Teksti suurus:

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramisest Keila linnas

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2013
Avaldamismärge:RTL 2003, 47, 691

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramisest Keila linnas

Vastu võetud 04.04.2003 nr 58

Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» (RT I 1997, 1, 3; 14, õiend; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387; 90, 521) § 5 lõike 4 alusel, arvestades kohanimenõukogu nõusolekut ja kooskõlas «Kohanimeseaduse» § 11 lõikega 2 eelnevalt ajalehes «Postimees» 26. veebruaril 2003. a avaldatud teadet.

§ 1. Määrata Keila linnas ühistranspordipeatustele järgmised kohanimed:

(1) Paldiski maantee ääres:
1) Männiku – peatus Piiri tänava ja Paldiski maantee ristmiku lähedal (endine Männi peatus);
2) Tervisekeskus – peatus Keila Tervisekeskuse juures (endine Kellu peatus);
3) Mudaaugu – peatus Ülase tänava ja Kullerkupu tänava ristmiku lähedal.

(2) Haapsalu maantee ääres:
1) Keskväljak – peatus kiriku esisel väljakul;
2) Jaama – peatus Jaama tänava ja Haapsalu maantee ristmiku lähedal;
3) Rõõmu – peatus Rõõmu kaubamaja juures.

§ 2. Käesoleva määruse peale võib esitada kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json