Teksti suurus:

Naise ja mehe kirjaliku nõusoleku vorm kunstlikuks viljastamiseks

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 48, 698

Naise ja mehe kirjaliku nõusoleku vorm kunstlikuks viljastamiseks

Vastu võetud 04.04.2003 nr 54

Määrus kehtestatakse «Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse» (RT I 1997, 51, 824; 2003, 18, 102) § 16 lõike 5 ja § 17 lõike 2 alusel.

§ 1. Kirjaliku nõusoleku vorm

(1) Kunstliku viljastamise korral annab naine ja seaduses sätestatud juhtudel abikaasa või mõni teine konkreetne mees kirjaliku nõusoleku kunstlikuks viljastamiseks.

(2) Kirjalik nõusolek (edaspidi akt) vormistatakse eriarstiabi osutaja valitud vormi kohaselt.

(3) Akti vormistamisel on käesoleva määrusega kehtestatud kannete tegemine kohustuslik. Eriarstiabi osutaja võib vajadusel teha akti täiendavaid kandeid.

(4) Eriarstiabi osutaja võib aktil kasutada eriarstiabi osutaja logo.

§ 2. Naise nõusolek kunstlikuks viljastamiseks

(1) Naise nõusolek kunstlikuks viljastamiseks peab sisaldama naise kohta järgmisi andmeid:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoha aadress.

(2) Naise nõusolekust peab selguma, kas naine on nõus:
1) kunstliku viljastamisega abikaasa seemnerakkudega;
2) kunstliku viljastamisega mõne teise konkreetse mehe seemnerakkudega;
3) kunstliku viljastamisega doonori seemnerakkudega;
4) oma munaraku kehavälise viljastamisega;
5) rasestamisega võõrast munarakust pärineva embrüoga.

(3) Naise nõusolekust peab selguma, et ta on tutvunud tema kunstliku viljastamise näidustuste uurimise kohta koostatud dokumentidega, on nende sisust aru saanud ning talle on arusaadavalt selgitatud tema kunstliku viljastamisega kaasnevaid riske.

(4) Naise nõusolek kunstlikuks viljastamiseks peab sisaldama:
1) nõusoleku andmise kuupäeva, kuud ja aastat;
2) naise allkirja;
3) arsti ees- ja perekonnanime, registreerimistõendi numbrit või arstikoodi ja allkirja.

§ 3. Mehe nõusolek naise kunstlikuks viljastamiseks

(1) Mehe nõusolek naise kunstlikuks viljastamiseks peab sisaldama mehe kohta järgmisi andmeid:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoha aadress.

(2) Mehe nõusolekust peab selguma, et mees on nõus määruse §-s 2 nimetatud naise kunstliku viljastamisega tema seemnerakkudega vastavalt naise antud nõusolekule.

(3) Mehe nõusolekust peab selguma, kas mees on nõus tema seemnerakkude kasutamisega naise kunstlikuks viljastamiseks ka ühe kuu jooksul pärast tema surma.

(4) Mehe nõusolek naise kunstlikuks viljastamiseks peab sisaldama:
1) nõusoleku andmise kuupäeva, kuud ja aastat;
2) mehe allkirja;
3) arsti ees- ja perekonnanime, registreerimistõendi numbrit või arstikoodi ja allkirja.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json