Teksti suurus:

Tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatava piirituse kulunormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 48, 706

Tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatava piirituse kulunormid

Vastu võetud 07.04.2003 nr 62

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 51 lõike 2 alusel.

Tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatava piirituse kulunormid 12 kalendrikuuks on:
1) üldarstiabi osutamisel 1 liiter 1000 visiidi kohta;
2) ambulatoorse eriarstiabi osutamisel 2 liitrit 1000 visiidi kohta;
3) statsionaarse eriarstiabi osutamisel 5 liitrit voodikoha kohta;
4) kiirabi teenuse osutamisel 1 liiter kiirabibrigaadi kohta;
5) hoolekandeasutuses hooldamisel 2 liitrit voodikoha kohta.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json