenistuse.

§ 3. Üksikpuude piiranguvööndi ulatus

(1) Looduskaitse Nõukogu 22. mai 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitses» (RT 1937, 82, 676) Veriora vallas Väike-Veerksu külas kaitse alla võetud männi «Kahar pettai» piiranguvööndi ulatus on 20 m.

(2) Looduskaitse Nõukogu 1. oktoobri 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitses» (RT 1937, 89, 731) Kanepi vallas Peetrimõisa külas kaitse alla võetud Kuldijüri männi piiranguvööndi ulatus on 20 m.

(3) Looduskaitse Nõukogu 8. veebruari 1938. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas» (RT 1938, 34, 295) Mikitamäe vallas Kahkva külas kaitse alla võetud Plotina männi piiranguvööndi ulatus on 20 m.

(4) Sotsiaalministri 30. juuni 1939. a otsusega «Üksikute puude, rändrahnude ja esemete looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1939, 58, 480) Põlva vallas Aarna külas kaitse alla võetud männi «Karo kakutu pettai» piiranguvööndi ulatus on 20 m.

(5) ENSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega «Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas» (RT 1941, 29, 413) kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
1) Tilleoru tammel Kanepi vallas Varbuse külas – 50 m;
2) Lepiku männil Mikitamäe vallas Kahkva külas – 15 m.

(6) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
1) Silgu tammel Kanepi vallas Jõksi külas – 20 m;
2) Kuku tammel Kanepi vallas Karste külas – 20 m;
3) Amuuri korgipuul Laheda vallas Tilsi külas – 50 m;
4) männil «Tutuga pettai» Orava vallas Suuremetsa külas – 20 m;
5) männil «Kraaviotsa pettai» Põlva vallas Aarna külas – 20 m;
6) Peri tammel Põlva vallas Peri külas – 50 m;
7) Sooküla kasel Põlva vallas Rosma külas – 10 m;
8) Võõpsu männil Räpina vallas Ristipalo külas – 20 m;
9) kahel Valgjärve tammel Valgjärve vallas Valgjärve külas – 50 m.

(7) Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29 kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
1) männil «Akste pettai» Ahja vallas Akste külas – 15 m;
2) Erastvere tammel Kanepi vallas Erastvere külas – 50 m;
3) Kõlleste männil Kõlleste vallas Krootuse külas – 20 m;
4) Pika talu kuusel Kõlleste vallas Ihamaru külas – 15 m;
5) Rasina remmelgal Mooste vallas Rasina külas – 30 m;
6) Tamme talu pärnal Mooste vallas Suurmetsa külas – 10 m;
7) kolmel Tilleoru tammel Põlva vallas Puskaru külas – 20 m;
8) männil «Oru pettai» Põlva vallas Peri külas – 20 m;
9) Amuuri korgipuul Räpina linnas Räpina paberivabriku maa-alal – 10 m;
10) kahel Räpina künnapuul Räpina linnas Apteegi tänava ääres – 15 m;
11) Rahumäe männil Räpina vallas Rahumäe külas – 20 m;
12) Kõrgessaare kasel Räpina vallas Leevaku külas – 15 m;
13) Räpina männialleel Räpina vallas Sillapää külas – 10 m;
14) kadakal «Kübara kattai» Veriora vallas Väike-Veerksu külas – 10 m;
15) männil «Laudsi pettai» Värska vallas Verhulitsa külas – 15 m.

(8) Põlva Rajooni RSN Täitevkomitee 30. septembri 1981. a otsusega nr 180 kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
1) Tilleoru Ristimännil Kanepi vallas Varbuse külas – 50 m;
2) kahel Rebasmäe kuusel Orava vallas Rebasmäe külas – 30 m;
3) Kalsa tammel Räpina vallas Kõnnu külas – 20 m.

(9) Põlva Rajooni RSN Täitevkomitee 25. aprilli 1989. a otsusega nr 105 kaitse alla võetud üksikpuude piiranguvööndi ulatus on:
1) Karjala kasel Põlva vallas Mammaste külas – 15 m;
2) Paberivabriku saarel Räpina linnas Räpina paberivabriku õuel – 10 m;
3) Viira lehisel Veriora vallas Viira külas – 20 m.

§ 4. Geoloogilised objektid

(1) Looduskaitse Nõukogu 22. mai 1937. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude kaitses» (RT 1937, 82, 676) Kõlleste vallas Karilatsi külas kaitse alla võetud rändrahnu «Põdrakivi» piiranguvööndi ulatus on 10 m.

(2) Sotsiaalministri 30. juuni 1939. a. otsusega «Üksikute puude, rändrahnude ja esemete looduskaitse alla võtmise asjus» (RT 1939, 58, 480) Kanepi vallas Kaagvere külas kaitse alla võetud rändrahnu «Kalevipoja lootsik» piiranguvööndi ulatus on 20 m.

(3) Sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsusega «Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjas» (RT 1940, 20, 162) Mikitamäe vallas Niitsiku külas kaitse alla võetud Niitsiku Suurkivi piiranguvööndi ulatus on 10 m.

(4) ENSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega «Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas» (RT 1941, 29, 413) Põlva vallas Metste külas kaitse alla võetud Metste rändrahnu piiranguvööndi ulatus on 20 m.

(5) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
1) Soehavva rändrahnul Laheda vallas Roosi külas – 10 m;
2) Vinso rändrahnul Veriora vallas Vinso külas – 10 m.

(2) ENSV Ministrite Nõukogu 4. veebruari 1964. a määrusega nr 56 Orava vallas Rebasmäe külas kaitse alla võetud kolme Ilumetsa kraatri piiranguvööndi ulatus on 50 m.

(3) Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29 kaitse alla võetud geoloogiliste objektide piiranguvööndi ulatus on:
1) Kivijärve rändrahnul Põlva vallas Uibojärve külas – 50 m;
2) Kübarakivi rändrahnul Veriora vallas Väike-Veerksu külas – 10 m.

(4) Põlva Rajooni RSN Täitevkomitee 30. septembri 1981. a otsusega nr 180 Orava vallas Rebasmäe külas kaitse alla võetud Rebasmäe allika piiranguvööndi ulatus on 50 m.

(5) Põlva Rajooni RSN Täitevkomitee 25. aprilli 1989. a otsusega nr 105 Värska vallas Treski külas kaitse alla võetud Karisilla kivi piiranguvööndi ulatus on 10 m.

§ 5. Kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määruse nr 73 «Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine» (RTL 2001, 21, 282; 2002, 45, 620; 79, 1217) § 2 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json