Teksti suurus:

Eesti raadiosageduste plaan

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 53, 778

Eesti raadiosageduste plaan

Vastu võetud 04.04.2003 nr 61

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 202, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136) § 64 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Eesti raadiosageduste plaan sätestab kooskõlas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjadega raadiosagedusalade üldise kasutusviisi, -otstarbe ja -režiimi Eestis.

§ 2. Raadiosagedusala kasutusrežiim ja kasutusotstarve

(1) Raadiosagedusala kasutusotstarve määrab ära sageduskasutuse jaotuse erinevate raadiosideteenistuste ja raadioseadmete klasside vahel.

(2) Raadiosagedusala kasutusrežiim määrab ära sageduskasutuse kategooriad (primaarne või sekundaarne).

(3) Primaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid kaitstakse teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest.

(4) Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele.

§ 3. Raadisagedusala kasutusviis

(1) Raadiosagedusala kasutusviis määrab ära üldised sageduskasutuse tingimused (kasutamise eesmärgid, dupleks-/simpleksside, dupleksivahe, baasjaama saate- ja vastuvõtusagedus, kanalisamm jms).

(2) Raadiosagedusala, mis on tähistatud «riikliku kasutuse tüüp 1», on ette nähtud rahuajal riigikaitselisel otstarbel kaitsejõudude ainukasutuseks vastavalt kaitseministri poolt kehtestatud nõuetele.

(3) Raadiosagedusala, mis on tähistatud «riikliku kasutuse tüüp 2», võivad kaitsejõud kasutada rahuajal riigikaitselisel otstarbel samadel alustel teiste isikutega, kui muudes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 4. Määruse lisad

(1) Raadiosagedusala kasutusviis, -otstarve ja -režiim on sagedusalade kaupa sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

(2) Raadiosageduste plaanis esinevate raadiosagedusalade kasutusotstarvete eesti- ja ingliskeelsed vasted ning kasutatud tähiste ja lühendite selgitused on esitatud määruse lisas 2.

(3) Eesti raadiosageduste plaanis viidatud õigusaktide loetelu on esitatud määruse lisades 3, 4 ja 5.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 11. detsembri 2001. a määrus nr 110 «Eesti raadiosageduste plaan» (RTL 2002, 16, 210; 102, 1554) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 61
lisa 1

EESTI RAADIOSAGEDUSTE PLAAN1
I osa. RAADIOSAGEDUSALA 9 kHz – 29,7 Mhz

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Eestis Raadiosagedusala kasutusviis Eestis Lisaandmed
9–14 kHz
RADIONAVIGATION
RAADIONAVIGATSIOON    
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast EN 300 330

Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

14–19.95 kHz

FIXEDMARITIME MOBILE
5.57 Maritime mobile service for coast radiotelegraph stations A1A and F1B only
5.55 Additional allocation: in Russia the band 14–17 kHz is also allocated to radionavigation service on a primary basis

5.56 Stations may transmit standard frequency and time signals

PAIKNE SIDE    
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast EN 300 330

Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)
TSMm(2001)32

– üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

19.95–20.05 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 kHz)

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

20.05–70 kHz
FIXED
MARITIME MOBILE
5.56 Stations may transmit standard frequency and time signals
5.57 Maritime mobile service for coast radiotelegraph stations A1A and F1B only

5.58 Additional allocation: in Russia 67–70 kHz on a primary basis radionavigation service

PAIKNE SIDE    
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast EN 300 330
Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast EN 300 330
70–72 kHz

RADIONAVIGATION5.60 Pulsed radionavigation systems

RAADIONAVIGATSIOON    
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

72–84 kHz
FIXED

MARITIME MOBILERADIONAVIGATION
5.57 Maritime mobile service for coast radiotelegraph stations A1A and F1B only

5.60 Pulsed radionavigation systems

5.56 Stations may transmit standard frequency and time signals

PAIKNE SIDE
RAADIONAVIGATSIOON
   
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

84–86 kHz
RADIONAVIGATION

5.60 Pulsed radionavigation systems

RAADIONAVIGATSIOON    
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

86–90 kHz
FIXED
MARITIME MOBILE
5.57 Maritime mobile service for coast radiotelegraph stations A1A and F1B only

RADIONAVIGATION

5.56 Stations may transmit standard frequency and time signals
PAIKNE SIDE    
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast EN 300 330

90–110 kHz

RADIONAVIGATION
5.62 Stations in the radionavigation must be coordinated to avoid harmful interference
Fixed

RAADIONAVIGATSIOON Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

5.64 Only A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions for fixed and maritime services; J2B or J7B for maritime mobile service   Lähitoimeseadmed   EN 300 330  
    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

110–112 kHz PAIKNE SIDE    
FIXED RAADIONAVIGATSIOON    
MARITIME MOBILE
RADIONAVIGATION
5.64 Only A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions for fixed and maritime services; J2B or J7B for maritime mobile service
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast EN 300 330

    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

112–115 kHz

RADIONAVIGATION

RAADIONAVIGATSIOON    
5.60 Pulsed radionavigation systems Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

115–117.6 kHz

RADIONAVIGATION

RAADIONAVIGATSIOON    
5.60 Pulsed radionavigation systems
Fixed
Maritime mobile

5.64 Only A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions for fixed and maritime services; J2B or J7B for maritime mobile service

Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

117.6–126 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE
RAADIONAVIGATSIOON
   
MARITIME MOBILE      
5.64 Only A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions for fixed and maritime services; J2B or J7B for maritime mobile service

RADIONAVIGATION

5.60 Pulsed radionavigation systems

Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

126–129 kHz RAADIONAVIGATSIOON    
RADIONAVIGATION
5.60 Pulsed radionavigation systems
Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

129–130 kHz PAIKNE SIDE    
FIXED

MARITIME MOBILE

RAADIONAVIGATSIOON    
5.64 Only A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions for fixed and maritime services; J2B or J7B for maritime mobile service

RADIONAVIGATION

5.60 Pulsed radionavigation systems

Lähitoimeseadmed Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)13 TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

130–148.5 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE

PAIKNE SIDE

   
FIXED

5.64 Only A1A or F1B, A2C, A3C, F1C or F3C emissions for fixed and maritime services; J2B or J7B for maritime mobile service

Amatöör-raadioside 135,7–137,8 kHz

Amatöör-raadioside

CEPT/ERC/REC 62-01

TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

  Lähitoimeseadmed 130–135 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)13

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    135–148,5 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 9)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

148.5–255 kHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Pikklaine AM-raadio Genf 1975 kokkulepe
  Lähitoimeseadmed Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

255–283.5 kHz

BROADCASTING

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

RINGHÄÄLING Pikklaine AM-raadio Genf 1975 kokkulepe
  Lähitoimeseadmed Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

283.5–315 kHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MERE-RAADIO-
NAVIGATSIOON
Raadiomajakad

DGPS

Genf 1985 kokkulepe
MARITIME RADIONAVIGATION (radiobeacons)

5.73 Transmitting of navigational information

     
5.74 Additional allocation: 285.3–285.7 kHz maritime radionavigation on a primary basis (other than radiobeacons) Lennu-raadionavigatsioon    
  Lähitoimeseadmed Meditsiinilised implantaadid CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 12)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

315–325 kHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU-RAADIO-
NAVIGATSIOON
Ringsuunalised raadiomajakad

Lokaator-raadiomajakad

 
Maritime Radionavigation (radiobeacons)

5.73 Transmitting of navigational information

5.75 Different category of service: in Russia maritime radionavigation on a primary basis (in the Baltic Sea area new stations shall be subject to prior consultation between the administrations concerned)

     
325–405 kHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU-RAADIO-
NAVIGATSIOON
Ringsuunalised raadiomajakad  Lokaator-raadiomajakad  
405–415 kHz

RADIONAVIGATION

5.76 410 kHz is designated for radio direction-finding in the maritime radionavigation service

RAADIONAVIGATSIOON Ringsuunalised raadiomajakad

Lokaator-raadiomajakad

 
415–435 kHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MARITIME MOBILE

5.79 Maritime mobile service is limited to radiotelegraphy

LENNU-RAADIO-
NAVIGATSIOON
Ringsuunalised raadiomajakad Lokaator-raadiomajakad Genf 1985 kokkulepe
435–495 kHz

MARITIME MOBILE

5.79 Maritime mobile service is limited to radiotelegraphy

LIIKUV MERESIDE Raadiotelegraafiside laevadega

490 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid (NAVTEX)

Genf 1985 kokkulepe

TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele

5.79A NAVTEX service coast stations on frequency 490 kHz must be coordinated in accordance with IMO procedures

Aeronautical Radionavigation

Lennu-raadionavigatsioon Ringsuunalised raadiomajakad Genf 1985 kokkulepe
5.82 490 kHz transmission by coast stations NBDP telegraphy, in using the band 415–495 kHz for aeronautical radionavigation, no harmful interference should be caused to the frequency 490 kHz   Lokaator-raadiomajakad Ringsuunalised raadiomajakad  
  Lähitoimeseadmed Laviiniohvrite detekteerimis-
seadmed
CEP/ERC/REC 70-03 (Annex 2)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 718

2001/148/EC

495–505 kHz

MOBILE (distress and calling)

5.83 500 kHz international distress and calling frequency for Morse radiotelegraphy

LIIKUV SIDE

(kutsungi- ja avariisagedus)

500 kHz  Rahvusvaheline raadiotelegraafi kutsungi- ja avariisagedus TSMm (2000) 119 – nõuded raadiosidele
    495–505 kHz
Kaitsetsoon
 
505–526.5 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE Raadiotelegraafiside laevadega Genf 1985 kokkulepe
5.79 Maritime mobile service is limited to radiotelegraphy

5.79A NAVTEX service coast stations on frequency 518 kHz must be coordinated in accordance with IMO procedures

  518 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid (NAVTEX) TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele

EN 300 065, EN 301 011

5.84 Conditions for the use of the frequency 518 kHz by maritime mobile service are prescribed in Art. 31 and 52 and in App. 13 Lennu-raadio-
navigatsioon
Ringsuunalised raadiomajakad Genf 1985 kokkulepe
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION   Lokaator-raadio-
majakad
 
526.5–1606.5 kHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Kesklaine AM-raadio Genf 1975 kokkulepe
1606.5–1625 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE 1606,5–1625 kHz Du (+535 kHz)

Kaldajaamade telegraafiside;

Genf 1985 kokkulepe
5.90 The service area of maritime mobile stations are limited to that provided by ground-wave propagation

FIXED

LAND MOBILE

5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

  Kaldajaamade digitaalselektiiv-
väljakutse
 
1625–1635 kHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON    
5.93 Additional allocation: in Russia and Latvia also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis      
1635–1800 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE Kaldajaamade raadiotelefoniside Genf 1985 kokkulepe
FIXED

LAND MOBILE

5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

  1650–1710 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
5.90 The service area of maritime mobile stations are limited to that provided by ground-wave propagation

5.96 Up to 200 kHz may be allocated for amateur stations mean power <10 W

  1650 kHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    1710–1800 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
1800–1810 kHz

RADIOLOCATION

5.93 Additional allocation: in Russia and Latvia also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis

RAADIOLOKATSIOON    
1810–1850 kHz

AMATEUR

5.98 Alternative allocation: in Russia the band 1810–1830 kHz is allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis

AMATÖÖR-RAADIOSIDE   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

5.100 To prevent harmful interference between amateur stations and stations of other services      
1850–2000 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

LIIKUV MERESIDE 1850–1950 kHz Kaldajaamade raadiotelefoniside  
5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

5.96 Up to 200 kHz may be allocated to amateur stations with mean power <10 W

  1950–2000 kHz
Laevade raadiotelefoniside
 
5.103 Special requirements of the maritime mobile service LIIKUV MAASIDE    
  Amatöör-raadioside 1850–1955 kHz TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

2000–2025 kHz

FIXED

LIIKUV MERESIDE Laevade raadiotelefoniside  
MOBILE except aeronautical mobile (R)

5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

5.103 Special requirements of the maritime mobile service

LIIKUV MAASIDE    
2025-2045 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

LIIKUV MERESIDE Laevade raadiotelefoniside  
Meteorological Aids

5.104 Oceanographic buoy stations

5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

     
5.103 Special requirements of the maritime mobile service LIIKUV MAASIDE    
2045–2160 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE 2045–2141,5 kHz

Laevade raadiotelefoniside

Genf 1985 kokkulepe
FIXED

LAND MOBILE

5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

  2141,5–2160 kHz Du (–535 kHz)
Laevade telegraafiside;

Laevade digitaalselektiiv-
väljakutse

 
  LIIKUV MAASIDE 2130 kHz; 2150 kHz Raudteesidesüsteemid Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    2045–2110 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    2110–2160 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
2160–2170 kHz

RADIOLOCATION

5.93 Additional allocation: in Russia and Latvia also allocated to the fixed and land mobile services on a primary basis

RAADIOLOKATSIOON    
2170–2173.5 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE Raadiotelefoni- ja –telegraafiside laevadega  
2173.5–2190.5 kHz

MOBILE (distress and calling)

LIIKUV SIDE

(kutsungi- ja avariisagedus)

2174,5 kHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
5.108 2182 kHz is an international distress and calling frequency for radiotelephony

5.109 2187.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling

  2182 kHz
Rahvusvaheline raadiotelefoni kutsungi- ja avariisagedus
 
5.110 2174.5 kHz is an international distress frequency for NBDP telegraphy
5.111 2182 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles
  2187,5 kHz

Digitaalselektiiv-
väljakutse

 
2190.5–2194 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE    
2194–2300 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV MERESIDE

Liikuv mereside:

2194–2262,5 kHz

 
MOBILE except aeronautical mobile (R) Laevade raadiotelefoniside  
5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

5.103 Special requirements of the maritime mobile service

  2262,5–2300 kHz

Laevadevaheline raadiotelefoniside

 
    2194–2200 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
    2200–2300 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
2300–2498 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside (R)

2300–2498 kHz

Laevadevaheline raadiotelefoniside

 
BROADCASTING

5.113 conditions of the use 2300–2498 kHz by broadcasting service can be found in Nos. 5.16 to 5.20, 5.21 and 23.3 to 23.10

  2300–2400 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
5.103 Special requirements of the maritime mobile service   2400–2498 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
2498–2501 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (2500 kHz)

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
2501–2502 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
2502–2625 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE except aeronautical mobile (R)

5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

LIIKUV SIDE,

v.a liikuv lennuside (R)

2502–2578 kHz

Laevade telegraafiside

 
5.103 Special requirements of the maritime mobile service   2530 kHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    2578–2625 kHz Kaldajaamade raadiotelefoni- ja telegraafiside  
2625–2650 kHz

MARITIME MOBILE

MARITIME RADIONAVIGATION

MERE-RAADIO-
NAVIGATSIOON
   
5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W LIIKUV MERESIDE Kaldajaamade raadiotelefoni- ja telegraafiside  
2650–2850 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside (R)

Liikuv mereside: Kaldajaamade raadiotelefoni- ja telegraafiside  
5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

5.103 Special requirements of the maritime mobile service

  2650–2715 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    2715–2725 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
    2725–2750 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
2850–3025 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)
5.111 3023 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

LIIKUV LENNUSIDE (R) 3023 kHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm (2000)119 – nõuded raadiosidele

RR App. 27 – kanalijaotus

5.115 3023 kHz may also be used by stations of the maritime mobile service engaged in coordinated search and rescue operations   Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
       
3025–3155 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR) Riikliku kasutuse tüüp 2 RR App. 26 – kanalijaotus
3155–3200 kHz

FIXED

LIIKUV MERESIDE Laevade telegraafiside  
MOBILE except aeronautical mobile (R)

5.116 3155–3195 kHz a common worldwide channel for low power wireless hearing aids

  3180 kHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
  PAIKNE SIDE    
  Lähitoimeseadmed 3155–3400 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 9)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

3200–3230 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

BROADCASTING

LIIKUV MERESIDE Laevade raadiotelefoniside  
5.113 Conditions of the use by broadcasting service can be found in Nos. 5.16 to 5.20, 5.21 and 23.3 to 23.10

5.116 For hearing aid devices

Lähitoimeseadmed 3155–3400 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 9)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

3230–3400 kHz

FIXED

LIIKUV MERESIDE 3230–3340 kHz

Laevade raadiotelefoniside

 
MOBILE except aeronautical mobile

BROADCASTING

  3340–3400 kHz

Laevadevaheline raadiotelefoniside

 
5.113 Conditions of the use by broadcasting service can be found in Nos. 5.16 to 5.20, 5.21 and 23.3 to 23.10

5.116 For hearing aid devices

Lähitoimeseadmed 3155–3400 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex 9)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

3400–3500 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
3500–3800 kHz

AMATEUR

PAIKNE SIDE    
FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

5.92 Radiodetermination systems mean power <50 W

AMATÖÖRRAADIOSIDE   TSMm(2000)26 –nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

  LIIKUV MERESIDE 3500–3600 kHz

Laevadevaheline raadiotelefoniside

 
    3600–3800 kHz

Kaldajaamade raadiotelefoniside

 
3800–3900 kHz

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV MAASIDE

3800–3810 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    3810–3820 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
    3820–3900 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
3900–3950 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)   RR App. 26 – kanalijaotus
3950–4000 kHz

FIXED

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Lühilaine (75 m) AM-raadio  
4000–4063 kHz

FIXED

MARITIME MOBILE

PAIKNE SIDE    
5.127 Ship stations using radiotelephony <1.5 kW LIIKUV MERESIDE Laevade raadiotelefoniside RR App. 17 – kanalijaotus
4063–4438 kHz

MARITIME MOBILE

5.79A NAVTEX service coast stations on frequency 4209.5 kHz must be coordinated in accordance with IMO procedures

LIIKUV MERESIDE 4063–4065 kHz Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine RR App. 17 – kanalijaotus

RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava

5.109 4207.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling   4065–4146 kHz  Laevade dupleksraadio-
telefoniside
 
5.110 4177.5 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy   4146–4152 kHz Simpleksraadio-
telefoniside
 
5.130 4125 kHz usage conditions in Art. 31 and 52 and in App. 13   4152–4172 kHz Laevade telegraafiside  
5.131 4209.5 kHz for meteorological and navigational warnings and urgent information to ships by NBDP   4172–4181,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
5.132 4210 kHz is an international frequency for the transmission of MSI

5.128 In Russia in the bands 4063–4123 kHz, 4130–4133 kHz and 4408–4438 kHz stations of limited power in the fixed service which are situated >600 km from coast may operate on condition that harmful interference is not caused to the maritime mobile service

  4181,75–4186,75 kHz Laevade morsetelegraafi väljakutse-
sagedused
 
5.129 On condition that harmful interference is not caused to the maritime mobile service, the frequencies in the bands 4063–4123 kHz and 4130–4438 kHz may be used exceptionally by stations in the fixed service communicating within the boundary of the country in which they are located with mean power <50 W   4186,75–4202,25 kHz Laevade morsetelegraaf  
    4202,25–4207,25 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    4207,25–4209,25 kHz

Laevade digitaal-
selektiivväljakutse

 
    4209,25–4219,25 kHz

Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

 
    4219,25–4221 kHz

Kaldajaamade digitaal-
selektiivväljakutse

 
    4221–4351 kHz

Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf

 
    4351–4438 kHz

Kaldajaamade dupleksraadio-
telefoniside

 
    4098/4390 kHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    4125 kHz; 4177,5 kHz; 4207,5 kHz; 4210 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm (2000)119 – nõuded raadiosidele
    4209,5 kHz TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
    Merepääste- ja ohutussüsteemid (NAVTEX)  
4438–4650 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE except aeronautical mobile (R) LIIKUV MERESIDE Kaldajaamad  
  Lähitoimeseadmed 4515 kHz
Raudteetranspordiseadmed (Euroloop süsteemid)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

4650–4700 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
4700–4750 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR) Riikliku kasutuse tüüp 2 RR App. 26 – kanalijaotus
4750–4850 kHz

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LAND MOBILE

BROADCASTING

PAIKNE SIDE    
5.113 Conditions of the use by broadcasting service can be found in Nos. 5.16 to 5.20, 5.21 and 23.3 to 23.10 LIIKUV LENNUSIDE (OR)    
4850–4995 kHz

FIXED

LAND MOBILE
BROADCASTING

PAIKNE SIDE

LIIKUV MAASIDE

4850–4885 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
5.113 Conditions of the use by broadcasting service can be found in Nos. 5.16 to 5.20, 5.21 and 23.3 to 23.10     4885–4910 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
    4910–4995 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
4995–5003 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5000 kHz)

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
5003–5005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
5005–5060 kHz

FIXED

BROADCASTING

5.113 Conditions of the use by broadcasting service can be found in Nos. 5.16 to 5.20, 5.21 and 23.3 to 23.10

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
5060–5250 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile

5.133 Different category of service: in Latvia and Russia 5130–5250 kHz mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis

PAIKNE SIDE

Liikuv side, v.a liikuv lennuside

   
5250–5450 kHz PAIKNE SIDE 5250–5300 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

LIIKUV SIDE,

v.a liikuv lennuside

5300–5450 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
5450–5480 kHz

FIXED

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV MAASIDE

5450–5480 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
       
5480–5680 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

5.111 5680 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus

TSMm (2000)119 – nõuded raadiosidele

5.115 5680 kHz may also be used by stations of the maritime mobile service engaged in coordinated search and rescue operations   5680 kHz – raadiotelefoni avariisagedus  
5680–5730 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR) 5680 kHz – raadiotelefoni  avariisagedus TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
5.111 5680 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

5.115 5680 kHz may also be used by stations of the maritime mobile service engaged in coordinated search and rescue operations

  5710–5730 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

RR App. 26 – kanalijaotus
5730–5900 kHz

FIXED
LAND MOBILE  

PAIKNE SIDE
LIIKUV MAASIDE
5750–5830 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    5830–5850 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
5900–5950 kHz

BROADCASTING
5.134 SSB (App.S11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

RINGHÄÄLING Lühilaine (59 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517
(Rev. WRC-97)

5.136 Land mobile service on a primary basis (until 01.04.2007)        
5950–6200 kHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Lühilaine (59 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517
(Rev. WRC-97)

6200–6525 kHz

MARITIME MOBILE

5.109 6312 kHz is an international distress frequency for digital selective calling

LIIKUV MERESIDE   6200–6224 kHz

Laevade dupleksraadio-
telefoniside

RR App. 17 – kanalijaotus

RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava

5.110 6268 kHz is an international distress frequency for NBDP telegraphy

5.130 6215 kHz conditions in Art. 31 and 52 and in
App. 13

  6224–6233 kHz

Simpleksraadio-
telefoniside

 
5.132 6314 kHz is an international frequency for the transmission of MSI   6233–6261 kHz Laevade telegraafiside  
5.137 6200–6213.5 kHz and 6220.5–6525 kHz may be used in the fixed service, <50 W   6261–6262,75 kHz Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine  
    6262,75–6275,75 kHz

Laevade telegraafi- ja andmeside

 
    6275,75–6280,75 kHz Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused  
    6280,75–6284,75 kHz

Laevade telegraafi- ja andmeside

 
    6284,75–6300,25 kHz

Laevade morsetelegraaf

 
    6300,25–6311,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    6311,75–6313,75 kHz

Laevade digitaalselektiiv-
väljakutse

 
    6313,75–6330,75 kHz

Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside

 
    6330,75–6332,5 kHz

Kaldajaamade digitaalselektiiv-
väljakutse

 
    6332,5–6501 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    6501–6525 kHz

Kaldajaamade dupleksraadio-
telefoniside

 
    6200/6501 kHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    6215 kHz; 6268 kHz; 6312 kHz; 6314 kHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
6525–6685 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
6685–6765 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)   RR App. 26 – kanalijaotus
6765–7000 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
Land Mobile

5.139 Different category of service: in Russia and Latvia land mobile service on a primary basis

5.138 6765–6795 kHz (centre frequency 6780 kHz) for ISM applications

Lähitoimeseadmed 6765–6795 kHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)01

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    6765–6795 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)14

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

  TTM aparatuur 6765–6795 kHz

(kesksagedus 6780 kHz)

EN 300 330
7000–7100 kHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

7100–7300 kHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Lühilaine (41 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517
(Rev. WRC-97)

7300–7350 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App. 11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

5.143 Fixed service on a primary basis and land mobile service on a secondary basis until 01.04.2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (41 m) SSB-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517
(Rev. WRC-97)

7350–8100 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE

Liikuv maaside

7350–7450 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
Land Mobile Lähitoimeseadmed 7400–8800 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)15

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

8100–8195 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MARITIME MOBILE LIIKUV MERESIDE Laevade side RR App. 17 – kanalijaotus
  Lähitoimeseadmed 7400–8800 kHz Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)15

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

8195–8815 kHz

MARITIME MOBILE

5.109 8414.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling

LIIKUV MERESIDE 8195–8294 kHz Laevade dupleksraadiotelefoniside RR App. 17 – kanalijaotus

RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava

5.110 8376.5 kHz is an international distress frequency for NBDP telegraphy
5.132 8416.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI
  8294–8300 kHz Simpleksraadiotelefoniside  
5.145 Conditions for the use of 8291 kHz in Art. 31, 52 and in App. 13   8300–8340 kHz Laevade telegraafiside  
5.111 8364 kHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles   8340–8341,75 kHz Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine  
    8341,75–8365,75 kHz Laevade morsetelegraaf  
    8365,75–8370,75 kHz Laevade  morsetelegraafi väljakutsesagedused  
    8370,75–8376,25 kHz Laevade morsetelegraaf  
    8376,25–8396,25 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    8396,25–8414,25 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    8414,25–8416,25 kHz Laevade digitaalselektiiv-
väljakutse
 
    8416,25–8436,25 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside  
    8436,25–8438 kHz Kaldajaamade digitaalselektiiv-
väljakutse
 
    8438–8707 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morse-
telegraaf
 
    8707–8815 kHz Kaldajaamade dupleksraadio-
telefoniside
 
    8249/8773 kHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    8291 kHz; 8376,5 kHz; 8414,5 kHz; 8416,5 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
    8364 kHz Otsingu- ja päästeside pidamiseks liikuva mere- ja liikuva lennuside jaamadega TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
  Lähitoimeseadmed 7400–8800 kHz Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)15

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

8815–8965 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side
(HF kõne ja andmed)
RR App. 27 – kanalijaotus
8965–9040 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)   RR App. 26 – kanalijaotus
9040–9400 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
9400–9500 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App. 11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

5.146 Fixed service on a primary basis until 01.04.2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (31 m) SSB-raadioringhääling Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

9500–9900 kHz

BROADCASTING

5.147 9775–9900 kHz may be used by stations in the fixed service <24 dBW on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service

RINGHÄÄLING Lühilaine (31 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

5.148 9775–9900 kHz allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)      
9900–9995 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
9995–10003 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10000 kHz)

5.111 10003 kHz (±3 kHz) may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
10003–10005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

5.111 10003 kHz (±3 kHz) may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
10005–10100 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

5.111 10003 kHz (±3 kHz) may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
10100–10150 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
Amateur Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

10150–11175 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE 10150–10190 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
Mobile except aeronautical mobile (R)   10190–10250 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 –üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
11175–11275 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)   RR App. 26 – kanalijaotus
11275–11400 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
11400–11600 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
11600–11650 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App. 11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

5.146 Fixed service on a primary basis until 01.04.2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (25 m) SSB-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

11650–12050 kHz

BROADCASTING
5.147 11650–11700 kHz and 11975–12050 kHz may be used by stations in the fixed service <24 dBW on condition that harmful interference is not caused to the broadcasting service

RINGHÄÄLING Lühilaine (25 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

5.148 11650–11700 kHz and 11975–12050 kHz allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)        
12050–12100 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App. 11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

5.146 Fixed service on a primary basis until 01.04.2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (25 m) SSB-raadioringhääling Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

12100–12230 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
12230–13200 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE 12230–12353 kHz

Laevade dupleks-
raadiotelefoniside

RR App. 17 – kanalijaotus

RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava

5.109 12577 kHz is an international distress frequency for digital selective calling   12353–12368 kHz Simpleksraadio-
telefoniside
 
5.110 12520 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy   12368–12420 kHz Laevade telegraafiside  
5.132 12579 kHz is an international frequency for the transmission of MSI 5.145 Conditions for the use of 12290 kHz in Art. 31, 52 and in App. 13   12420–12421,75 kHz Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine  
    12421,75–12476,75 kHz Laevade morsetelegraaf  
    12476,75–12549,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    12549,75–12554,75 kHz Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused  
    12554,75–12559,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    12559,75–12576,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    12576,75–12578,75 kHz Laevade digitaal-
selektiivväljakutse
 
    12578,75–12656,75 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside  
    12656,75–12658,50 kHz Kaldajaamade digitaal-
selektiivväljakutse
 
    12658,5–13077 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morse-
telegraaf
 
    13077–13200 kHz Kaldajaamade dupleksraadio-
telefoniside
 
    12290 kHz; 12520 kHz; 12577 kHz; 12579 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
    12251 kHz/13098 kHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
13200–13260 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR) Riikliku kasutuse tüüp 2 RR App. 26 – kanalijaotus
13260–13360 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
13360–13410 kHz

FIXED

RADIO ASTRONOMY

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

PAIKNE SIDE

RAADIOASTRONOOMIA

   
13410–13570 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
Mobile except aeronautical mobile (R)

5.150 13553–13567 kHz (centre frequency 13560 kHz) for ISM applications

Lähitoimeseadmed 13553–13567 kHz Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed CEPT/ERC/DEC(01)01

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 (õ) – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    13553–13567 kHz

Induktiivseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)14

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

  TTM aparatuur 13553–13567 kHz (kesksagedus 13560 kHz) EN 300 330
13570–13600 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App.11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

RINGHÄÄLING Lühilaine (22 m) SSB-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

5.151 Allocated to the fixed service on a primary basis and to the mobile except aeronautical mobile (R) service on a secondary basis until 01.04.2007 (Res. 21)      
13600–13800 kHz

BROADCASTING

5.148 Allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (22 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

13800–13870 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App.11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

RINGHÄÄLING Lühilaine (22 m) SSB-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

5.151 Allocated to the fixed service on a primary basis and to the mobile except aeronautical mobile (R) service on a secondary basis until 01.04.2007 (Res. 21)      
13870–14000 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE 13955–14000 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
14000–14250 kHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

14250–14350 kHz

AMATEUR

5.152 Additional allocation: in Russia also allocated to the fixed service on a primary basis <24 dBW

AMATÖÖRRAADIOSIDE   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

14350–14990 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE 14350–14395 kHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
14990–15005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15000 kHz)

5.111 14993 kHz (±3 kHz) may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
15005–15010 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
15010–15100 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)   RR App. 26 – kanalijaotus
15100–15600 kHz

BROADCASTING

5.148 15450–15600 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (19 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517
(Rev. WRC-97)

15600–15800 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App. 11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

5.146 Fixed service on a primary basis until 01.04.2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (19 m) SSB-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517
(Rev. WRC-97)

15800–16360 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
16360–17410 kHz

MARITIME MOBILE  

LIIKUV MERESIDE 16360–16528 kHz

Laevade dupleks-
raadiotelefoniside

RR App. 17 – kanalijaotus

RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava

5.109 16804.5 kHz is an international distress frequency for digital selective calling   16528–16549 kHz Simpleksraadio-
telefoniside
 
5.110 16695 kHz is an international distress frequency for narrow-band direct-printing telegraphy   16549–16617 kHz Laevade telegraafiside  
5.132 16806.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI
5.145 Conditions for the use of 16420 kHz in Art. 31 and 52 and in App. 13
  16617–16618,75 kHz Laevadelt okeanograafiliste andmete
ülekandmine
 
    16618,75–16683,25 kHz

Laevade morsetelegraaf

 
    16683,25–16733,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    16733,75–16738,75 kHz Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused  
    16738,75–16784,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    16784,75–16804,25 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    16804,25–16806,25 kHz Laevade digitaal-
selektiivväljakutse
 
    16806,25–16902,75 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside  
    16902,75–16904,5 kHz Kaldajaamade digitaalselektiiv-
väljakutse
 
    16904,5–17242 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    17242–17410 kHz Kaldajaamade dupleksraadiotelefoniside  
    16420 kHz; 16695 kHz; 16804,5 kHz; 16806,5 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
17410–17480 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
17480–17550 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App. 11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

5.146 Fixed service on a primary basis until 01.04.2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (15 m) SSB-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

17550–17900 kHz

BROADCASTING

5.148 17550–17700 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (15 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

17900–17970 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
17970–18030 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)   RR App. 26 – kanalijaotus
18030–18052 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
18052–18068 kHz

FIXED

Space Research

PAIKNE SIDE    
18068–18168 kHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

5.154 Additional allocation: in Russia also allocated to the fixed service <1 kW

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

18168–18780 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE    
18780–18900 kHz LIIKUV MERESIDE 18780–18825 kHz RR App. 17 – kanalijaotus
MARITIME MOBILE   Laevade dupleks-
raadiotelefoniside
 
    18825–18846 kHz Simpleksraadio-
telefoniside
 
    18846–18870 kHz Laevade telegraafiside  
    18870–18892,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    18892,75–18898,25 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morse-
telegraaf
 
    18898,25–18899,75 kHz Laevade digitaalselektiiv-
väljakutse
 
18900–19020 kHz

BROADCASTING

5.134 SSB (App. S11) or any other spectrum-efficient modulation techniques recommended by ITU-R (Access to this band shall be subject to the decision of a competent conference)

5.146 Fixed service on a primary basis until 01.04.2007

RINGHÄÄLING Lühilaine (14 m) SSB-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

19020–19680 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
19680–19800 kHz

MARITIME MOBILE

5.132 19680.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI

LIIKUV MERESIDE 19680,25–19703,25 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside RR App. 17 – kanalijaotus

RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava

    19703,25–19705 kHz Kaldajaamade digitaalselektiiv-
väljakutse
 
    19705–19755 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    19755–19800 kHz Kaldajaamade dupleksraadiotelefoniside  
    19680,5 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
19800–19990 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
19990–19995 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

5.111 19993 kHz (± 3 kHz) may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
19995–20010 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20000 kHz)

5.111 19993 kHz (± 3 kHz) may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
20010–21000 kHz

FIXED

Mobile

PAIKNE SIDE    
21000–21450 kHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

21450–21850 kHz

BROADCASTING

5.148 21750–21850 kHz is allocated to the fixed service on a primary basis (Res. 8)

RINGHÄÄLING Lühilaine (13 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

21850–21870 kHz

FIXED

5.155A In Russia the use by fixed service is limited to provision of services related to aircraft flight safety

5.155 Additional allocation: in Russia allocated to the aeronautical fixed and the aeronautical mobile (R) services on a primary basis

PAIKNE SIDE    
21870–21924 kHz

FIXED

5.115B Used by the fixed service for provision of services related to aircraft flight safety

PAIKNE SIDE    
21924–22000 kHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side (HF kõne ja andmed) RR App. 27 – kanalijaotus
22000–22855 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE 22000–22159 kHz Laevade dupleksraadiotelefoniside RR App. 17 – kanalijaotus
5.132 22376 kHz is an international frequency for the transmission of MSI   22159–22180 kHz Simpleksraadiotelefoniside RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava
    22180–22240 kHz Laevade telegraafiside  
    22240–22241,75 kHz Laevadelt okeanograafiliste andmete ülekandmine  
    22241,75–22279,25 kHz Laevade morsetelegraaf  
    22279,25–22284,25 kHz Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused  
    22284,25–22351,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    22351,75–22374,25 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    22374,25–22375,75 kHz Laevade digitaal-
selektiivväljakutse
 
    22375,75–22443,75 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside  
    22443,75–22445,5 kHz Kaldajaamade digitaal-
selektiivväljakutse
 
    22445,5–22696 kHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    22696–22855 kHz Kaldajaamade dupleksraadio-
telefoniside
 
    22376 kHz Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
22855–23000 kHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
23000–23200 kHz

FIXED

Mobile except aeronautical mobile (R)

PAIKNE SIDE    
23200–23350 kHz

FIXED

5.156A Use by fixed services is limited to provision of services related to aircraft flight safety

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)    
23350–24000 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

5.157 Maritime mobile service is limited to inter-ship radiotelegraphy

PAIKNE SIDE    
24000–24890 kHz

FIXED

LAND MOBILE

PAIKNE SIDE    
24890–24990 kHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

24990–25005 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25000 kHz)

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
25005–25010 kHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL

Space Research

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL    
25010–25070 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside

   
25070–25210 kHz

MARITIME MOBILE

LIIKUV MERESIDE 25070–25100 kHz Laevade dupleksraadiotelefoniside RR App. 17 – kanalijaotus
    25100–25121 kHz Simpleksraadiotelefoniside  
    25121–25161,25 kHz Laevade telegraafiside  
    25161,25–25171,25 kHz Laevade morsetelegraaf  
    25171,25–25172,75 kHz Laevade morsetelegraafi väljakutsesagedused  
    25172,75–25192,75 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside  
    25192,75–25208,25 kHz Laevade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    25208,25–25210 kHz Laevade digitaalselektiivväljakutse  
25210–25550 kHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE
LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside
   
25.550–25.670 MHz

RADIO ASTRONOMY

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

RAADIOASTRONOOMIA    
25.670–26.100 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING Lühilaine (11 m) AM-raadio-
ringhääling
Perspektiivis üleminek digitaalsele tehnoloogiale.

RR Res. 517 (Rev. WRC-97)

26.100–26.175 MHz

MARITIME MOBILE

5.132 26100.5 kHz is an international frequency for the transmission of MSI

LIIKUV MERESIDE 26,10025–26,12075 MHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside RR App. 17 – kanalijaotus

RR App. 25 – kaldasaatjate raadiotelefoni sageduste jaotuskava

    26,12075–26,1225 MHz Kaldajaamade digitaalselektiivväljakutse  
    26,1225–26,145 MHz Kaldajaamade telegraafi- ja andmeside, morsetelegraaf  
    26,145–26,175 MHz Kaldajaamade dupleksraadio-
telefoniside
 
    26,1005 MHz Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
26.175–27.500 MHz PAIKNE SIDE    
FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

5.150 26957–27283 kHz (centre frequency 27120 kHz) for ISM applications

LIIKUV SIDE,

v.a liikuv lennuside

26,960–27,410 MHz (välja arvatud 26,995; 27,045; 27,095; 27,145; 27,195 MHz) PR27 CEPT/ERC/DEC(98)11

TSMm(2000)95 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 135

    27,450 MHz Mitteüldkasutatav isikuotsingusüsteem  
  Lähitoimeseadmed 26,995; 27,045; 27,095; 27,145; 27,195 MHz

Mudelite juhtimisseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)10

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    26,957–27,283 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)02

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

EN 300 330

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

    27,095 MHz Raudteetranspordi-
seadmed (Eurobalise süsteemid)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

    26,957–27,283 MHz Induktiivseadmed CEPT/ERC/DEC(01)16

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 330

  TTM aparatuur 26,957–27,283 MHz (kesksagedus 27,120 MHz) EN 300 330
27.500–28.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

FIXED

MOBILE

RAADIO-METEOROLOOGIA

PAIKNE SIDE

   
28.000–29.700 MHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783


II osa. RAADIOSAGEDUSALA 29,7 MHz – 3600 Mhz
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Eestis Raadiosagedusala kasutusviis Eestis Lisaandmed
29.700–30.005 MHz

FIXED

MOBILE

LIIKUV SIDE    
30.005–30.010 MHz

SPACE OPERATION (satellite identification)

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH

LIIKUV SIDE    
30.010–37.500 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Liikuva maaside Si võrgud  
MOBILE   30,01–33,80 MHz
Riikliku kasutuse tüüp 1
KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
  Lähitoimeseadmed 34,995–35,225 MHz

Lendavate mudelite juhtimisseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)11

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast EN 300 220

37.500–38.250 MHz

FIXED

MOBILE

Radio Astronomy

LIIKUV SIDE Liikuva maaside Si võrgud  
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference Lähitoimeseadmed 37,6–38,6 MHz Raadiomikrofonid TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 422

38.250–39.986 MHz

FIXED

MOBILE

LIIKUV SIDE Liikuva maaside Si võrgud  
  Liikuv side 39,0–39,2 MHz

Meteoorside terminalid (sekundaarsel alusel) Kanalisamm 25 kHz

CEPT/ERC/REC(00)04
39.986–40.020 MHz

FIXED

MOBILE

Space Research

LIIKUV SIDE    
40.020–40.980 MHz LIIKUV SIDE    
FIXED

MOBILE  

5.150 40.66–40.70 MHz (centre frequency 40.68 MHz) for ISM applications

Lähitoimeseadmed 40,660–40,700 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)03

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    40,665; 40,675; 40,685; 40,695 MHz

Mudelite juhtimisseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)12

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

  TTM aparatuur 40,660–40,700 MHz

(kesksagedus 40,68 MHz)

EN 300 220
40.980–41.015 MHz

FIXED

MOBILE

Space Research

LIIKUV SIDE 40,980–41,015 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
41.015–47.000 MHz LIIKUV SIDE Liikuva maaside Si võrgud  
FIXED

MOBILE

5.162A Additional allocation in Estonia, Latvia, Russia, Finland and Sweden: 46–68 MHz is allocated on secondary basis to wind profiler radars (Mod.)

  41,015–42,200 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele
ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    44,000–47,000 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

 
47.000–68.000 MHz

BROADCASTING

5.162A Additional allocation in Estonia, Latvia, Russia, Finland and Sweden: 46–68 MHz is allocated on secondary basis to wind profiler radars (Mod.)

RINGHÄÄLING TV-kanalid

R1 48,5–56,5 MHz

R2 58–66 MHz

Stockholm 1961 kokkulepe
5.163 Additional allocation in Estonia, Latvia and Russia: 47–48.5 MHz and 56.5–58 MHz also allocated to the fixed and land mobile services on a secondary basis

5.164 Additional allocation: in Finland and Sweden also allocated to the land mobile service on a primary basis

Amatöör-raadioside 50,000–52,000 MHz TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

  Liikuv maaside 48,000–48,500 MHz Si CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
    47,000–48,000 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    57,000–57,250 MHz
Riikliku kasutuse tüüp 1
KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    58,000–59,000 MHz Du (+7 MHz); Kooskõlastatult ringhäälinguga
    65,000–66,000 MHz Du
(–7 MHz)
CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
68.000–74.800 MHz

FIXED

RINGHÄÄLING 68,000–74,000 MHz

FM-raadioringhääling

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel
kuni 01.01.2005
MOBILE except aeronautical mobile

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference in the frequency band 73–74.6 MHz

5.177 Additional allocation in Russia and Latvia: 73–74 MHz broadcasting on a primary basis

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside Liikuv maaside: 68,00–69,20 MHz Du (+9,8 MHz)

71,95–74,80 MHz Du (+9,8 MHz)

Kanalisamm 12,5 kHz ja 25 kHz

Kooskõlastatult ringhäälinguga CEPT/ERC
T/R 25-08 – kanalijaotus
5.175 Alternative allocation in Russia and Latvia: 68–73 MHz broadcasting on a primary basis (Mod.)
5.176 Additional allocation in Estonia: 68–74 MHz is also allocated to the broadcasting service on a primary basis.

5.179 Additional allocation: in Russia and Latvia 74.6–74.8 MHz also allocated to the aeronautical radio-navigation service, on a primary basis, for ground-based transmitters only

  74,200 MHz Si Riikliku kasutuse tüüp 2 Si kuni 01.01.2005
74,800–75,200 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

5.180 75 MHz aeronautical marker beacons

5.181 Additional allocation: in Sweden also allocated to the mobile service on a secondary basis

LENNU- RAADIONAVIGATSIOON 75,000 MHz Lennu markermajakas;

74,800–75,200 MHz kaitsetsoon

 
75.200–87.500 MHz

FIXED
MOBILE except aeronautical mobile

LIIKUV MAASIDE Liikuv maaside:

75,2–77,7 MHz Du (+9,8 MHz)

CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
5.175 Alternative allocation in Latvia and Russia: 76–87.5 MHz broadcasting on a primary basis (Mod.)   77,7–77,8 MHz Si  
    77,8–79,00 MHz Du (–9,8 MHz)

81,75–84,6 MHz Du (–9,8 MHz)

Kooskõlastatult ringhäälinguga
5.179 Additional allocation: in Russia and Latvia 75.2–75.4 MHz also allocated to the aeronautical radio-navigation service on a primary basis,     CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
for ground-based transmitters only   78,4–79,0 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    79,00–81,75 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    82,050/77,050 MHz (Tx/Rx) Du  
    84,6–85,0 MHz Si CEPT/ERC T/R 25–08 – kanalijaotus
    85,0–87,5 MHz Du (–9,8 MHz)  
87.500–108.000 MHz

BROADCASTING

RAADIORINGHÄÄLING 87,500–108,000 MHz

FM-raadioringhääling

Genf 1984 kokkulepe Wiesbaden 1995 (uuendatud Maastrichtis 2002)
ETS 300 384
108.000–117.975 MHz LENNU- RAADIONAVIGATSIOON ILS kursimajakad  
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION   VOR raadionavigatsiooni-
seadmed
 
117.975–136.000 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (R)

LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side ja õhk/õhk side (VHF kõne ja andmed)  
5.111 121.5 MHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles   123,100 MHz, 121,500 MHz Lennu päästeoperatsiooonide ja -avariiside TSMm (2000) 119 – nõuded raadiosidele
5.198 Additional allocation: also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a secondary basis      
5.199 121.45–121.55 MHz also allocated to the mobile-satellite service LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) 121,500 MHz EPIRB TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele

EN 300 152

5.200 121.5 MHz is the aeronautical emergency frequency and 123.1 MHz is auxiliary. Maritime mobile under conditions of Art. 38 and App. 13
5.201 Additional allocation: in Estonia, Latvia and Russia the band 132136 MHz also allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a permitted basis
LIIKUV LENNUSIDE (OR) 132–136 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
136.000–137.000 MHz
AERONAUTICAL MOBILE (R)
5.202 Additional allocation: in Latvia and Russia the band 136–137 MHz also allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a permitted basis (Mod.)
LIIKUV LENNUSIDE (R) Õhk/maa side ja õhk/õhk side (VHF kõne ja andmed)  
5.203 Additional allocation: space operation service (SE), meteorological-satellite service (SE) and the space research service (SE) on a secondary basis (until 01.01.2002)      
137.000–137.025 MHz

SPACE OPERATION (SE)
METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

 SPACE RESEARCH (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

5.208A To protect radioastronomy from harmful interference (Table 1 of Recommendation ITU-R RA.769-1)

5.209 Limited to non-geostationary satellite systems

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) 137–138 MHz

S-PCS (suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(99)06

TSMm(2000)93 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn.loast EN 301 721

5.206 Different category of service: in Finland and Russia the band 137–138 MHz is allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis (Mod.)

5.208 Mobile-satellite service under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

Liikuv side, v.a liikuv lennuside (R)    
137.025–137.175 MHz

SPACE OPERATION (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

Mobile-Satellite (SE)

5.208A To protect radioastronomy from harmful interference (Table 1 of Recommendation ITU-R RA.769-1)

KOSMOSE RAADIO-
METEOROLOOGIA (SE)
   
5.209 Limited to non-geostationary satellite systems

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

     
METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

5.206 Different category of service: in Finland and Russia the band 137–138 MHz is allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis (Mod.)

Liikuv kosmoseside (SE) 137–138 MHz

S-PCS (suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(99)06

TSMm(2000)93 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 721

5.208 Mobile-satellite service under Res. 46 (WRC-97)/9.11A Liikuv side, v.a liikuv lennuside (R)    
137.175–137.825 MHz

SPACE OPERATION (SE)

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) 137–138 MHz

S-PCS (suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(99)06

TSMm(2000)93 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 721

MOBILE-SATELLITE (SE)

5.208A To protect radioastronomy from harmful interference (Table 1 of Recommendation ITU-R RA.769-1) systems

     
5.209 Limited to non-geostationary satellite

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

     
5.206 Different category of service: in Finland and Russia the band 137–138 MHz is allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis (Mod.)

5.208 Mobile-satellite service under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

Liikuv side,

v.a liikuv lennuside (R)

   
137.825–138.000 MHz

SPACE OPERATION (SE)

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)

Mobile-satellite (SE)

5.208A To protect radioastronomy from harmful interference (Table 1 of Recommendation ITU-R RA.769-1)

KOSMOSE RAADIO-
METEOROLOOGIA (SE)
   
5.209 Limited to non-geostationary satellite systems

Fixed

Mobile except aeronautical mobile (R)

5.208 Mobile-satellite service under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

Liikuv kosmoseside (SE) 137–138 MHz

S-PCS (suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(99)06 TSMm(2000)93 – üldised nõuded
TSMm(2000)102– terminalid vabastatud tehn.loast

EN 301 721

5.206 Different category of service: in Finland and Russia the band 137–138 MHz is allocated to the aeronautical mobile (OR) service on a primary basis (Mod.) Liikuv side, v.a liikuv lennuside (R)    
138.000–143.600 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

5.211 Additional allocation: in Finland and Sweden the band 138–144 is also allocated to the maritime mobile and land mobile services on primary basis (Mod.)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)  

Liikuv maaside

Riikliku kasutuse tüüp 2  
143.600–143.650 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

SPACE RESEARCH (SE)

5.211 Additional allocation: in Finland and Sweden the band 138–144 is also allocated to the maritime mobile and land mobile services on primary basis (Mod.)

LIIKUV LENNUSIDE (OR)

Liikuv maaside

Riikliku kasutuse tüüp 2  
143.650–144.000 MHz

AERONAUTICAL MOBILE (OR)

LIIKUV LENNUSIDE (OR) Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.211 Additional allocation: in Finland and Sweden also allocated to the maritime mobile and land mobile services on primary basis (Mod.) Liikuv maaside 143,700 MHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
144.000–146.000 MHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

146.000–148.000 MHz LIIKUV MAASIDE 146,0–146,8 MHz Si CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
FIXED   146,8–148,0 MHz Du (+4,6 MHz)  
MOBILE except aeronautical mobile (R)   146,8–148,0 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 300 341; EN 300 390; EN 300 471

148.000–149.900 MHz LIIKUV MAASIDE 148,0–149,9 MHz Du (+4,6 MHz)  
FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

MOBILE-SATELLITE (ES)

5.209 Limited to non-geostationary satellite systems

5.219 Mobile-satellite service under Res. 46 (WRC-97)/9.11A  

  148,000–148,800 MHz Si

148,925 MHz;

148,950 MHz;

148,975 MHz Si

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005

VVm(2000)392 – raadiosagedus-kanali kasutamine avalikes huvides

5.218 Additional allocation: Space operation (ES) (bandwidth for any individual transmission ±25 kHz)

5.221 Additional allocation: in Estonia, Finland, Latvia, Russia and Sweden stations in the mobile satellite service shall not cause harmful interference to, or claim protection from, stations of the fixed or mobile services (Mod.)

    EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; E 300 341; EN 300 390; EN 300 471
  Liikuv kosmoseside (ES) /5.221/ 148–150,05 MHz

S-PCS (suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(99)06
      TSMm(2000)93 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 721

149.900–150.050 MHz

RADIONAVIGATION-SATELLITE

5.224B Radionavigation-satellite service until 01.01.2015

LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) 148–150,05 MHz

S-PCS (suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(99)06

TSMm(2000)93 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 721

MOBILE-SATELLITE (ES)

5.209 Limited to non-geostationary satellite systems

5.224A Limited to the land-mobile satellite service (ES) until 1 January 2015

     
5.220 Land mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.222 Emmission of the radionavigation-satellite service may also be used by receiving earth stations of the space research service

5.223 Administrations are urged not to authorize the use by the fixed and mobile services

Liikuv maaside 149,950 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005; EN 300 086; EN 300 113, EN 300 219; EN 300 296; EN 300 341; EN 300 390; EN 300 471
150.050–153.000 MHz

FIXED

LIIKUV MAASIDE 150,05–151,4 MHz Du (+4,6 MHz)  
MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

  151,4–153,0 MHz Du (–4,6 MHz)  
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference   150,250 MHz Si;

151,375–153,000 MHz Si

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005;
EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 300 341; EN 300 390; EN 300 471
153.000–154.000 MHz

FIXED

LIIKUV MAASIDE 153,0–154,0 MHz Du (–4,6 MHz)  
MOBILE except aeronautical mobile (R)

Meteorological Aids

  153,0–154,0 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005;
EN 300 086; EN 300 113, EN 300 219; EN 300 296; EN 300 341; EN 300 390; EN 300 471
154.000–156.7625 MHz LIIKUV MAASIDE 154,0–154,5 MHz Du (–4,6 MHz)  
FIXED

MOBILE except aeronautical mobile (R)

  154,150–154,375 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
5.226 156.8 is international distress, safety and calling frequency for maritime mobile VHF radiotelephone service, 156–156.7625 MHz priority to the maritime   154,5–154,65 MHz Si CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
mobile service   154,65–156,0 MHz Du (–4,6 MHz)  
5.227 In the maritime mobile VHF service the frequency 156.525 MHz is to be used exclusively for digital selective calling for distress, safety and calling   154,750 MHz Si;

155,425–156,000 MHz Si

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 300 341; EN 300 390; EN 300 471

  LIIKUV MERESIDE 155,500 MHz; 155,525 MHz Meresidekanalid purjekatele EN 300 162; EN 301 025; EN 301 178; EN 300 698
   

156,02–5156,350 MHz Du (+4,6 MHz)

Rx Mereside kanalid 1.–5.; 7.; 60.–66. (õ)

RR App. 18
     
    156,300 MHz Si, laevadevaheline side,
6. kanal
TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
    156,375–156,5125 MHz Si

Mereside kanalid 9.–10.; 67.–69.

VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides

RR App. 18

    156,525 MHz 70 mereside kanal Laevade digitaalselektiiv-
väljakutse
TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele

RR App. 18

    156,5375–156,600 MHz Si

Mereside kanalid 11.–12.; 71.

RR App. 18
    156,625 MHz Si, laevadevaheline side,
72. kanal
 
    156,650 MHz 13. mereside kanal Merepääste- ja ohutussüsteemid TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele

RR App. 18

    156,675–156,750 MHz Si

Mereside kanalid 14.–15.; 73.–74.

RR App. 18

EN 300 162; EN 301 025; EN 301 178; EN 300 698

156.7625–156.8375 MHz

MARITIME MOBILE (distress and calling)

LIIKUV MERESIDE (avariiside ja väljakutse) 156,7625–156,7875 MHz

Kaitsevahemik

EN 300 162
5.111 156.8 MHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

5.226 156.8 MHz international distress, safety and calling frequency for the maritime mobile VHF radiotelephone service

  156,800 MHz

16. mereside kanal

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm (2000)119 – nõuded raadiosidele

RR App. 18

    156,8125–156,8375 MHz

Kaitsevahemik

RR App. 18
156.8375–174.000 MHz

FIXED

LIIKUV MERESIDE 156,850 MHz ja 156,875 MHz Si

Mereside kanalid 17. ja 77.

RR App. 18
MOBILE except aeronautical mobile

5.226 156.8375–157.45; 160.6–160.975; 161.475–162.05 MHz priority to the maritime mobile service

  156,900–
157,400 MHz Du (+4,6 MHz)

Rx Mereside kanalid 18.28.; 78.86.

 
    157,375 MHz ja 157,425 MHz Si

Mereside kanalid 87. ja 88.

 
    157,475–157,800 MHz Si

Mereside kanalid 29.–35.; 89.–94.

Kuni 01.01.2005
    160,625–
160,950 MHz Du (–4,6 MHz) Tx Mereside kanalid 1.–5.; 7.; 60.–66.
RR App. 18
    161,500–
162,025 MHz Du (–4,6 MHz)

Tx Mereside kanalid 18.–28.; 78.–86.

 
    161,975 MHz; 162,025 MHz Universaalne laevade identifitseerimissüsteem (AIS) CEPT/ERC/DEC(99)17

RR App. 18

EN 300 162; EN 301 025; EN 301 178; EN 300 698

  LIIKUV MAASIDE 157,450–157,800 MHz Du (+4,6 MHz)

157,800–160,600 MHz Du (+4,6 MHz)

Kooskõlastatult liikuva meresidega
    158,075 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    160,000 MHz Si

Andmeside

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2007
    160,050; 160,100 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    160,975–161,475 MHz Si CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 399 341; EN 300 390; EN 300 471

    162,050 –162,400 MHz Du (–4,6 MHz)  
    162,400–165,200 MHz Du (–4,6 MHz)  
    162,050–162,525 MHz Si;

163,825–165,000 MHz Si

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    165,200–165,225 MHz Si CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 399 341; EN 300 390; EN 300 471

    165,225–169,400 MHz Du (+4,6 MHz) EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 399 341; EN 300 390; EN 300 471
    166,775; 169,850 MHz Si

Operatiivteenistuse raadiovõrk

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2007
    167,175–168,025 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    169,825–174,000 MHz Du (–4,6 MHz) EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 399 341, EN 300 390, EN 300 471
    171,150–172,975 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005

VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides

    169,4125–169,8125 MHz
Reserveeritud:

ERMES süsteemile

CEPT/ERC/DEC(98)23 CEPT/ERC/DEC(94)02

90/544/EEC

  Lähitoimeseadmed 173,200–173,350 MHz

Loomade jälgimisseadmed

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

TSMm(2001)89 – üldised nõuded

    173,350–174,770 MHz

Invaraadioseadmed

CEPT/ERC/REC 70–03

(Annex 10)

TSMm(2001)32– üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn.loast

EN 300 422

174.000–223.000 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING TV kanalid

R6 174–182 MHz

Stockholm 1961 kokkulepe
5.235 Additional allocation: in Finland and Sweden is also allocated to the land mobile service on a primary basis   R7 182–190 MHz

R8 190–198 MHz

 
    R9 198–206 MHz

R10 206 –214 MHz

R11 214 –222 MHz

R12 222–230 MHz

 
    T-DAB süsteemid

214,304–215,840 MHz – T-DAB katsesaatja

Wiesbaden 1995 kokkulepe (uuendatud Maastrichtis 2002)
    DVB-T süsteemid Chester 1997 kokkulepe
  Lähitoimeseadmed 173,350–174,770 MHz

Invaraadioseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03

(Annex 10)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 422

    174,000–216,000 MHz

Raadiomikrofonid

EN 300 422
223.000–230.000 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING 222–230 MHz

TV kanal R12

Stockholm 1961 kokkulepe
Fixed

Mobile

  T-DAB süsteemid Wiesbaden 1995 kokkulepe (uuendatud Maastrichtis 2002)
    DVB-T süsteemid Chester 1997 kokkulepe
230.000–235.000 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

   
MOBILE RINGHÄÄLING T-DAB süsteemid Wiesbaden 1995 kokkulepe
235.000–267.000 MHz

FIXED

MOBILE  

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

247,000–267,000 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
5.111 243 MHz may also be used for search and rescue operations concerning manned space vehicles

5.199 242,95–243,05 MHz also allocated to the mobile-satellite service

LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) 242,950–243,050  MHz

EPIRB

TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele

EN 300 152

5.254 May be used by the mobile-satellite service on conditions that stations do not cause harmful interference

5.256 243 MHz for use by survival craft stations

RINGHÄÄLING 235-240 (õ) MHz T-DAB süsteemid Wiesbaden 1995 kokkulepe
267.000–272.000 MHz

FIXED

MOBILE

Space operation (SE)

S5.254 May be used by the mobile-satellite service on conditions that stations do not cause harmful interference

S5.257 May be used for space telemetry on a primary basis

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
272.000–273.000 MHz

SPACE OPERATION (SE)

FIXED

MOBILE

5.254 May be used by the mobile-satellite service on conditions that stations do not cause harmful interference

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
273.000–312.000 MHz PAIKNE SIDE 273,000–277,000 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
FIXED

MOBILE

LIIKUV SIDE 277,0–300,0 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
    280,000 +/–3 MHz VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
5.254 May be used by the mobile-satellite service on condition that stations do not cause harmful interference   285,000 +/– 3 MHz

290,000 +/– 3 MHz

296,000 +/– 3 MHz

 
    306,000–306,325 MHz Du Rx (+37 MHz)

Andmeside

 
    307,000–307,500 MHz Si

Andmeside

 
    307,5125–307,9875 MHz Du Kuni 01.01.2005
    Rx (+36 MHz) Telefoniliini-
pikendid
 
    308,000–312,000 MHz Laiaribaline ühekanaliline ringhäälinguaparatuur  
312.000–315.000 MHz

FIXED

MOBILE

Mobile-satellite (ES)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Laiaribaline ühekanaliline ringhäälinguaparatuur  
5.254 May be used by the mobile-satellite service on condition that stations do not cause harmful interference

5.255 May be used by non-geostationary-satellite systems

     
315.000–322.000 MHz

FIXED

MOBILE

S5.254 May be used by the mobile-satellite service on condition that stations do not cause harmful interference

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Laiaribaline ühekanaliline ringhäälinguaparatuur  
322.000–328.600 MHz

FIXED

MOBILE

RADIO ASTRONOMY

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE  

   
328.600–335.400 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

5.258 Limited to Instrument Landing Systems (glide path)

5.259 In Sweden also allocated to the mobile service on a secondary basis

LENNU-RAADIO-
NAVIGATSIOON
ILS lauglemisnurga majakad  
335.400–387.000 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE 343–343,325 MHz Du Tx (–37 MHz)

Andmeside

 
MOBILE

5.254 May be used by the mobile-satellite service on condition that stations do not cause harmful interference

  343,5125–343,9875 MHz Du

Tx (–36 MHz) Telefoniliini-
pikendid

Kuni 01.01.2005
    344,000–379,000 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
  LIIKUV MAASIDE 380,000–385,000 MHz Du Rx (+10 MHz) Reserveeritud operatiiv-TETRA võrgule, v.a sagedused 380,2625 MHz; 380,3125 MHz; 380,3625 MHz; 380,4125 MHz; 380,4625 MHz ning sagedusalad 380,000–
380,150 MHz ja 384,800–
385,000 MHz
CEPT/ERC/DEC(96)01

EN 303 035

    380,000–380,150 MHz

Operatiivteenistuse DMO kanalid

CEPT/ERC/DEC(01)19

EN 300 113; EN 300 390

    Operatiiv–TETRA võrk 380,2625 MHz; 380,3125 MHz; 380,3625 MHz; 380,4125 MHz; 380,4625 MHz CEPT/ERC/DEC(96)01

EN 303 035

    384,800–385,000 MHz

Operatiivteenistuse AGA kanalid

CEPT/ERC/DEC(01)20

EN 300 113; EN 300 390

    385,000–387,000 MHz Du Rx (+10 MHz) Reserveeritud tsiviil-TETRA võrgule CEPT/ERC/DEC(96)04

EN 303 035

387.000–390.000 MHz

FIXED

MOBILE Mobile-satellite (SE)

LIIKUV MAASIDE 387,000–389,900 MHz Du Rx (+10 MHz) Reserveeritud tsiviil-TETRA võrgule CEPT/ERC/DEC(96)04

EN 303 035

5.208A To protect radioastronomy from harmful interference (Table 1 of Recommendation ITU-R RA.769-1)

5.254 May be used by the mobile-satellite service on conditions that stations do not cause harmful interference

5.255 May be used by non-geostationary-satellite systems

  389,9–390,0 MHz Si

Liikuv maaside

 
390.000–399.900 MHz

FIXED

MOBILE

5.254 May be used by the mobile-satellite service on condition that stations do not cause harmful interference

LIIKUV MAASIDE 390,000–395,000 MHz Du Tx (–10 MHz) Reserveeritud operatiiv-TETRA võrgule, v.a 390,2625 MHz; 390,3125 MHz; 390,3625 MHz; 390,4125 MHz; 390,4625 MHz ning sagedusalad 390,000–
390,150 MHz ja 394,800–
395,000 MHz
CEPT/ERC/DEC(96)01

EN 303 035

    390,000–390,150 MHz

Operatiivteenistuse DMO kanalid

CEPT/ERC/DEC(01)19

EN 300 113; EN 300 390

    Operatiiv-TETRA võrk: 390,2625 MHz; 390,3125 MHz; 390,3625 MHz; 390,4125 MHz; 390,4625 MHz CEPT/ERC/DEC(96)01
    394,800–
395,000 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)20

EN 300 113; EN 300 390

    Operatiivteenistuse AGA kanalid  
    395,000–399,900 MHz Du Tx (–10 MHz) Reserveeritud tsiviil-TETRA võrgule CEPT/ERC/DEC(96)04

EN 303 035

399.900–400.050 MHz

MOBILE-SATELLITE  

5.209 Limited to non-geostationary satellite systems

5.224A Mobile-satellite service is limited to land mobile-satellite service (until 01.01.2015)

KOSMOSE-RAADIO-
NAVIGATSIOON

LIIKUV KOSMOSESIDE (ES)

  EN 301 721
RADIONAVIGATION-SATELLITE

5.222 May also be used by receiving earth stations of the space research service

     
5.224B Radionavigation satellite service shall be effective until 01.01.2015

5.260 Administrations are urged not to authorize the use by the fixed and mobile services

     
5.220 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
400.050–400.150 MHz

STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL-SATELLITE (400.1 MHz)

5.261 Emissions confined in a band 400.1 MHz ±25 kHz

ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL SATELLIIDILT    
5.262 Additional allocation in Russia: the band 400.05–401 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis (Mod.)      
400.150–401.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

SPACE RESEARCH (SE)
5.263 Also allocated to the space research service in the space-to-space direction

RAADIO-
METEOROLOOGIA

KOSMOSE-RAADIO- METEOROLOOGIA (SE)

   
MOBILE-SATELLITE (SE)

5.208A To protect radioastronomy from harmful interference (Table 1 of Recommendation ITU-R RA.769-1)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)    
5.209 Limited to non-geostationary satellite systems      
Space Operation (SE)      
5.262 Additional allocation in Russia: the band 400.05–401 MHz is also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis (Mod.)

5.264 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/ 9.11A

     
401.000–402.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

SPACE OPERATION (SE)

EARTH EXPLORATION-SATE LLITE (ES)

METEOROLOGICAL-SATELLITE (ES)

Fixed

Mobile except aeronautical mobile

RAADIO-
METEOROLOOGIA
   
402.000–403.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

RAADIO-
METEOROLOOGIA
   
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (ES)

METEOROGICAL-SATELLITE (ES)

Lähitoimeseadmed 402–405 MHz

Meditsiinilised implantaadid

CEPT/ERC/DEC(01)17

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

Fixed

Mobile except aeronautical mobile

    TSMm(2000)102 –
vabastatud tehn. loast

EN 301 839

403.000–406.000 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

Fixed

RAADIO-
METEOROLOOGIA
Meteoroloogilised raadiosondid TSMm(2001)92 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 –
vabastatud tehn. loast
Mobile except aeronautical mobile Lähitoimeseadmed 402–405 MHz

Meditsiinilised implantaadid

CEPT/ERC/DEC(01)17

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 301 839

406.000–406.100 MHz

MOBILE-SATELLITE (ES)

5.266 Use by mobile-satellite service is limited to low power satellite EPIRBs

5.267 Any emission causing harmful interference is prohibited

LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) EPIRB TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
406.100–410.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

LIIKUV MAASIDE 406,1–410,0 MHz Si

Kanalisamm 12,5 kHz

CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 219; EN 300 296; EN 399 341; EN 300 390; EN 300 471

    409–410 MHz, Si

Reserveeritud digitaalsetele PMR/PAMR süsteemidele

CEPT/ECC/DEC (02)03 CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
410.000–420.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

SPACE-RESEARCH (SS)

PAIKNE SIDE 415,000–420 MHz Du Rx (+10 MHz)

RAS 1000 (24 kanaligruppi)

TSMm(2001)78 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 300 086

5.268 Communications within 5 km of an orbiting, manned space vehicle   LIIKUV MAASIDE 410,000–
412,500 MHz Du Rx
(+10 MHz) Operatiivteenistuste raadiovõrk
VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    414,925 MHz; 414,950 MHz;

414,975 MHz Si

Operatiivteenistuse raadiovõrk

VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    412,500–
415,000 MHz Du Rx (+10 MHz) Reserveeritud tsiviil-TETRA võrgule
CEPT/ERC/DEC(96)04

VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides

420.000–430.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

Radiolocation

PAIKNE SIDE 425,000–430 MHz Du Tx (–10 MHz)

RAS 1000 (24 kanaligruppi)

TSMm(2001)78 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 300 086

5.271 Additional allocation in Latvia and Estonia: the band 420–460 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis LIIKUV MAASIDE 420,000–422,500 MHz Du Tx

(–10 MHz) Operatiivteenistuste raadiovõrk

VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    424,925 MHz; 424,950 MHz; 424,975 MHz Si Operatiivteenistuse raadiovõrk VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
    422,500–425,000 MHz Du Tx

(–10MHz) Reserveeritud tsiviil-TETRA võrgule

CEPT/ERC/DEC(96)04

VVm (2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides

EN 303 035

430.000–440.000 MHz

AMATEUR

RADIOLOCATIONS

PAIKNE SIDE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

430,000–432,000 MHz Si  
5.138 433.05–434.79 MHz (centre frequency 433.92 MHz) for ISM applications   438,600–440,000 MHz Si  
5.271 Additional allocation in Latvia and Estonia: the band 420–460 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis   432,000–438,000 MHz TSMm(2000)26

– nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

5.274 Alternative allocation: in Sweden the bands 430–432 MHz and 438–440 MHz are allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis Amatöör-kosmoseside 435,000–438,000 MHz EN 301 783
5.275 Additional allocation in Finland, Estonia and Latvia: the bands 430–432 MHz and 438–440 MHz are allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis

5.277 Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to the fixed service on a primary basis (Mod.)

5.282 In the band 435–438 MHz amateur-satellite service not causing harmful interference to other services

Lähitoimeseadmed 433,050–434,790 MHz Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed CEPT/ERC/REC 70–03
(Annex 1)

TSMm (2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

  TTM aparatuur 433,05–434,79 MHz EN 300 220
440.000–450.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile  

LIIKUV MAASIDE 440–442,5 MHz Si;

443–450 MHz Si

Kooskõlastatult paikse sidega

VVm (2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides

Radiolocation

5.271 Additional allocation in Latvia and Estonia: the band 420–469 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis

5.286 449.75–450.025 MHz may be used for the space operation service (ES)

    CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 399 341, EN 300 390, EN 300 471

and the space research service (ES)   444,250–449,975 MHz Du Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    445,2–445,3 MHz

Reserveeritud
DMO kanalitele

CEPT/ERC/DEC(01)21
    446,0–446,1 MHz

PMR446

CEPT/ERC/DEC(98)25

TSMm(2000)98 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 296

  PAIKNE SIDE 442,5–443 MHz; 445 MHz; 445,4 MHz; 445,8 MHz Si Raadiomodemid  
450.000–460.000 MHz

FIXEDs

MOBILE

5.209 Use by mobile-satellite service is limited to non-geostationary satellite systems

LIIKUV SIDE Liikuv maaside:

450,000–453,000 MHz Du (+10 MHz)
Analoog ja kitsaribalised digitaalsed PMR/PAMR süsteemid

CEPT/ECC/DEC(02)03

CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus

EN 300 086

EN 303 035

5.271 Additional allocation in Latvia and Estonia: also allocated to the aeronautical radionavigation service (radio altimeters) on a secondary basis 5.286 449.75–450.25 MHz may be used for the space operation service (ES) and the space research service (ES)   450,000–453,0 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
5.286A The use of the bands 454–456 MHz and 459–460 MHz by mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.287 In the maritime mobile service the frequencies 457.525, 457.550 and 457.575 MHz may be used by on-board communication stations

  453,000–457,475 MHz Du Rx
(+10 MHz) Reserveeritud laiaribalistele digitaalsetele PMR/PAMR süsteemidele
ECC/DEC(03)AA
    457,575–460,000 MHz Du (+10 MHz) (458,100–459,000 MHz kanalisamm 12,5 kHz) CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus
    459,000–460,000 MHz Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    Liikuv mereside:

457,525–457,575 MHz Laevasisene side

5.287

CEPT/ERC T/R 32-02

  Paikne side 453,000–457,475 MHz Du Rx

(+10 MHz) RAS 1000

TSMm(2001)78 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 300 086

460.000–470.000 MHz

FIXED

MOBILE

Meteorological-Satellite (SE)  

LIIKUV SIDE Liikuv maaside:

460,000–463,0 MHz Du (–10 MHz)
Analoog ja kitsaribalised digitaalsed PMR/PAMR süsteemid

CEPT/ECC/DEC(02)03

CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus

EN 300 086

EN 303 035

5.287 In the maritime mobile service, the frequencies 467.525, 467.550 and 467.575 may be used by on-board communication stations   460,000–463,0 Si Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
5.289 Earth exploration-satellite service application may also be used not causing harmful interference

5.290 In Russian Federation the band is allocated to the meteorological-satellite service (SE) on a primary basis, subject to agreement obtained under No. 9.21(Mod.)

  463,000–467,475 MHz Du Tx
(–10 MHz) Reserveeritud laiaribalistele digitaalsetele PMR/PAMR süsteemidele Kanalisamm 200 kHz
ECC/DEC(03)AA  
    467,575–470,000 MHz Du (–10 MHz) (468,100–469,000 MHz kanalisamm 12,5 kHz) CEPT/ERC T/R 25-08 – kanalijaotus

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 399 341, EN 300 390, EN 300 471

    469,0–470,0 MHz Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    Liikuv mereside:

467,525–467,575 MHz Laevasisene side

5.287

CEPT/ERC T/R 32-02

EN 300 720

  Paikne side 463,000–467,475 MHz Du Tx

(–10 MHz) RAS 1000

TSMm(2001)78 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 300 086

470.000–790.000 MHz

BROADCASTING

RINGHÄÄLING 470–862 MHz

TV kanalid 21…60

Stockholm 1961 kokkulepe
5.149 In the band 608–614 MHz assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

5.291A Additional allocation in Finland and Estonia: the band 470–494 MHz is also allocated to the radiolocation service on a secondary basis

5.296 Additional allocation: in Finland and Sweden the band 470–790 MHz is also allocated on a secondary basis to the land mobile service, intended for application ancillary to broadcasting (Mod.)

5.306 The band 608–614 MHz is also allocated to the radio astronomy service on a secondary basis

5.311 Within the frequency band 620–790 MHz, assignments may be made to television stations using FM in the broadcasting-satellite service

5.312 Additional allocation: in Latvia and Russia the band 645–862 MHz is also allocated to the aeronautical radio-navigation service on a primary basis

  21 470–478 MHz 22 478–486 MHz

23 486–494 MHz 24 494–502 MHz

25 502–510 MHz 26 510–518 MHz

27 518–526 MHz 28 526–534 MHz

29 534–542 MHz 30 542–550 MHz

31 550–558 MHz 32 558–566 MHz

33 566–574 MHz 34 574–582 MHz

35 582–590 MHz 36 590–598 MHz

37 598–606 MHz 38 606–614 MHz

39 614–622 MHz
40 622–630 MHz 41 630–638 MHz 42 638–646 MHz 43 646–654 MHz 44 654–662 MHz

 
    45 662–670 MHz 46 670–678 MHz

47 678–686 MHz 48 686–694 MHz

49 694–702 MHz 50 702–710 MHz

51 710–718 MHz 52 718–726 MHz

53 726–734 MHz 54 734–742 MHz

55 742–750 MHz 56 750–758 MHz

57 758–766 MHz 58 766–774 MHz

59 774–782 MHz 60 782–790 MHz

 
    DVB-T süsteemid

662–670 MHz – DVB-T katsesaatja
(õ)

Chester 1997 kokkulepe
VVm(2000)392 – raadiosageduskanali kasutamine avalikes huvides
  Lähitoimeseadmed Raadiomikrofonid CEPT/ERC/REC 70–03

(Annex 10)

EN 300 422

790.000–862.000 MHz

FIXED

RINGHÄÄLING 470–862 MHz

TV kanalid 61–69

Stockholm 1961 kokkulepe
BROADCASTING

5.312 Additional allocation: in Latvia and Russia the band 645–862 MHz is also allocated to the aeronautical radio-navigation service on a primary basis

5.316 Additional allocation: in Finland and Sweden also allocated to the mobile, except aeronautical mobile, service on a primary basis (Mod.)

5.319 Additional allocation: in Russia the bands 806–840 MHz (ES) and 856–890 MHz (SE) are also allocated to the mobile-satellite, except aeronautical mobile-satellite (R), service

  61 790–798 MHz

62 798–806 MHz

63 806–814 MHz

64 814–822 MHz

65 822–830 MHz

66 830–838 MHz

67 838–846 MHz

68 846–854 MHz

69 854–862 MHz

 
    DVB-T süsteemid

638–646 MHz – DVB-T katsesaatja
(kuni 01.07.2004).

Chester 1997 kokkulepe
  Lähitoimeseadmed Raadiomikrofonid CEPT/ERC/REC 70-03

(Annex 10)

EN 300 422

862.000–960.000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside 870,000–876,000 MHz Du Rx (+45 MHz)

Reserveeritud tsiviil-TETRA võrgule

CEPT/ERC/DEC(96)04
Radiolocation (890–942 MHz)

5.319 Additional allocation: in Russia the bands 806–840 MHz (ES) and 856–890 MHz (SE) are also allocated to the mobile-satellite, except aeronautical mobile-satellite (R), service

  876,000–880,000 MHz Du Rx
(+45 MHz) Reserveeritud: GSM-R süsteem
CEPT/ECC/DEC(02)05
5.317A Administrations wishing to implement IMT-2000 may use 806–960 MHz which are allocated to the mobile service on a primary basis (WRC-2000)The identification does not preclude the use of those bands by any application of the services to which they are allocated and does not establish priority in the RR (Res. 224) (WRC-2000) (Add).   880,000–890,000 MHz Du Rx (+45 MHz) Reserveeritud: GSM 900 laiendus CEPT/ERC/DEC(97)02

TSMm(2000)94 – üldised nõuded

5.323 Additional allocation: in Latvia and Russia the band 862–960 MHz is also allocated to the aeronautical radionavigation service limited to groundbased radiobeacons on a primary basis until the end of their lifetime   890,200–913,800 MHz Du Rx (+45 MHz) GSM 900 kanalid 1...119

Kanalimahu jaotus operaatorite vahel:

GSM 900 I – 39 Tx kanalit

GSM 900 II – 39 Tx kanalit

GSM 900 III – 39 Tx kanalit

CEPT/ERC/DEC/(94)01
 

87/372/EEC CEPT/ERC/DEC(98)20

TSMm(2000)94 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 –terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 502; EN 301 511

    915,000–921,000 MHz Du Tx (–45 MHz) Reserveeritud tsiviil-TETRA võrgule CEPT/ERC/DEC(96)04
    921,000–925,000 MHz Du Tx
(–45 MHz) Reserveeritud: GSM-R süsteem
CEPT/ECC/DEC(02)05
    925,000–935,000 MHz Du Tx (–45 MHz) Reserveeritud GSM 900 laiendus CEPT/ERC/DEC(97)02

TSMm(2000)94 – üldised nõuded
EN 301 502; EN 301 511

    935,200–958,800 MHz Du Tx (–45 MHz) GSM 900
kanalid 1...119
CEPT/ERC/DEC(94)01
    Kanalimahu jaotus operaatorite vahel:

GSM 900 I – 39 Rx kanalit

GSM 900 II – 39 Rx kanalit

GSM 900 III – 39 Rx kanalit

87/372/EEC CEPT/ERC/DEC(98)20 TSMm(2000)94 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 502; EN 301 511

    864,100–868,100 MHz CT2

(kuni 01.01.2005)

TSMm(2000)103 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 301 797

    914,0125–914,9875 MHz CT1, Rx 959,0125–959,9875 MHz CT1, Tx (kuni 01.01.2005) TSMm(2000)103 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 301 796

  Paikne side 890,000–913,200 MHz Du Rx (+45 MHz)

RAS 1000 (32 kanalit) Räpinas ja Uuemõisas sekundaarsel alusel

TSMm(2001)78 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

    935,000–958,200 MHz Du Tx

(–45 MHz);

RAS 1000 (32 analoogkanalit) Räpinas ja Uuemõisas sekundaarsel alusel

TSMm(2001)78 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast.

EN 300 086

  Lähitoimeseadmed 863,000–865,000 MHz

Raadiomikrofonid

CEPT/ERC/REC 70-03

(Annex 10)

      TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 422

    863,000–865,000 MHz

Juhtmeta audioseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)18

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    868,000–868,600 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)04

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    868,600–868,700 MHz

Häireseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)09

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    868,700–869,200 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)04

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    869,200–869,250 MHz

Häireseadmed

CEPT/ERC/DEC(97)06

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    869,250–869,300 MHz

Häireseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)09

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    869,300–869,400 MHz Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    869,300–869,400 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 1)

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    869,400–869,650 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)04

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    869,650–869,700 MHz

Häireseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)09

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

    869,700–870,000 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)04

TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 220

960–1215 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU- RAADIONAVIGATSIOON DME süsteemid  
5.328 Reserved on a worldwide basis for the use and development of airborne electronic aids to air navigation and any directly associated ground-based facilities (Mod.)

5.328A Additional allocation the band 1164–1215 MHz is also allocated to radionavigation-satellite service (SE, SS) on a primary basis. The aggregate power flux-density shall not exceed the provisional value of –115 dB (W/m2) in any 1 MHz band for all angles of arrival. Stations in the radionavigation-satellite service shall not cause harmful interference to, nor claim protection from, stations of the aeronautical-radionavigation service.(Res. 605) (WRC-2000) (Add).

  ACAS süsteemid  
1215–1240 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE (SE)

5.329 Radionavigation-satellite service shall not cause harmful interference to, and no protection is claimed from, the radionavigation service (Res. 606)

(WRC-2000) (Mod.)

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (SS) operating in the bands 1215–1300 MHz and 1559–1610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on other systems or services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations (Add).      
SPACE-REASEARCH

S5.331 In Sweden the band 1215–1300 MHz also allocated to the radionavigation service on a primary basis (Mod.)

     
S5.332 Active spaceborne sensors in the earth-exploration satellite and space research services shall not cause harmful interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of other services allocated on a primary basis (Mod.)      
1240–1260 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE (SE) (SS)

5.329 Radionavigation-satellite service shall not cause harmful interference to, and no protection is claimed from the radionavigation service (Res. 606)
(WRC-2000) (Mod.)

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (SS) operating in the bands 1215–1300 MHz and 1559–1610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on other systems or services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations (Add).

SPACE-REASEARCH (active)

     
Amateur

5.331 In Sweden the band 1215–1300 MHz also allocated to the radionavigation service on a primary basis (Mod.)

5.332 Active spaceborne sensors in the earth-exploration satellite and space research services shall not cause harmful interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of other services allocated on a primary basis (Mod.)

Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
1260–1300 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE (SE) (SS)

5.329 Radionavigation-satellite service shall not cause harmful interference to no protection is claimed from, the radionavigation service (Res. 606)

(WRC-2000) (Mod.)

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (SS) operating in the bands 1215–1300 MHz and 1559–1610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional const-
raints on other systems or services operating in accor-
dance with the Table of Frequency Allocations (Add).

SPACE-REASEARCH (active)

     
Amateur

5.282 In the band 1260–1270 MHz amateur-satellite service shall not cause harmful interference to other services

Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

5.331 In Sweden also allocated to the radionavigation service on a primary basis (Mod.)

5.335A In the band 1260–1300 MHz active spaceborne sensors in the Earth exploration-satellite and space reserch services shall not cause harmful interference to, claim protection from, or otherwise impose constraints on operation or development of the radiolocation service and other services allocated on a primary basis (Add).

1260–1270 MHz

Amatöör-kosmoseside

   
1300–1350 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

5.337 Aeronautical radionavigation is restricted to ground-based radars and associated airborne transponders

RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION SATELLITE (ES)

LENNU- RAADIONAVIGATSIOON

RAADIOLOKATSIOON

Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
5.337A Earth stations in the radionavigation-satellite service and stations in the radiolocation service shall not cause harmful interference to, nor constrain the operation and development of, the aeronautical – radionavigation service (Add).      
1350–1400 MHz

FIXED

MOBILE

RADIOLOCATION

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2 CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex A ja B) – kanalijaotus

EN 301 751

5.339 The band 1370–1400 MHz is also allocated to the space research (passive), earth exploration-satellite (passive) services on a secondary basis      
1400–1427 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

5.340 All emissions prohibited (Mod.)

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)

   
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
1427–1429 MHz

SPACE OPERATION (ES)

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2 CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex B) – kanalijaotus

EN 301 751

1429–1452 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2 CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex B) – kanalijaotus

EN 301 751

5.342 Additional allocation: in Russia is also allocated to the aeronautical mobile (aeronautical telemetry) on a primary basis (Mod.)      
1452–1492 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

BROADCASTING-SATELLITE

5.345 Use by the broadcasting-satellite service is limited to DAB

RINGHÄÄLING 1452–1479,5 MHz T-DAB süsteemid;

1479,5–1492 MHz reserveeritud S-DAB süsteemidele

Maastricht 2002 kokkulepe ECC/DEC/(03)AB
BROADCASTING

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

5.342 Additional allocation: in Russia is also allocated to the aeronautical mobile (aeronautical telemetry) on a primary basis (Mod.)

     
1492–1525 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2 CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex A) – kanalijaotus

EN 301 751

5.342 Additional allocation: in Russia is also allocated to the aeronautical mobile (aeronautical telemetry) on a primary basis (Mod.)      
1525–1530 MHz PAIKNE SIDE    
SPACE OPERATION (SE)

FIXED  

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) 1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)12

CEPT/ERC/DEC(98)13

CEPT/ERC/DEC(98)18

MOBILE-SATELLITE (SE)

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz,

  Inmarsat C, D, EMS-PRODAT TSMm(2000)96 – üldised nõuded

EN 301 426

1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add) Earth Exploration-Satellite (SE)      
Mobile except aeronautical mobile

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

5.342 Additional allocation: in Russia is also allocated to the aeronautical mobile (aeronautical telemetry) on a primary basis (Mod.)

  1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT

CEPT/ERC/DEC(98)14 CEPT/ERC/DEC(98)19 CEPT/ERC/DEC(99)20 CEPT/ERC/DEC(98)29

TSMm(2000)97– üldised nõuded

5.351 Shall not be used for feeder links of any service

5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

    TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 444

    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(01)25

TSMm(2000)97 – üldised nõuded

    Thuraya TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(01)22

TSMm(2000)96 – üldised nõuded

    Space Checker S-SMS TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

1530–1533 MHz

SPACE OPERATION (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

LIIKUV

KOSMOSESIDE (SE)

1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Inmarsat C, D, EMS-PRODAT

CEPT/ERC/DEC(98)12

CEPT/ERC/DEC(98)13

CEPT/ERC/DEC(98)18

5.353A In mobile-satellite service priority shall be given for distress, urgency

and safety communications of the GMDSS (Res. 222) (WRC-2000) (Mod.)
Earth Exploration-Satellite

    TSMm(2000)96 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

Fixed

Mobile except aeronautical mobile

  1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)14

CEPT/ERC/DEC(99)19

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212
(Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).
  Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT CEPT/ERC/DEC(98)20

CEPT/ERC/DEC(98)29 TSMm(2000)97 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 444

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

5.342 Additional allocation: in Russia is also allocated to the aeronautical mobile (aeronautical telemetry) on a primary basis (Mod.)

5.351 Shall not be used for feeder links of any service

5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

  1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Thuraya

CEPT/ERC/DEC(01)25

TSMm(2000)97 – üldised nõuded

TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Space Checker S-SMS

CEPT/ERC/DEC(01)22

TSMm(2000)96 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

    1530–1544 MHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm (2000) 119 – nõuded raadiosidele
1533–1535 MHz

SPACE OPERATION (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

LIIKUV

KOSMOSESIDE (SE)

1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Inmarsat C, D, EMS-PRODAT

CEPT/ERC/DEC(98)12

CEPT/ERC/DEC(98)13

CEPT/ERC/DEC(98)18

Earth Exploration-Satellite     TSMm(2000)96 – üldised nõuded
5.353A In mobile-satellite service priority shall be given for distress, urgency and safety communications of the GMDSS (Res. 222) (WRC-2000) (Mod.) Fixed     TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

Mobile except aeronautical mobile

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions  

  1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT

CEPT/ERC/DEC(98)14

CEPT/ERC/DEC(99)19

CEPT/ERC/DEC(98)20

CEPT/ERC/DEC(98)29

S5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).     TSMm(2000)97– üldised nõuded
TSMm(2000)102 –terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 444

5.342 Additional allocation: in Russia is also allocated to the aeronautical mobile (aeronautical telemetry) on a primary basis (Mod.)   1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(01)25

TSMm(2000)97 – üldised nõuded

5.351 Shall not be used for feeder links of any service

5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/ 9.11A

  Thuraya TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa,
Space Checker S-SMS

CEPT/ERC/DEC(01)22

TSMm(2000)96 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

    1530–1544 MHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm(2000)119 – nõuded raadiosidele
1535–1544 MHz

MOBILE-SATELLITE (SE)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) 1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)12

CEPT/ERC/DEC(98)13

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).   Inmarsat C, D, EMS-PRODAT CEPT/ERC/DEC(98)18 TSMm(2000)96 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions   1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)14

CEPT/ERC/DEC(99)19

5.351 Shall not be used for feeder links of any service

5.353A In mobile-satellite service priority shall be given for distress, urgency and safety communications of the GMDSS (Res. 222) (WRC-2000) (Mod.)

5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

  Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT CEPT/ERC/DEC(98)20

CEPT/ERC/DEC(98)29

TSMm(2000)97– üldised nõuded
TSMm(2000)102 –terminalid vabastatud tehn. loast

      EN 301 444
       
    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Thuraya

CEPT/ERC/DEC(01)25

TSMm(2000)97 – üldised nõuded

TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Space Checker S-SMS

CEPT/ERC/DEC(01)22

TSMm(2000)96 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

    1530–1544 MHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm (2000) 119 – nõuded raadiosidele
1544–1545 MHz

MOBILE-SATELLITE (SE)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) 1544,5 MHz Cospas-Sarsat (side kohaliku monitooringujaamaga)  
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

S5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.356 Use is limited to distress and safety communications

  1544–1545 MHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid /5.356/

TSMm (2000) 119 – nõuded raadiosidele
1545–1555 MHz

MOBILE-SATELLITE (SE)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) 1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)12

CEPT/ERC/DEC(98)13

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).   Inmarsat C, D, EMS-PRODAT CEPT/ERC/DEC(98)18

TSMm(2000)96 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions   1525,0–1559,0 MHz CEPT/ERC/DEC(98)14

CEPT/ERC/DEC(99)19

5.351 Shall not be used for feeder links of any service   (suunal kosmos–Maa) CEPT/ERC/DEC(98)20
5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.357 From terrestrial aeronautical stations to aircraft stations, or between aircraft stations in the aeronautical mobile (R) service are transmissions also authorised for extension

  Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT CEPT/ERC/DEC(98)29

TSMm(2000)97 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 444

5.357A In mobile-satellite service priority shall be given to the aeronautical mobile-satellite (R) service providing transmission of messages with priority 1 to 6 in Article S44 (Res. 222) (WRC-2000) (Mod.)

5.359 Additional allocation: in Latvia and Russia the band 1550–1645.5 MHz also allocated to the fixed service on a primary basis (avoid any new implementation) (Mod.)

  1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Thuraya

CEPT/ERC/DEC(01)25 TSMm(2000)97 – üldised nõuded
TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Space Checker S-SMS

CEPT/ERC/DEC(01)22

TSMm(2000)96 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

1555–1559 MHz

MOBILE-SATELLITE (SE)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) 1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)12

CEPT/ERC/DEC(98)13

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).   Inmarsat C, D, EMS-PRODAT CEPT/ERC/DEC(98)18 TSMm(2000)96 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions   1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)14

CEPT/ERC/DEC(99)19

5.351 Shall not be used for feeder links of any service   Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT CEPT/ERC/DEC(98)20 CEPT/ERC/DEC(98)29
5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A     TSMm(2000)97– üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast
5.359 Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to the fixed service on a primary basis (avoid any new implementation) (Mod.)     EN 301 444   
    1525,0–1559,0 MHz

(suunal kosmos–Maa)

Thuraya

CEPT/ERC/DEC(01)25

TSMm(2000)97 – üldised nõuded

TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

    1525,0–1559,0 MHz CEPT/ERC/DEC(01)22
    (suunal kosmos–Maa) TSMm(2000)96 – üldised nõuded
    Space Checker S-SMS TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

1559–1610 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION-SATELLITE (SE) (SS)

KOSMOSE-
RAADIONAVIGATSIOON
Riikliku kasutuse tüüp 2

GPS

 
5.329A Use of systems in the radionavigation-satellite service (SS) operating in the bands 1215–1300 MHz and 1559–1610 MHz is not intended to provide safety service applications, and shall not impose any additional constraints on other systems or services operating in accordance with the Table of Frequency Allocations (Add).      
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
5.362B Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to the fixed service on a primary basis until 01.01.2005 and after this date on the secondary basis until 01.01.2015. Administrations not authorized new frequency assignments to fixed-service systems in this band (Add).      
5.363 Alternative allocation: in Sweden the band 1590–1626.5 MHz also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis      
1610–1610.6 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MOBILE SATELLITE (ES)

LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) 1610–1610,6 MHz

(suunal Maa–kosmos)

S-PCS (Globalstar)

CEPT/ERC/DEC(97)03

TSMm(2001)71 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 441

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).      
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
5.359 Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to the fixed service on a primary basis (avoid any new implementation) (Mod.)      
5.363 Alternative allocation: in Sweden also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis      
5.364 Mobile-satellite (ES) and radiodetermination-satellite (ES) service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
5.366 On a worldwide basis reserved for airborne electronic aids to air navigation and any directly associated ground-based or satellite-borne facilities      
5.367 Additional allocation: also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a primary basis      
5.368 Radiodetermination-satellite and mobile-satellite services (except for the aeronautical radionavigation-satellite service) do not require any special measures for protection      
5.371 Additional allocation: also allocated to the radiodetermination-satellite service on a secondary basis      
5.372 Harmful interference shall not be caused to stations of the radio astronomy service by stations of the radiodetermination-satellite and mobile-satellite services      
1610.6–1613.8 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MOBILE SATELLITE (ES)

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) WRC-2000 (Add).

LIIKUV KOSMOSESIDE

(ES)

1610,6–1613,8 MHz

(suunal Maa–kosmos)

S-PCS (Globalstar)

CEPT/ERC/DEC(97)03

TSMm(2001)71 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 441

RADIO ASTRONOMY      
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

     
5.359 Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to the fixed service on a primary basis (avoid any new implementation) (Mod.)      
5.363 Alternative allocation: in Sweden also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis      
5.364 Mobile-satellite (ES) and radiodetermination-satellite (ES) service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
5.366 On a worldwide basis reserved for airborne electronic aids to air navigation and any directly associated ground-based or satellite-borne facilities      
5.367 Additional allocation: also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a primary basis      
5.368 Radiodetermination-satellite and mobile-satellite services (except for the aeronautical radionavigation-satellite service) do not require any special measures for protection      
5.371 Additional allocation: also allocated to the radiodetermination-satellite service on a secondary basis      
5.372 Harmful interference shall not be caused to stations of the radio astronomy service by stations of the radiodetermination-satellite and mobile-satellite services      
1613.8–1626.5 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

MOBILE SATELLITE (ES)

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz,

LIIKUV KOSMOSESIDE

(ES)

1613,8–1621,35 MHz

(suunal Maa–kosmos)

S-PCS (Globalstar)

CEPT/ERC/DEC(97)03 TSMm(2001)71 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 441

2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212
(Rev. WRC-97) and (Res.225) WRC-2000 (Add).

Mobile Satellite (SE)

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

  1621,35–1626,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

S-PCS (Iridium)

CEPT/ERC/DEC(97)03

TSMm(2001)71 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 441

5.359 Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to the fixed service on a primary basis (avoid any new implementation) (Mod.)      
5.363 Alternative allocation: in Sweden also allocated to the aeronautical radionavigation service on a primary basis      
5.364 Mobile-satellite (ES) and radiodetermination-satellite (ES) service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.365 Mobile-satellite service (SE) shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.366 On a worldwide basis reserved for airborne electronic aids to air navigation and any directly associated ground-based or satellite-borne facilities

5.367 Additional allocation: also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a primary basis

5.368 Radiodetermination-satellite and mobile-satellite services (except for the aeronautical radionavigation-satellite service) do not require any special measures for protection

Liikuv kosmoseside (SE) 1621,35–1626,5 MHz

S-PCS (Iridium)

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(97)03

TSMm(2001)71 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 441

5.371 Additional allocation: also allocated to the radiodetermination-satellite service on a secondary basis      
5.372 Harmful interference shall not be caused to stations of the radio astronomy service by stations of the radiodetermination-satellite and mobile-satellite services      
1626.5–1660 MHz

MOBILE–SATELLITE (ES)

LIIKUV

KOSMOSESIDE (ES)

1626,5–1660,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(98)12

CEPT/ERC/DEC(98)13

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) WRC-2000 (Add).   Inmarsat C, D, EMS-PRODAT CEPT/ERC/DEC(98)18 TSMm(2000)96 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions   1626,5–1660,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(98)14

CEPT/ERC/DEC(99)19

5.351 Shall not be used for feeder links of any service . Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT CEPT/ERC/DEC(98)20

CEPT/ERC/DEC(98)29

5.353A In mobile-satellite service priority shall be given for distress, urgency and safety communications of the GMDSS (Res. 222) (WRC-2000) (Mod.)     TSMm(2000)97 – üldised nõuded
TSMm(2000)102  – terminalid vabastatud tehn. loast
5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/ 9.11A     EN 301 444
5.357A In the band 1646.5–1656.5 MHz in mobile-satellite service priority shall be given to the aeronautical mobile-satellite (R) service providing transmission of messages with priority 1 to 6 in
Article 44 (Res. 222) (WRC-2000) (Mod.)
  1626,5–1660,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

Thuraya

CEPT/ERC/DEC(01)25 TSMm(2000)97 – üldised nõuded
TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

5.359 Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to the fixed service on a primary basis (avoid any new implementation) (Mod.)   1626,5–1660,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(01)22

TSMm(2000)96 – üldised nõuded

5.374 In the bands 1631.5–1634.5 MHz, 1656.5–1660 MHz mobile earth stations operating in mobile-satellite service shall not cause harmful interference to the stations in the fixed service in Latvia and Russia   Space Checker S-SMS TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

5.375 In the band 1645.5–1646.5 MHz use by mobile-satellite (ES) service and inter-satellite links are limited to distress and safety communications   1626,5–1645,5 MHz

Merepääste- ja ohutussüsteemid

TSMm (2000) 119 – nõuded raadiosidele
5.376 In the band 1646.5–1656.5 MHz also allowed transmissions to terrestrial aeronautical stations from aircraft stations, or between aircraft stations in the aeronautical mobile (R) service   1645,5–1646,5 MHz Merepääste- ja ohutussüsteemid

/5.375/

 
1660–1660.5 MHz LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) 1626,5–1660,5 MHz CEPT/ERC/DEC(98)12
MOBILE-SATELLITE (ES)   (suunal Maa–kosmos) CEPT/ERC/DEC(98)13
5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) WRC-2000 (Add).   Inmarsat C, D, EMS-PRODAT CEPT/ERC/DEC(98)18

TSMm(2000)96 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

RADIO ASTRONOMY

5.149 Assignment to other services in the band 1660–1670 MHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

  1626,5–1660,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

Inmarsat B, M, M4, mini-M phone ja EMS-SAT

CEPT/ERC/DEC(98)14

CEPT/ERC/DEC(99)19 CEPT/ERC/DEC(98)20 CEPT/ERC/DEC(98)29

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions     TSMm(2000)97 – üldised nõuded
5.351 Shall not be used for feeder links of any service     TSMm(2000)102 –terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 444

5.354 Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A   1626,5–1660,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

Thuraya

CEPT/ERC/DEC(01)25

TSMm(2000)97 – üldised nõuded

5.376A Mobile Earth stations operating in the band shall not cause harmful interference to stations in the radio astronomy service     TSMm(2001)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 681

    1626,5–1660,5 MHz

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(01)22

TSMm(2000)96 – üldised nõuded

    Space Checker S-SMS TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 426

  RAADIOASTRONOOMIA    
1660.5–1668.4 MHz

RADIO ASTRONOMY

RAADIOASTRONOOMIA    
SPACE RESEARCH (passive) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
Fixed

Mobile except aeronautical mobile

     
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference      
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
5.379A All practicable protection shall be given to future research in radio astronomy      
1668.4–1670 MHz PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2  
METEOROLOGICAL AIDS LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside    
FIXED RAADIO-METEOROLOOGIA    
MOBILE except aeronautical mobile      
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

     
1670–1675 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

1670–1675 MHz Reserveeritud üle Euroopa harmoneeritud süsteemidele CEPT/ERC/DEC(02)07
METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

MOBILE

     
5.380 On a worldwide basis for aeronautical public correspondence (transmission from aeronautical stations)      
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
1675–1690 MHz

METEOROLOGICAL AIDS

RAADIO-METEOROLOOGIA Riikliku kasutuse tüüp 2  
FIXED PAIKNE SIDE    
METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)      
MOBILE except aeronautical mobile

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

KOSMOSE-RAADIO-
METEOROLOOGIA (SE)
   
1690–1700 MHz RAADIO-METEOROLOOGIA Riikliku kasutuse tüüp 2  
METEOROLOGICAL AIDS      
METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

Fixed

KOSMOSE-RAADIO-
METEOROLOOGIA (SE)
   
Mobile except aeronautical mobile      
5.289 Earth exploration-satellite service application may also be used not causing harmful interference Paikne side    
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
5.382 Different category of service: in Russia also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a secondary basis      
1700–1710 MHz

FIXED

KOSMOSE-RAADIO-
METEOROLOOGIA (SE)
   
METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

MOBILE except aeronautical mobile

5.289 Earth exploration-satellite service application may also be used not causing harmful interference

     
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside

Riikliku kasutuse tüüp 2  
1710–1885 MHz LIIKUV SIDE 1710–1785 MHz Du Rx (+95 MHz) CEPT/ERC/DEC(98)21

CEPT/ERC/DEC(95)03

FIXED

MOBILE

5.380 On a worldwide basis for aeronautical public correspondence (transmission from aeronautical stations)

   

PAIKNE SIDE

GSM 1800

Kanalimahu jaotus operaatorite vahel (Rx kanalid):

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 502; EN 301 511

    GSM 1800 I – kuni 16 MHz  
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference   GSM 1800 II – kuni 16 MHz

GSM 1800 III – kuni 16 MHz

 
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions   1785–1800 MHz

Raadiomikrofonid

CEPT/ERC/ERO 70-03

(Annex 10) EN 300 422

5.385 Additional allocation: the band 1718.8–1722.2 MHz also allocated to the radio astronomy (line spectral observation) service on a secondary basis (Mod.)   1800–1805 MHz Reserveeritud üle Euroopa harmoneeritud süsteemidele CEPT/ERC/DEC(02)07
5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212 (WRC-97), Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)   1805–1880 MHz Du Tx (–95 MHz) GSM 1800 CEPT/ERC/DEC(98)21

CEPT/ERC/DEC(95)03

5.384A The bands 1710–1885 MHz and 2500–2690 are identified for use by administrations wishing to implement IMT-2000 in accordance with Res. 223 (WRC-2000). Does not establish priority in the RR. (Add).   Kanalimahu jaotus operaatorite vahel (Tx kanalid):   TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 502; EN 301 511

    GSM 1800 I – kuni 16 MHz

GSM 1800 II – kuni 16 MHz

GSM 1800 III – kuni 16 MHz

 
    1880–1885 MHz

DECT

CEPT/ERC/DEC(98)22

CEPT/ERC/DEC(94)03 91/287/EEC

TSMm(2000)99 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 301 406

1885–1930 MHz

FIXED

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

1885–1900 MHz

DECT

CEPT/ERC/DEC(98)22

CEPT/ERC/DEC(94)03

MOBILE     91/287/EEC
5.380 On a worldwide basis for aeronautical public correspondence (transmission from aeronautical stations)

5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212

    TSMm(2000)99 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 301 406

(WRC-97), Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)   UMTS (maapealne rakendus) CEPT/ERC/DEC(97)07
5.388A May be used by high altitude platform stations as base stations to provide IMT-2000 Res. 221 (WRC-2000). The use of high altitude platform stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in RR. (Add).   Raadiosageduskanalite jaotus operaatorite vahel

(TDD):

UMTS I 1900,2–1905,0 MHz

UMTS II 1905,2–1910,0 MHz

UMTS III 1910,2–1915,0 MHz

UMTS IV 1915,2–1920,0 MHz

Raadiosageduskanalite jaotus operaatorite vahel

(FDD, Du Rx (+190 MHz):

UMTS IV 1920,3–1935,3 MHz

CEPT/ERC/DEC(99)25 CEPT/ERC/DEC(00)01 128/1999/EC

EN 301 908

Tehniliste lubade väljastamine vastavalt
TKS §1081

1930–1980 MHz

FIXED

MOBILE

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

UMTS (maapealne rakendus) Raadiosageduskanalite jaotus operaatorite vahel CEPT/ERC/DEC(97)07

CEPT/ERC/DEC(99)25

CEPT/ERC/DEC(00)01

5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212   (FDD, Du Rx (+190 MHz): 128/1999/EC
(WRC-97), Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)   UMTS IV 1920,3–1935,3 MHz EN 301 908
5.388A May be used by high altitude platform stations as base stations to provide IMT-2000 Res. 221 (WRC-2000). The use of high altitude platform stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in RR. (Add).   UMTS III 1935,3–1950,1 MHz

UMTS II 1950,1–1964,9 MHz UMTS I 1964,9–1979,7 MHz

Tehniliste lubade väljastamine vastavalt
TKS § 1081
1980–2010 MHz

FIXED

LIIKUV KOSMOSESIDE

(ES)

S-PCS

(suunal Maa–kosmos)  

CEPT/ERC/DEC(97)03

TSMm(2001)74 – üldised nõuded

MOBILE LIIKUV SIDE   TSMm(2000)102– terminalid vabastatud tehn. loast
MOBILE-SATELLITE (ES) PAIKNE SIDE   EN 301 442
5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212, Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)

5.389A Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A and Res. 716

     
5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 226) WRC-2000 (Add).   Reserveeritud UMTS süsteemile (kosmoseside rakendus) CEPT/ERC/DEC(97)07 128/1999/EC
2010–2025 MHz

FIXED

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

Reserveeritud UMTS (TDD) süsteemile (maapealne rakendus) CEPT/ERC/DEC(97)07

CEPT/ERC/DEC(99)25

MOBILE     CEPT/ERC/DEC(00)01
5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212

(WRC-97), Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)

    128/1999/EC
5.388A May be used by high altitude platform stations as base stations to provide IMT-2000 Res. 221 (WRC-2000). The use of high altitude platform stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in RR. (Add).      
2025–2110 MHz

FIXED

MOBILE

LIIKUV SIDE    
5.391 Mobile service shall not introduce high-density mobile systems (Rec. ITU-R SA.1154) and take into account any other type of mobile system described in this Rec.      
SPACE RESEARCH (ES) (SS)      
SPACE OPERATION (ES) (SS)      
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (ES) (SS)      
5.392 SS transmissions betweEN non-geostationary satellites, in space research, space operations and Earth exploration-satellite services shall not impose any constraints on SE, ES or other SS transmissions and between geostationary and non-geostationary satellites PAIKNE SIDE 2025–2070 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    2075,25–2110 MHz

Paiksed raadioliinid.

Kanalisamm 1,75 MHz

CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex C) – kanalijaotus

2110–2120 MHz

FIXED

MOBILE

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

UMTS (maapealne rakendus) Raadiosageduskanalite jaotus operaatorite vahel CEPT/ERC/DEC(97)07

CEPT/ERC/DEC(99)25

CEPT/ERC/DEC(00)01

SPACE RESEARCH (deep space) (ES)   (FDD, Du Tx (–190 MHz): 128/1999/EC
5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212   UMTS IV 2110,3–2125,3 MHz EN 301 908
(WRC-97), Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)     Tehniliste lubade väljastamine vastavalt
TKS §1081
5.388A May be used by high altitude platform stations as base stations to provide IMT-2000 Res. 221 (WRC-2000). The use of high altitude platform stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in RR (Add).      
2120–2160 MHz

FIXED

MOBILE

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

UMTS (maapealne rakendus)

Raadiosageduskanalite jaotus operaatorite vahel

CEPT/ERC/DEC(97)07

CEPT/ERC/DEC(99)25

CEPT/ERC/DEC(00)01

5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212, Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)   (FDD, Du Tx (–190 MHz):

UMTS IV 2110,3–2125,3 MHz

128/1999/EC

EN 301 908

5.388A May be used by high altitude platform stations as base stations to provide IMT-2000
Res. 221 (WRC-2000). The use of high altitude platform stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in RR (Add).
  UMTS III 2125,3–2140,1 MHz

UMTS II 2140,1–2154,9 MHz

UMTS I 2154,9–2169,7 MHz  

Tehniliste lubade väljastamine vastavalt
TKS § 1081
2160–2170 MHz LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

  CEPT/ERC/DEC(97)07 CEPT/ERC/DEC(99)25
FIXED

MOBILE

5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212 (WRC-97), Res. 224 (WRC-2000) (Mod.)

5.392A Additional allocation: in Russia also allocated to the space research (SE) service on a primary basis until 01.01.2005

5.388A May be used by high altitude platform stations as base stations to provide IMT-2000 Res. 221 (WRC-2000). The use of high altitude platform stations does not preclude the use of these bands by any station in the services to which they are allocated and does not establish priority in RR (Add).

  UMTS (maapealne rakendus) Raadiosageduskanalite jaotus operaatorite vahel

(FDD, Du Tx (–190 MHz):

UMTS I 2154,9–2169,7 MHz

CEPT/ERC/DEC(00)01

128/1999/EC

EN 301 908

Tehniliste lubade väljastamine vastavalt
TKS § 1081

2170–2200 MHz LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) S-PCS CEPT/ERC/DEC(97)03
FIXED

MOBILE

MOBILE-SATELLITE (SE)

  (suunal kosmos–Maa) TSMm(2001)74 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 442

5.388 On a worldwide basis for IMT-2000 in accordance with Res. 212 (WRC-97), Res. 224 (WRC-2000) (Mod.) LIIKUV SIDE Reserveeritud UMTS süsteemile (kosmoseside rakendus) CEPT/ERC/DEC(97)07 128/1999/EC
5.389A Mobile-satellite service shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A and Res. 716 PAIKNE SIDE    
5.392A Additional allocation: in Russia also allocated to the space research (SE) service on a primary basis until 01.01.2005      
5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).      
2200–2290 MHz

FIXED

SPACE RESEARCH (SE) (SS)

LIIKUV SIDE    
SPACE OPERATION (SE) (SS)      
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (SE) (SS)      
MOBILE      
5.391 Mobile service shall not introduce high-density mobile systems (Rec. ITU-R SA.1154) and take into accound any other type of mobile system described in this Rec.      
5.392 SS transmissions between non-geostationary satellites, in space research, space operations and Earth exploration-satellite services shall not impose any constraints on SE, ES or other SS transmissions and between geostationary and non-geostationary satellites PAIKNE SIDE 2200–2245 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    2250,25–2290 MHz Paiksed raadioliinid.

Kanalisamm 1,75 MHz

CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex C) – kanalijaotus

2290–2300 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

SPACE RESEARCH (deep space) (SE)

PAIKNE SIDE    
2300–2400 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse tüüp 2  
Amateur

Radiolocation

Amatöör-raadioside 2310–2400 MHz TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

2400–2450 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Riikliku kasutuse tüüp 2  
MOBILE Raadiolokatsioon    
Amateur

Radiolocation

5.150 2400–2500 MHz (centre frequency 2450 MHz) for ISM applications 5.282 Amateur-satellite service not causing harmful interference to other services

Amatöör-raadioside

Amatöör-kosmoseside

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

  Lähitoimeseadmed 2400–2483.5 MHz

Laiaribalised andmeedastussüsteemid

CEPT/ERC/DEC(01)07

TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 328

    2400–2483.5 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)05

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

    2400–2483,5 MHz

Liikumisandurid ja valveseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)08

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

    2446–2454 MHz Raudteetranspordiseadmed (AVI) CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 4)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 761

    2446–2454 MHz

Raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 11)
EN 300 440
  TTM aparatuur 2400–2500 MHz

(kesksagedus 2450 MHz)

 
2450–2483.5 MHz

FIXED

MOBILE

Radiolocation

LIIKUV SIDE

PAIKNE SIDE

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.150 2400–2500 MHz (centre frequency 2450 MHz) for ISM applications Lähitoimeseadmed 2400–2483,5 MHz

Laiaribalised andmeedastussüsteemid

andmeedastussüsteemid

CEPT/ERC/DEC(01)07

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 328

    2400–2483.5 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)05

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

EN 300 440

    2400–2483,5 MHz

Liikumisandurid ja valveseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)08

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

    2446–2454 MHz Raudteetranspordiseadmed (AVI) CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 4)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 761

    2446–2454 MHz

Raadiosageduslikud identifitseerimisseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 11)
EN 300 440
  TTM aparatuur 2400–2500 MHz

(kesksagedus 2450 MHz)

 
2483.5–2500 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE    
MOBILE-SATELLITE (SE)

Radiolocation

5.150 2400–2500 MHz (centre frequency 2450 MHz) for ISM applications

LIIKUV SIDE    
5.371 Additional allocation: also allocated to the radiodetermination-satellite service on a secondary basis LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) S-PCS (Globalstar)

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(97)03 TSMm(2001)71 – üldised nõuded
5.398 Radiodetermination-satellite services do not require any special measures for protection

5.399 Harmful interference shall not be caused to, or protection shall not be claimed from, stations of the radiolocation service by stations of radiodetermination satellite service

    TSMm(2000)102 –terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 441

5.402 Radiodetermination-satellite services and mobile-satellite shall be coordinated under Res. 46 (WRC-97)/S9.11A TTM aparatuur 2400–2500 MHz

(kesksagedus 2450 MHz)

 
5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).      
2500–2520 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.409 Avoid developing tropospheric scatter systems

5.410 Tropospheric scatter systems are subject to
No. 9.21

LIIKUV SIDE,

v.a liikuv lennuside

   
5.411 Tropospheric scatter radio-relay link avoid directing the antenna towards geostationary satellite orbit

MOBILE except aeronautical mobile

     
5. 384A The bands 1710–1885 MHz and 2500–2690 are identified for use by administrations wishing to implement IMT-2000 in accordance with Res. 223 (WRC-2000). Does not establish priority in the RR. (Add).

MOBILE-SATELLITE (SE)

5.403 Also may be used for the mobile-satellite (SE), except aeronautical mobile-satellite, service for operation limited to national boundaries

5.414 From 01.01.2005 mobile-satellite service and subject to coordination under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 225) (WRC-2000) (Add).

  Perspektiivis planeeritud UMTS süsteemile (alates 1. jaanuarist 2008) CEPT/ECC/DEC(02)06
2520–2655 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex D) – kanalijaotus

5.409 Avoid developing tropospheric scatter systems      
5.410 Tropospheric scatter systems are subject to
No. S9.21
     
5.411 Tropospheric scatter radio-relay link avoid directing the antenna towards geostationary satellite orbit      
MOBILE except aeronautical mobile      
5.351A The bands 1710–1885 MHz and 2500–2690 are identified for use by administrations wishing to implement IMT-2000 in accordance with Res. 223 (WRC-2000). Does not establish priority in the RR. (Add).      
BROADCASTING-SATELLITE      
5.413 Radio astronomy shall be protected from broadcasting-satellite service      
5.416 Broadcasting-satellite service is limited to national and regional systems for community reception      
5.418B Use of the band 2630–2655 MHz by non-geostationary-satellite systems for which complete APP S4 coordination information, or notification information, has been received after 02.07.2000 is subject to the application of the provision of 9.12
Res. 539 (WRC-2000) (Add).
     
5.418C Use of the band 2630–2655 MHz by non-geostationary-satellite systems for which complete APP 4 coordination information, or notification information, has been received after 02.07.2000 is subject to the application of the provision of S9.13 (non-geostationary-satellite systems in the broadcasting satellite-service (sound) 22.2 does not apply. Res. 539 (WRC-2000) (Add).      
5.339 The band 2640–2655 MHz is also allocated to the space research (passive), earth exploration-satellite (passive) services on a secondary basis

5.384A The bands 1710–1885 MHz and 2500–2690 are identified for use by administrations wishing to implement IMT-2000 in accordance with Res. 223 (WRC-2000). Does not establish priority in the RR. (Add).

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside Perspektiivis planeeritud UMTS süsteemile (alates 1. jaanuarist 2008) CEPT/ECC/DEC(02)06
5.403 The band 2520–2535 MHz may also be used for the mobile-satellite (SE), except aeronautical mobile-satellite, service for operation limited to national boundaries      
2655–2670 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC T/R 13-01

(Annex D) – kanalijaotus

5.409 Avoid developing tropospheric scatter systems      
5.410 Tropospheric scatter systems are subject to
No. S9.21
     
5.411 Tropospheric scatter radio-relay link avoid directing the antenna towards geostationary satellite orbit      
MOBILE except aeronautical mobile      
5.384A The bands 1710–1885 MHz and 2500–2690 are identified for use by administrations wishing to implement IMT-2000 in accordance with Res. 223 (WRC-2000). Does not establish priority in the RR (Add).      
BROADCASTING-SATELLITE      
5.413 Radio astronomy shall be protected from broadcasting-satellite service

5.416 Broadcasting-satellite service is limited to national and regional systems for community reception

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside Perspektiivis planeeritud UMTS süsteemile (alates 1. jaanuarist 2008) CEPT/ECC/DEC(02)06
Earth Exploration-Satellite (passive)      
Radio Astronomy      
Space Research (passive) Maa-uuringute kosmoseside (passiivne)    
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference Kosmose-uuringud (passiivne)    
5.420 May also be used for the mobile-satellite (ES), except aeronautical mobile-satellite, service for operation limited to national boundaries, coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
2670–2690 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
5.409 Avoid developing tropospheric scatter systems      
5.410 Tropospheric scatter systems are subject to No. 9.21      
5.411 Tropospheric scatter radio-relay link avoid directing the antenna towards geostationary satellite orbit      
MOBILE except aeronautical mobile      
5.384A The bands 1710–1885 MHz and 2500–2690 are identified for use by administrations wishing to implement IMT-2000 in accordance with Res. 223 (WRC-2000). Does not establish priority in the RR (Add).      
MOBILE-SATELLITE (ES)

Earth Exploration-Satellite (passive)

Radio Astronomy

Space Research (passive)

     
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference LIIKUV SIDE,

v.a liikuv lennuside

Perspektiivis planeeritud UMTS süsteemile (alates 1. jaanuarist 2008) CEPT/ECC/DEC(02)06
5.419 Allocation to mobile-satellite service will be effective from 01.01.2005

5.420 May also until 01.01.2005 be used for the mobile-satellite (ES), except aeronautical mobile-satellite, service for operation limited to national boundaries, coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A

5.351A For use of the bands 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1626.5 MHz, 1626.5–1645.5 MHz, 1646.5–1660.5 MHz, 1980–2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483.5–2500 MHz, 2500–2520 MHz and 2670–2690 MHz by the mobile-satellite service, see Resolutions 212 (Rev. WRC-97) and (Res. 351A) (WRC-2000) (Add).

     
2690–2700 MHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

5.340 All emissions prohibited

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE

(passiivne)

   
5.422 Additional allocation: in Russia also allocated to the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis, limited to equipment in operation by 01.01.1985 (Mod.) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
2700–2900 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU- RAADIONAVIGATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.337 Aeronautical radionavigation is restricted to ground-based radars and associated airborne transponders

Radiolocation

     
5.423 Ground-based radars for meteorological purposes on a basis of equality with stations of the aeronautical radionavigation service also authorised   Seireradarid  
2900–3100 MHz

RADIONAVIGATION

RAADIONAVIGATSIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.426 Aeronautical radionavigation service limited to ground-based radars      
Radiolocation      
5.425 Shipborne interrogator-transponder system (SIT) are confined to 2930–2950 MHz      
5.427 Response from radar transponders shall not be confused with response from radar beacons and cause interference to ship or aeronautical radars in the radionavigation service   Seireradarid  
3100–3300 MHz

RADIOLOCATION

Earth Exploration-Satellite (active)

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
Space Research (active)      
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference      
3300–3400 MHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference      
34003600 MHz PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
FIXED Raadiolokatsioon    
FIXED SATELLITE (SE)

Mobile

PAIKNE SIDE Telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgud CEPT/ERC/REC 13-04

CEPT/ERC/REC 14-03

Radiolocation   Du (100 MHz); maksimaalne kanalisamm 3,5 MHz (Annex B) – kanalijaotus
    Kanalimahu maakondlik jaotus:

FWA I – 2*14 MHz,

FWA II – 2*14 MHz,

FWA III – 2*14 MHz,

FWA IV – 2*14 MHz

 

III OSA. Raadiosagedusala 3600 MHz – 275 Ghz
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjadega määratud raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Raadiosagedusala kasutusrežiim ja -otstarve Eestis Raadiosagedusala kasutusviis Eestis Lisaandmed
3600–4200 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC/REC 12-08 – kanalijaotus
FIXED SATELLITE (SE)

Mobile

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE) Maajaamad  
4200–4400 MHz LENNU- Kõrgusemõõtjad  
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RAADIONAVIGATSIOON    
5.438 Aeronautical radionavigation is limited to radio altimeters on board aircraft and for the associated transponders on the ground, however passive sensing and space research may be authorised on a secondary basis      
5.440 Standard frequency and time signal-satellite service may use 4202 MHz (±2 MHz) (SE)      
4400–4500 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
4500–4800 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2  
FIXED SATELLITE (SE) PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
5.441 Use by fixed-satellite service shall be in accordance with App. 30B

MOBILE (Mod.)

     
4800–4990 MHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE  

LIIKUV SIDE

Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
5.442 Allocation for mobile services in the bands 4825–4835 MHz and 4950–4990 MHz is restricted to the mobile, except aeronautical mobile, services      
Radio Astronomy

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

     
5.339 The band 4950–4990 MHz is also allocated to the space research (passive), earth exploration-satellite (passive) services on a secondary basis Raadioastronoomia    
4990–5000 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

PAIKNE SIDE  

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside

Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
Space Research (passive)      
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference RAADIOASTRONOOMIA    
5000–5150 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

5.367 Additional allocation: also allocated to the aeronautical mobile-satellite (R) service on a primary basis

LENNU-
RAADIONAVIGATSIOON
Lennuraadionavigatsioon  
5.444 5030–5150 MHz to be used for microwave landing system for precision approach and landing (Mod.)      
5.444A Additional allocation: the band 5091–5150 MHz also allocated to the fixed-satellite service on a primary basis, coordination under Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
5.443A The band 5000–5010 MHz is allocated to the radionavigation-satellite service (ES) on a primary basis Res. 603 (WRC-2000) (Add).      
5.443B Additional allocation 5010–5030 MHz to radionavigation-satellite service (SE), (SS). The aggregate power flux density produced at the Earth surface in 5030–5150 MHz by all the space stations within any radio-navigation satellite service system (SE) operating in the band 5010–5030 MHz shall not exceed –124.5 dB in 150 kHz band and produced in the 4990–5000 MHz band by all the space stations within any RNSS (SE) system operating in the 5010–5030 MHz band shall not exceed the provisional value of –171 dB in 10 MHz band at any radio astronomy observation site for more than 2% of the time Res. 604 (WRC-2000) (Add).      
5150–5250 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

FIXED-SATELLITE (ES)

LIIKUV SIDE    
5.447A Fixed-satellite service (ES) limited to feeder-links of non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service, coordination under Res. 46 (WRC-97)/9.11A LENNU- RAADIONAVIGATSIOON Lennuraadionavigatsioon  
5.446 The band 5150–5216 MHz is also allocated to radiotermination-satellite service (SE) on a secondary basis Lähitoimeseadmed 5150–5350 MHz

HIPERLAN

CEPT/ERC/DEC(99)23 CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 3)
5.447 Additional allocation: in Estonia, Finland and Sweden also allocated to mobile service in a primary basis (Mod.)     TSMm (2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast
5.447B Additional allocation: the band 5150–5216 MHz also allocated to the fixed satellite service (SE) on a primary basis, limited to feeder-links of non-geostationary-satellite systems in the mobile-satellite service, coordination under Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
5250–5255 MHz

EARTH-EXPLORATION SATELLITE (active)

RADIOLOCATION

SPACE RESEARCH

RAADIOLOKATSIOON    
5.447D Space research services on a primary basis are limited to active spaceborne sensors, other space research services on a secondary basis Lähitoimeseadmed 5250–5350 MHz

HIPERLAN

CEPT/ERC/DEC(99)23

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 3)

5.448A Earth exploration-satellite (active) and space research (active) shall not contain development and deployment radionavigation service     TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

5255–5350 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON    
SPACE RESEARCH (active) Lähitoimeseadmed 5255–5350 MHz

HIPERLAN

CEPT/ERC/DEC(99)23

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 3)

5.448A Earth exploration-satellite (active) and space research (active) shall not constrain development and deployment radionavigation service     TSMm (2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

5350–5460 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU-
RAADIONAVIGATSIOON
Lennuraadionavigatsioon  
5.449 Aeronautical radionavigation service is limited to airborne radars and associated airborne beacons Raadiolokatsioon    
Radiolocation

5.448B Earth exploration-satellite service (active) shall not cause harmful interference to, or constrain the use and development of, the aeronautical radionavigation service

  Riikliku kasutuse tüüp 2  
5460–5470 MHz

RADIONAVIGATION

RAADIONAVIGATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.449 Aeronautical radionavigation service is limited to airborne radars and associated airborne beacons

Radiolocation

Raadiolokatsioon    
5470–5650 MHz

MARITIME RADIONAVIGATION

Radiolocation

MERE-
RAADIONAVIGATSIOON

Raadiolokatsioon

Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.452 In the band 5600–5650 MHz ground-based radars for meteorological purposes are authorised on a basis of equality with stations of the maritime Lähitoimeseadmed 5470–5725 MHz

HIPERLAN

CEPT/ERC/DEC(99)23

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 3)

radionavigation service     TSMm (2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

5650–5725 MHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON    
Space Research (deep space) Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded
5.282 In the band 5650–5670 MHz amateur-satellite service not causing harmful interference to other services Amatöör-kosmoseside 5650–5670 MHz amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

5.454 Different category of service: in Russia and Latvia the band 5670–5725 MHz is also allocated to the space research service on a primary basis (Mod.)      
5.455 Additional allocation: in Russia the band 5670–5850 MHz is also allocated to the fixed service on a primary basis Lähitoimeseadmed 5470–5725 MHz

HIPERLAN

CEPT/ERC/DEC(99)23

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 3)

Amateur     TSMm (2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

5725–5830 MHz

FIXED SATELLITE (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
RADIOLOCATION RAADIOLOKATSIOON    
Amateur

5.150 5725–5875 MHz (centre frequency 5800 MHz) for ISM applications

5.455 Additional allocation: in Russia and Latvia the band 5670–5850 MHz is also allocated to the fixed service on a primary basis

Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

  Lähitoimeseadmed 5725–5875 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)06

TSMm (2001)32– üldised nõuded
TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

EN 300 440

    5795–5805 MHz

RTTT

CEPT/ECC/DEC(02)01

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 5)

      TSMm (2001)32– üldised nõuded

TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

  TTM aparatuur 5725–5875 MHz

(kesksagedus 5800 MHz)

 
5830–5850 MHz

FIXED SATELLITE (ES)

RADIOLOCATION

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

RAADIOLOKATSIOON

   
Amateur

Amateur-satellite (SE)

Amatöör-kosmoseside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
5.150 5725–5875 MHz (centre frequency 5800 MHz)
for ISM applications
Amatöör-raadioside    
5.455 Additional allocation: in Russia and Latvia the band 5670–5850 MHz is Lähitoimeseadmed 5725–5875 MHz CEPT/ERC/DEC(01)06
also allocated to the fixed service on a primary basis   Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed TSMm (2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

  TTM aparatuur 5725–5875 MHz (kesksagedus 5800 MHz) EN 300 440
5850–5925 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
FIXED SATELLITE (ES)

MOBILE

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
5.150 5725–5875 MHz (centre frequency 5800 MHz) for ISM applications Lähitoimeseadmed 5725–5875 MHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/DEC(01)06

TSMm (2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

  TTM aparatuur 5725–5875 MHz

(kesksagedus 5800 MHz)

 
5925–6700 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

MOBILE

PAIKNE SIDE 5925–6425 MHz CEPT/ERC/REC 14-01 – kanalijaotus
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference in the band 6650–6675.2 MHz

5.440 Standard frequency and time signal-satellite service may use 6427 MHz

(±2 MHz) (SE)

  6425–6700 MHz CEPT/ERC/REC 14-02 – kanalijaotus
5.458 In the 6425–7075 MHz passive microwave sensor measurements are carried out over the oceans PAIKNE KOSMOSESIDE (ES) Maajaamad  
6700–7075 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES) (SE)

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC/REC 14-02 – kanalijaotus
5.441 Use in the band 6725–7025 MHz by fixed-satellite service shall be in accordance with App. 30B (Mod.)      
MOBILE

5.458 In the 6425–7075 MHz passive microwave sensor measurements are carried out over the oceans

     
5.458A Spectral line observations of the radio astronomy service in the band 6650–6675.2 MHz shall be protected from harmful interference      
5.458B Space-to-earth allocation to the fixed-satellite service is limited to feeder-links for non-geostationary satellite systems of the mobile-satellite service, coordination under Res. 46 (WRC-97)/9.11A PAIKNE KOSMOSESIDE  (ES) (SE)    
5.458C While making submissions in the band 7025–7075 MHz for geostationary-satellite systems in the fixed-satellite service administrations shall consult with those that have notified and brought into use non-geostationary systems      
7075–7250 MHz

FIXED

MOBILE

5.458 Passive microwave sensor measurements are carried out over the oceans

PAIKNE SIDE 7075–7125 MHz

Paiksed raadioliinid

CEPT/ERC/REC 14-02 – kanalijaotus
5.459 Additional allocation: in Russia the bands 7100–7155 MHz and 7190–7235 MHz are also allocated to the space operation service (ES) on a primary basis   7125–7250 MHz

Paiksed raadioliinid

ITU-R F.385 – kanalijaotus
5.460 Additional allocation: the band 7145–7235 MHz is also allocated to the space research service (ES) on a primary basis, use of the band 7145–7190 MHz restricted to deep space, no emissions to deep space shall be effected in the band 7190–7235 MHz      
7250–7300 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

MOBILE

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) PAIKNE KOSMOSESIDE (SE) Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.461 Additional allocation: also allocated to mobile-satellite service (SE) on a primary basis      
7300–7450 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.385 – kanalijaotus

EN 301 751

S5.461 Additional allocation: the band 7250–7375 MHz also allocated to mobile-satellite service (SE) on a primary basis PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
7450–7550 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (SE)

METEOROLOGICAL SATELLITE (SE)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.385 – kanalijaotus

EN 301 751

MOBILE except aeronautical mobile

5.461A Meteorological satellite service (SE) is limited to geostationary systems

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
7550–7750 MHz

FIXED

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.385 – kanalijaotus

EN 301 751

FIXED SATELLITE (SE)

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
  LIIKUV SIDE kuni 01.01.2010 TV liikuvad ülekandejaamad Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2010
7750–7850 MHz

FIXED

METEOROLOGICAL-SATELLITE (SE)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.386 – kanalijaotus

EN 301 751

5.461B Meteorological-satellite service (SE) is limited to non-geostationary systems      
MOBILE except aeronautical mobile      
7850–7900 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.386 – kanalijaotus

EN 301 751

7900–8025 MHz

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

PAIKNE SIDE 7900–7975 MHz

Paiksed raadioliinid

ITU-R F.386 – kanalijaotus

EN 301 751

MOBILE

5.461 Additional allocation: also allocated to mobile-satellite service (ES) on a primary basis

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

LIIKUV KOSMOSESIDE (ES)

7975–8025 MHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
8025–8175 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (SE)

FIXED

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.386 – kanalijaotus

EN 301 751

FIXED SATELLITE (ES)

MOBILE

     
5.462A Earth exploration-satellite service using geostationary satellites shall be subjects to study under Res. 124 PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
5.463 Aircraft stations are not permitted to transmit      
8175–8215 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (SE)

FIXED

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.386 – kanalijaotus
FIXED SATELLITE (ES)

METEOROLOGICAL SATELLITE (ES)

MOBILE

     
5.462A Earth exploration-satellite service using geostationary satellites shall be subjects to study under Res. 124

5.463 Aircraft stations are not permitted to transmit

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
8215–8400 MHz

Earth Exploration-Satellite (SE)

FIXED

FIXED SATELLITE (ES)

PAIKNE SIDE 8275–8500 MHz

Paiksed raadioliinid

Riikliku kasutuse tüüp 2

ITU-R F.386 (Annex 3) – kanalijaotus

EN 301 751

MOBILE

5.462A Earth exploration-satellite service using geostationary satellites shall be subjects to study under Res. 124

5.463 Aircraft stations are not permitted to transmit

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
8400–8500 MHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

SPACE RESEARCH (SE)

PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2

Paiksed raadioliinid

ITU-R F.386 (Annex 3) – kanalijaotus

EN 301 751

5.465 Space research in the band 8400–8450 MHz is limited to deep space      
8500–8550 MHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON    
5.469 Additional allocation: in Russia also allocated to the land mobile and radionavigation services on a primary basis (Mod.)      
8550–8650 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

RADIOLOCATION

SPACE RESEARCH (active)

RAADIOLOKATSIOON    
5.469 Additional allocation: in Russia also allocated to the land mobile and radionavigation services on a primary basis (Mod.)      
5.469A Stations in the earth exploration-satellite (SE) and space research (active) service shall not cause interference to the stations in the radiolocation service      
8650–8750 MHz

RADIOLOCATION

5.469 Additional allocation: in Russia also allocated to the land mobile and radionavigation services on a primary basis

RAADIOLOKATSIOON    
8750–8850 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON Doppleri efektil põhinevad radarid  (tuulenihke suuna ja kiiruse mõõteradarid)  
5.470 Aeronautical radionavitation is limited to airborne Doppler navigation aids on a centre frequency of 8800 MHz LENNU- RAADIONAVIGATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
8850–9000 MHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
MARITIME RADIONAVIGATION

5.472 Maritime radionavigation is limited to shore-based radars

MERE-
RAADIONAVIGATSIOON
   
5.473 Additional allocation: in Russia also allocated to the radionavigation on a primary basis (Mod.)      
9000–9200 MHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU-
RAADIONAVIGATSIOON
Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.337 Aeronautical radionavigation is restricted to ground-based radars and associated airborne transponders      
Radiolocation Raadiolokatsioon    
9200–9300 MHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON Täppislähenemisradarid  
MARITIME RADIONAVIGATION

5.472 Maritime radionavigation in the band 9200–9225 MHz is limited to shore-based radars

MERE- RAADIONAVIGATSIOON SART TSMm (2000)119 – nõuded raadiosidele
5.473 Additional allocation: in Russia also allocated to the radionavigation on a primary basis (Mod.)

5.474 SART may be used, having due regard to the appropriate ITU-R Recommendation

  Riikliku kasutuse tüüp 2  
9300–9500 MHz

RADIONAVIGATION

RAADIONAVIGATSIOON Täppislähenemisradarid  
5.476 In the band 9300–9320 MHz in the radionavigation service the use of shipborne radars, other than those existing on 01.01.1976, is not permitted until 01.01.2001 Raadiolokatsioon SART TSMm (2000)119 – nõuded raadiosidele
Radiolocation

5.427 Response from radar transponders shall not be confused with response from radar beacons and cause interference to ship or aeronautical radars in the radionavigation service

5.474 SART may be used, having due regard to the appropriate ITU-R Recommendation

  Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.475 Aeronautical radionavigation service is limited to airborne weather radars and ground-based radars, in the band 9300–9320 MHz ground-based radar beacons are permitted which do not cause harmful interference to the maritime radionavigation service      
9500–9800 MHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
RADIOLOCATION

RADIONAVIGATION

SPACE RESEARCH (active)

RAADIONAVIGATSIOON    
5.476A Stations in earth exploration-satellite (active) and space research (active) service shall not cause harmful interference to stations in radiolocation and radionavigation services      
9800–10000 MHz

RADIOLOCATION

Fixed

5.477 In Sweden allocated to the fixed service on a primary basis (Mod.)

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.479 The band 9975–10025 MHz also allocated to the meteorological-satellite service on a secondary basis for use by weather radars      
10–10.45 GHz

FIXED

RAADIOLOKATSIOON    
MOBILE

RADIOLOCATION

Amateur

Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

5.479 The band 9975–10025 MHz also allocated to the meteorological-satellite  service on a secondary basis for use by weather radars PAIKNE SIDE 10,15–10,30 GHz

Paiksed raadioliinid Du Rx

(+350 MHz)

CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus

EN 301 751, EN 301 753

    10,15–10,30 GHz

Juurdepääsu raadiovõrgud Du Rx

(+350 MHz)

CEPT/ERC/REC 13-04

CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus

EN 301 751, EN 301 753

    10,313250 GHz Du Rx (+10,5 MHz)

10,323750 GHz Du Tx (–10,5 MHz)

10,330 ja 10,440 GHz Si

Kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel kuni 01.01.2005
    10,30–10,45 GHz
Reserveeritud: SAP/SAB lingid
CEPT/ERC/REC 25-10
10.45–10.5 GHz

RADIOLOCATION

Amateur

RAADIOLOKATSIOON    
Amateur-Satellite

5.481 Additional allocation to the fixed and mobile services in Sweden on a primary basis

Amatöör-kosmoseside

Amatöör-raadioside

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel

EN 301 783

10.5–10.55 GHz

FIXED  

PAIKNE SIDE 10,50–10,65 GHz

Paiksed raadioliinid Du Tx

(–350 MHz)

CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus

EN 301 751, EN 301 753

MOBILE

Radiolocation

  10,50–10,65 GHz

Juurdepääsu raadiovõrgud Du Tx (–350 MHz)

CEPT/ERC/REC 13-04

CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus

10.55–10.6 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE 10,50–10,65 GHz

Paiksed raadioliinid Du Tx

(–350 MHz)

CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus

EN 301 751, EN 301 753

MOBILE except aeronautical mobile

Radiolocation

  10,50–10,65 GHz

Juurdepääsu raadiovõrgud Du Tx (–350 MHz)

CEPT/ERC/REC 13-04

CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus

10.6–10.68 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

PAIKNE SIDE 10,50–10,65 GHz

Paiksed raadioliinid Du Tx

(–350 MHz)

CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus

EN 301 751, EN 301 753

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

Radiolocation

  10,50–10,65 GHz

Juurdepääsu raadiovõrgud Du Tx (–350 MHz)

CEPT/ERC/REC 13-04 CEPT/ERC/REC 12-05 – kanalijaotus
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.482 Fixed and mobile, except aeronautical mobile, services shall be limited to a maximum equivalent isotropically radiated power 40 dBW and the power delivered to the antenna shall not exceed –3 dBW, not applicable in Latvia and Russia KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
10.68–10.7 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.340 All emissions prohibited, except for Latvia and Russia KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.483 Additional allocation: in Latvia and Russia also allocated to fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis, limited to equipment in operation by 01.01.1985      
10.7–11.7 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE   ITU-R F.387 – kanalijaotus
FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

5.441 Use of the band 10.7–10.95 GHz (SE) by geostationary systems in the

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE) (ES) Maajaamad CEPT/ERC/DEC (00)08
fixed-satellite service shall be in accordance with App. 30B, by non-geostationary systems with Res. 130

5.484 Fixed-satellite service (ES) is limited to feeder links for broadcasting-satellite service

MOBILE except aeronautical mobile

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside VSAT terminalid

(suunal kosmos–Maa)

TSMm(2001)77– üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 428

    SNG

(suunal kosmos–Maa)

EN 301 430
    Omnitrac terminalid

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)15

TSMm(2000)100 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 427

    Arcanet kohverterminalid

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)17

TSMm(2000)100 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 427

    10,70–12,75 GHz

(suunal kosmos–Maa)

SIT terminalid

CEPT/ERC/DEC(00)03

TSMm(2001)72 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

11.7–12.5 GHz PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)   CEPT/ERC/DEC(00)08
FIXED

BROADCASTING

BROADCASTING-SATELLITE

Mobile except aeronautical mobile

5.487 Other services shall not cause harmful interference to or claim protection from broadcasting-satellite stations operating in accordance with App. 30

Liikuv side, v.a liikuv lennuside 10,70–12,75 GHz

(suunal kosmos–Maa)

SIT terminalid

CEPT/ERC/DEC(00)03 TSMm(2001)72 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast
5.487A Additional allocation: also allocated to fixed-satellite service (SE) on a primary basis, limited to non-geostationary systems subject to application of the provisions of 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems. Non-geostationary-satellite systems in the fixed satellite service shall not claim protection from non-geostationary-satellite networks in the broadcasting satellite service. Unacceptable interference from non geostationary satellite systems in the fixed satellite service shall be eliminated

5.492 Assignments to BSS plan in App. 30 may also be used for transmission in FSS (SE)

RINGHÄÄLING (SATELLIIT) Ringhääling (satelliit) (perspektiivselt planeeritud) RR App. 30
12.5–12.75 GHz

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE) (ES) Maajaamad  
5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of

9.12 for coordination with other non-geostationary satellite systems in the fixed satellite service

  VSAT terminalid

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(00)05

TSMm(2001)77 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 428

    SNG

(suunal kosmos–Maa)

EN 301 430
    Omnitrac terminalid

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)15

TSMm(2000)100 – üldised nõuded

      TSMm(2000)102  – vabastatud tehn. loast

EN 301 430

    Arcanet kohverterminalid

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(98)17

TSMm(2000)100 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 301 428

    10,70–12,75 GHz

SIT terminalid

(suunal kosmos–Maa)

CEPT/ERC/DEC(00)03

TSMm(2001)72 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

12.75–13.25 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC/REC 12-02 – kanalijaotus

EN 301 751

5.441 Use by geostationary systems in the fixed-satellite service shall be in accordance with App. 30B, by non-geostationary systems with Res. 130

MOBILE

Space Research (deep space) (SE)

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
13.25–13.4 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU-
RAADIONAVIGATSIOON
   
5.497 Aeronautical radionavigation is limited to Doppler navigation aids      
SPACE RESEARCH (active)      
5.498A Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services shall not cause harmful interference to aeronautical radionavigation service      
13.4–13.75 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)

RADIOLOCATION

SPACE RESEARCH

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
Standard Frequency and Time Signal-Satellite (ES)      
5.501A Space research service on a primary basis is limited to active space-borne sensors, other uses on a secondary basis      
5.501B Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services shall not cause harmful interference to the radiolocation service      
13.75–14 GHz

RADIOLOCATION

FIXED-SATELLITE (ES)

RAADIOLOKATSIOON  

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

   
5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12      
Standard Frequency and Time Signal-Satellite (ES)

Space Research

     
5.502 From any earth station the emission in the fixed-satellite service shall be 68 dBW 4.5 m, average e.i.r.p. radiated by stations in the radiolocation or radionavigation services towards geostationary-satellite orbits <59 dBW. The provisions of 5.43A does not apply (Res. 733) (WRC-2000).      
5.503 Existing geostationary space stations in space research service on an equal basis with stations in fixed-satellite service, new geostationary space stations in space research service will operate on a secondary basis      
5.503A Existing non-geostationary space stations will operate on a secondary basis in relation to fixed-satellite service      
14–14.25 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES) Maajaamad  
5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12

RADIONAVIGATION

5.504 Radionavigation service shall provide sufficient protection to space stations of the fixed-satellite service

Mobile-Satellite (ES) except aeronautical mobile-satellite

Space Research

Liikuv kosmoseside  (ES),v.a liikuv lennu-kosmoseside 14,00–14,50 GHz

VSAT

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC (00)05

CEPT/ERC/REC 13-03

TSMm(2001)77– üldised nõuded
TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 428

    14,00–14,50 GHz

SNG

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/REC 13-03

EN 301 430

    Arcanet kohverterminalid

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(98)17

TSMm(2000)100  – üldised nõuded

TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

EN 301 427

    Omnitrac terminalid

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(98)15

TSMm(2000)100  – üldised nõuded

TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

EN 301 427

  RAADIONAVIGATSIOON    
14.25–14.3 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12

RADIONAVIGATION

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

Liikuv kosmoseside (ES), v.a liikuv lennu-kosmoseside

14,00–14,50 GHz

VSAT terminalid

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/REC 13-03 TSMm(2001)77– üldised nõuded

TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 428

5.504 Radionavigation service shall provide sufficient protection to space stations of the fixed-satellite service

Mobile-Satellite (ES) except aeronautical mobile-satellite Space Research

  14,00–14,50 GHz

SNG

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/REC 13-03

EN 301 430

       
  RAADIONAVIGATSIOON    
14.3–14.4 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

LIIKUV SIDE,  

14,00–14,50 GHz

VSAT terminalid (suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/REC 13-03 TSMm(2001)77– üldised nõuded

TSMm(2000)102 – 

terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 427

Mobile-Satellite (ES) except aeronautical mobile-satellite v.a liikuv lennuside    
Radionavigation-Satellite Liikuv kosmoseside (ES),

v.a liikuv lennu-kosmoseside

14,00–14,50 GHz

SNG

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/REC 13-03

EN 301 430

14.4–14.47 GHz   PAIKNE KOSMOSESIDE (ES) 14,00–14,50 GHz

VSAT terminalid

CEPT/ERC/REC 13-03 TSMm(2001)77– üldised nõuded
FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside (suunal Maa–kosmos) TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 427

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12

MOBILE except aeronautical mobile

Liikuv kosmoseside (ES), v.a liikuv lennu-kosmoseside 14,00–14,50 GHz

SNG

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/REC 13-03

EN 301 430  

Mobile-Satellite (ES) except aeronautical mobile-satellite

Space Research (SE)

     
14.47–14.5 GHz PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

LIIKUV SIDE,

v.a liikuv lennuside

14,00–14,50 GHz

VSAT terminalid
(suunal Maa–kosmos)

 CEPT/ERC/REC 13-03 TSMm(2001)77– üldised nõuded
FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12

     TSMm(2000)102 – terminalid

vabastatud tehn. loast.

EN 301 427

MOBILE except aeronautical mobile

Mobile-Satellite (ES) except aeronautical mobile-satellite

Radio Astronomy

Liikuv kosmoseside (ES), v.a liikuv lennu-kosmoseside 14,00–14,50 GHz

SNG

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/REC 13-03

EN 301 430

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference        
14.5–14.8 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Paiksed raadioliinid ITU-R F.636 – kanalijaotus
5.510 Fixed-satellite (ES) is limited to feeder links for broadcasting-satellite service PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
MOBILE

Space Research

     
14.8–15.35 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid ITU-R F.636 – kanalijaotus

EN 301 753

MOBILE

Space Research

5.339 The band 15.20–15.35 GHz is also allocated to the space research (passive), earth exploration-satellite (passive) services on a secondary basis

LIIKUV SIDE 14,854–14,864 GHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

KAMm(2001)16 – üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
    14,914–14,921 GHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

 
    15,274–15,284 GHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

 
    15,334–15,341 GHz

Riikliku kasutuse tüüp 1

 
15.35–15.4 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.340 All emissions prohibited KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
15.4–15.43 GHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU- RAADIONAVIGATSIOON    
5.511D Systems in fixed-satellite service for which complete information for advanced publication was received before 21.11.1997 may operate, pfd limit on the Earth’s surface is –146 dB (W/m2/MHz)      
15.43–15.63 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

LENNU-
RAADIONAVIGATSIOON
   
5.511A The band is also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a primary basis. Fixed-satellite service is limited to feeder links of non-geostationary systems in mobile-satellite service, coordinated under Res. 46 (WRC-97)/9.11A
Minimum coordination distances shall be in accordance with ITU-R S.1341. The aggregate power flux-density radiated in the 15.35–15.4 GHz band shall not exceed –156 dB (W/m2) in a 50 MHz bandwidth into any radio astronomy observatory site for more than 2% of the time
     
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

5.511C Maximum e.i.r.p. and minimum coordination distance for protection of aeronautical radionavigation service shall be in accordance with Rec. ITU-R S.1340

     
15.63–15.7 GHz

AERONAUTICAL RADIONAVIGATION

LENNU-
RAADIONAVIGATSIOON
   
5.511D Systems in fixed-satellite service for which complete information for advanced publication was received before 21.11.1997 may operate, pfd limit on Earth’s surface is –146 dB (W/m2/MHz), in band 15.63–15.65 GHz shall not cause harmful interference to aeronautical radionavigation service      
15.7–16.6 GHz

RADIOLOCATION

5.512 Additional allocation: in Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis

RAADIOLOKATSIOON    
16.6–17.1 GHz

RADIOLOCATION

Space Research (deep space) (ES)

RAADIOLOKATSIOON    
5.512 Additional allocation: in Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis      
17.1–17.2 GHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON  
5.512 Additional allocation: in Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis Lähitoimeseadmed 17,1–17,3 GHz

HIPERLAN

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 3)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102  – vabastatud tehn. loast

17.2–17.3 GHz

Earth Exploration-Satellite (active)

RADIOLOCATION

Space Research (active)

RAADIOLOKATSIOON    
5.512 Additional allocation: in Finland also allocated to the fixed and mobile services on a primary basis Lähitoimeseadmed 17,1–17,3 GHz CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 3)
5.513A Spaceborne active sensors shall not cause harmful interference to the radiolocation and other services allocated on a primary basis   HIPERLAN TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102  – vabastatud tehn. loast

17.3–17.7 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
5.516 Fixed-satellite service use by geostationary-satellite systems is limited to feeder links for the broadcasting-satellite service. Use of the bands 17,3–18,1 MHz for non-geostationary-satellite systems is subject to application of the 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems. Non-geostationary-satellite systems shall be operated in a way that any unacceptable interference shall be rapidly eliminated

Radiolocation

     
5.514 Additional allocation: in Finland and Sweden also allocated to fixed and mobile services on a secondary basis Raadiolokatsioon    
17.7–18.1 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC/REC 12-03 – kanalijaotus

EN 301 751

5.516 Fixed-satellite (ES) service use by geostationary-satellite systems is limited to feeder links for the broadcasting-satellite service. Use of the bands 17,3–18,1 MHz for non-geostationary-satellite systems is subject to application of the 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite systems. Non-geostationary-satellite systems shall be operated in a way that any unacceptable interference shall be rapidly eliminated      
5.484A Fixed-satellite (SE) service is subject to application of the provisions of 9.12 for coordination with other non-geostationary satellite systems

MOBILE

PAIKNE KOSMOSESIDE  (SE) (ES)   CEPT/ERC/DEC(00)07
18.1–18.4 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC/REC 12-03 – kanalijaotus

EN 301 751

5.484A Fixed-satellite (SE) service is subject to application of the provisions of 9.12 for coordination with other non-geostationary-satellite services      
5.520 Fixed-satellite (ES) service is limited to feeder links for the geostationary-satellite systems in the broadcasting-satellite service

MOBILE

     
5.519 Additional allocation: band 18.1–18.3 GHz also allocated to the meteorological-satellite service (SE) on a primary basis PAIKNE KOSMOSESIDE  (SE) (ES)   CEPT/ERC/DEC(00)07
18.4–18.6 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC/REC 12-03 – kanalijaotus

EN 301 751

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12

MOBILE

PAIKNE KOSMOSESIDE  (SE)   CEPT/ERC/DEC(00)07
18.6–18.8 GHz PAIKNE SIDE   CEPT/ERC/REC 12-03 – kanalijaotus
FIXED PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)   CEPT/ERC/DEC(00)07
FIXED-SATELLITE (SE)

5.222B The use of the band is limited to geostationary systems and systems with an orbit apogee greater than 20 000 km

LIIKUV SIDE, v.a liikuv lennuside    
MOBILE except aeronautical mobile MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)
Space Rescard (passive)

5.522A The emissions of the fixed service and the fixed satellite service in the band are limited to: the power of each RF carrier frequency delivered to the input of each antenna of a station in the fixed service shall not exceed –3 dBW (21.5A). The power flux-density across the 200 MHz band produced at the surface of the Earth by emissions from a space station under assumed free-space propagation conditions shall not exceed –95 dB (W/m2), except the less than 5% of time, when the limit may be exceeded up to 3 dB (21.16.2)

Kosmose-uuringud (passiivne)    
18.8–19.3 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC/REC 12-03 – kanalijaotus
MOBILE

5.523A Fixed-satellite service networks are subject to Res. 46 (WRC-97)/9.11A, non-geostationary satellite networks shall not cause un-acceptable interference to geostationary fixed-satellite service

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)   CEPT/ERC/DEC(00)07
19.3–19.7 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE) (ES)

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC/REC 12-03 – kanalijaotus
5.523B Fixed-satellite service in band 19.3–19.6 GHz is limited to feeder links for non-geostationary satellite orbit systems in the mobile-satellite service 5.523C Coordination in band 19.3–19.6 GHz between feeder links of non-geostationary mobile-satellite and fixed-satellite services is subject to No. 22.2      
5.523D Geostationary fixed-satellite service systems and feeder links for non-geostationary-satellite service systems in mobile-satellite service is subject to Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
MOBILE

5.523E Coordination in band 19.6–19.7 GHz between feeder links of non-geostationary mobile-satellite and fixed-satellite services is subject to No. 22.2, if information was received before 21.11.1997

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)   CEPT/ERC/DEC(00)07
19.7–20.1 GHz   PAIKNE KOSMOSESIDE (SE) 19,70–20,20 GHz

SUT terminalid

CEPT/ERC/DEC(00)04 TSMm(2001)73 – üldised nõuded
FIXED-SATELLITE (SE)

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12 for coordination with other non-geostationary services

Liikuv kosmoseside (SE) (suunal kosmos–Maa) TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 459

Mobile-Satellite (SE)      
20.1–20.2 GHz

FIXED-SATELLITE (SE)

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE) 19,70–20,20 GHz

SUT terminalid

CEPT/ERC/DEC(00)04

TSMm(2001)73 – üldised nõuded

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12 for coordination with other non-geostationary satellite services

MOBILE-SATELLITE (SE)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) (suunal kosmos–Maa) TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 459

5.525  Carriers most susceptible to interfence in the mobile-satellite service shall be located in the higher part of the band 19.7–20.2 GHz

5.526 Networks in fixed-satellite and mobile-satellite services may include links between earth stations

     
5.527 No 4.10 does not apply to the mobile-satellite service      
5.528 Allocation to mobile-satellite service is intended for use by narrow spot-beam antennas and other advanced technology at the space stations      
20.2–21.2 GHz

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE-SATELLITE (SE)

Standard Frequency and Time Signal-Satellite (SE)

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)

Riikliku kasutuse tüüp 2  
21.2–21.4 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

PAIKNE SIDE Teisaldatavad paiksed baasjaamaga raadiovõrgud (SAP/SAB lingid) CEPT/ERC/REC 25-10
MOBILE

SPACE RESEARCH (passive)

LIIKUV SIDE    
21.4–22 GHz

FIXED

MOBILE

BROADCASTING-SATELLITE

PAIKNE SIDE    
5.530 Broadcasting-Satellite shall come into effect on 01.04.2007, subject to Res. 525 RINGHÄÄLING (SATELLIIT) HDTV (perspektiivselt planeeritud)  
22–22.21 GHz

FIXED

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex A) ja ITU-R F.637 – kanalijaotus
5.149 Assignment in band 22.01–22.21 GHz to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
22.21–22.5 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex A) ja ITU-R F.637 – kanalijaotus

EN 301 751

MOBILE except aeronautical mobile

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

     
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.532 Earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services shall not impose constraints upon the fixed and mobile, except aeronautical mobile, services KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
22.5–22.55 GHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex A) ja ITU-R F.637 – kanalijaotus

EN 301 751

22.55–23 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex A) ja ITU-R F.637 – kanalijaotus
5.149 Assignment to other services in band 22.81–22.86 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
23–23.55 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex A) ja ITU-R F.637 – kanalijaotus
5.149 Assignment to other services in band 23.07–23.12 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
23.55–23.6 GHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE   CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex A) ja ITU-R F.637 – kanalijaotus
23.6–24 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.340 All emissions prohibited KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
24–24.05 GHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
5.150 24–24.25 GHz (centre frequency 24.125 GHz) for ISM applications Lähitoimeseadmed 24,00–24,25 GHz CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 1)
    Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

  TTM aparatuur 24–24.25 GHz

(kesksagedus 24.125 GHz)

EN 300 440
24.05–24.25 GHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON    
Amateur

Earth Exploration-Satellite (active)

Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
5.150 24–24.25 GHz (centre frequency 24.125 GHz) for ISM applications Lähitoimeseadmed 24,00–24,25 GHz CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 1)
    Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

    24,05–24,25 GHz

Liikumisandurid ja valveseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 6)
TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

  TTM aparatuur 24–24.25 GHz

(kesksagedus 24.125 GHz)

EN 300 440
24.25–24.45 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
24.45–24.65 GHz PAIKNE SIDE 24,5–25,5 GHz Du (+1008 MHz), Maksimaalne kanalisamm 28 MHz CEPT/ERC/REC 13-04
FIXED   Paiksed raadiovõrgud (k.a. juurdepääsu raadiovõrgud)   CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex B) – kanalijaotus
INTER-SATELLITE   Kanalimahu maakondlik jaotus: EN 301 753
    I – 112 MHz,

II – 112 MHz,

 
24.65–24.75 GHz   III – 112 MHz,  
FIXED   IV – 112 MHz, Alates 01.01.2003
INTER-SATELLITE   V – 112 MHz,  
    VI – 112 MHz  
24.75–25.25 GHz

FIXED

     
25.25–25.5 GHz

FIXED

MOBILE

INTER-SATELLITE

     
5.536 Inter-satellite service is limited to space research and Earth exploration-satellite applications, transmissions of data originating from industrial and medical activities in space      
Standard Frequency and Time Signal-Satellite (ES)      
25.5–27 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE

PAIKNE SIDE 25,5–26,5 GHz Du (–1008 MHz); Maksimaalne kanalisamm 28 MHz CEPT/ERC/REC 13-04
5.536A Earth exploration-satellite earth-stations shall not claim protection from fixed and mobile stations operated by neighbouring administrations, taking into account Rec. ITU-R SA. 1278   Paiksed raadiovõrgud (k.a juurdepääsu raadiovõrgud)   CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex B) – kanalijaotus

EN 301 753

5.536B In Sweden, Estonia and Finland earth stations in the earth-exploration service shall not claim protection from stations in fixed and mobile service   Kanalimahu maakondlik jaotus:

I – 112 MHz,

II – 112 MHz,

 
FIXED   III – 112 MHz,  
MOBILE   IV – 112 MHz, Alates 01.01.2003
INTER-SATELLITE   V – 112 MHz,  
5.536 Inter-satellite service is limited to space research and Earth exploration satellite applications, transmissions of data originating from industrial and medical activities in space   VI – 112 MHz    
Standard Frequency and Time Signal-Satellite (ES) LIIKUV SIDE    
27–27.5 GHz

FIXED

MOBILE

INTER-SATELLITE

PAIKNE SIDE    
5.536 Inter-satellite service is limited to space research and Earth exploration-satellite applications, transmissions of data originating from industrial and medical activities in space      
27.5–28.5 GHz

FIXED

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES) HDTV süsteemid CEPT/ERC/DEC(00)09
FIXED-SATELLITE (ES) (SE) /5.538/    
5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12 Paikne kosmoseside (SE) /5.540/    
5.539 Fixed-satellite service (ES) may be used for feeder links of the broadcasting-satellite service

MOBILE

     
5.540 Additional allocation: band 27.501–29.999 GHz also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis for beacon stations intended for uplink power control PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex C) – kanalijaotus

EN 301 751

5.538 Additional allocation: band 27.500–27.501 GHz also allocated to fixed-satellite service (SE) on a primary basis for beacon transmission intended for uplink power control   Juurdepääsu raadiovõrgud CEPT/ERC/REC 13-04

CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex C) – kanalijaotus

EN 301 753

28.5–29.1 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES) HDTV süsteemid CEPT/ERC/DEC(00)09
5.484A Fixed-satellite service in band 27.5–28.6 GHz is subject to application of the provisions of 9.12 Paikne kosmoseside (SE) /5.540/    
5.523A Fixed-satellite service networks in band 28.6–29.1 GHz are subject to Res. 46 (WRC-97)/9.11A, non-geostationary satellite networks shall not cause unacceptable interference to geostationary fixed-satellite service      
5.539 Fixed-satellite service (ES) may be used for feeder links of the broadcasting-satellite service

MOBILE

Earth Exploration-Satellite (ES)

     
5.541 Earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations, not to collect of information

5.540 Additional allocation: also allocated to the fixed-satellite service (SE)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex C) – kanalijaotus

EN 301 751

on a secondary basis for beacon stations intended for uplink power control   Juurdepääsu raadiovõrgud CEPT/ERC/REC 13-04

CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex C) – kanalijaotus

EN 301 753

29.1–29.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE

(ES)

HDTV süsteemid CEPT/ERC/DEC(00)09
5.523C Coordination in band 29.1–29.4 GHz between feeder links of non-geostationary mobile-satellite and fixed-satellite services is subject to No. 22.2

5.523E Coordination in band 29.4–29.5 GHz between feeder links of non-geostationary mobile-satellite and fixed-satellite services is subject to No. 22.2, if information was received before 21.11.1997

Paikne kosmoseside (SE) /5.540/    
5.535A Fixed-satellite service is limited to geostationary satellite systems and feeder links to non-geostationary satellite systems in mobile-satellite service, subject to Res. 46 (WRC-97)/9.11A      
5.539 Fixed-satellite service (ES) may be used for feeder links of the broadcasting-satellite service

MOBILE

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex C) – kanalijaotus

EN 301 751

Earth Exploration-Satellite (ES)   Juurdepääsu raadiovõrgud CEPT/ERC/REC 13-04
5.541 Earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations, not to collect of information     CEPT/ERC T/R 13-02
(Annex C) – kanalijaotus
5.540 Additional allocation: also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis for beacon stations intended for uplink power control     EN 301 753
29.5–29.9 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES) 29,50–30,00 GHz

SIT terminalid

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(00)03

TSMm(2001)72 – üldised nõuded

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12

5.539 Fixed-satellite service (ES) may be used for feeder links of the broadcasting-satellite service

Liikuv kosmoseside (ES)   TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 360

Earth Exploration-Satellite (ES) Paikne kosmoseside (SE) /5.540/ 29,50–30,00 GHz

SUT terminalid

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(00)04

TSMm(2001)73 – üldised nõuded

5.541 Earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations, not to collect of information

Mobile-Satellite (ES)

    TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 360

5.540 Additional allocation: also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis for beacon stations intended for uplink power control   HDTV süsteemid  
29.9–30 GHz

FIXED-SATELLITE (ES)  

5.484A Fixed-satellite service is subject to application of the provisions of 9.12  

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)   

(SE) /5.538/

29,50–30,00 GHz

SIT terminalid

(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(00)03

TSMm(2001)72 – üldised nõuded

5.539 Fixed-satellite service (ES) may be used for feeder links of the broadcasting-satellite service   Paikne kosmoseside (SE) /5.540/   TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 360

MOBILE-SATELLITE (ES)

Earth Exploration-Satellite (ES)  

  29,50–30,00 GHz

SUT terminalid
(suunal Maa–kosmos)

CEPT/ERC/DEC(00)04 TSMm(2001)73 – üldised nõuded
5.541 Earth exploration-satellite service is limited to the transfer of data between stations, not to collect of information LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) HDTV süsteemid TSMm(2000)102 – terminalid vabastatud tehn. loast

EN 301 360

5.525 Carriers most susceptible to interference in the mobile-satellite service shall be located in the higher part of the band 29.5–30 GHz      
5.526 Networks in fixed-satellite and mobile-satellite services may include links between earth stations      
5.527 No S4.10 does not apply to the mobile-satellite service      
5.538 Additional allocation: band 29.999–30.000 GHz also allocated to fixed-satellite service (SE) on a primary basis for beacon transmission intended for uplink power control      
5.540 Additional allocation: band 27.501–29.999 GHz also allocated to the fixed-satellite service (SE) on a secondary basis for beacon stations intended for uplink power control      
5.543 Band 29.95–30 GHz may be used for space-to-space links in the earth exploration-satellite service for telemetry, tracking, and control purposes on a secondary basis      
30–31 GHz

MOBILE-SATELLITE (ES)

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
Standard Frequency and Time Signal-Satellite (SE) LIIKUV KOSMOSESIDE (ES)    
31–31.3 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE LIIKUV SIDE    
Standard Frequency and Time Signal-Satellite (SE)

Space Research

     
5.544 Space research service pfd limits are in Art. 21, Table 21–4      
5.149 Assignment to other services in frequency band 31.2–31.3 MHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference      
5.545 Different category of service: in Russia allocated to space research service is on a primary basis      
31.3–31.5 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
SPACE RESEARCH (passive)

5.340 All emissions prohibited

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
  KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
31.5–31.8 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

PAIKNE SIDE    
Fixed

Mobile except aeronautical mobile

     
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.546 Different category of service: in Finland, Estonia, Latvia and Russia allocated to fixed and mobile, except aeronautical mobile, services on a primary basis KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
31.8–32 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 01-02 – kanalijaotus
5.547A Administrations should take practical measures to minimize potentional interference between stations in the fixed service and airborne stations in the radionavigation service taking into account the operational needs of the airborne radar systems      
RADIONAVIGATION

SPACE RESEARCH (deep space) (SE)

     
5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).

5.548 In designing systems for the space research service (deep space) prevent harmful interference bearing in mind safety aspects of radionavigation service

RAADIONAVIGATSIOON    
32–32.3 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 01-02 – kanalijaotus
5.547A Administrations should take practical measures to minimize potentional interference between stations in the fixed service and airborne stations in the radionavigation service taking into account the operational needs of the airborne radar systems      
INTER-SATELLITE

RADIONAVIGATION

SPACE RESEARCH (deep space) (SE)

5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).

5.548 In designing systems for the inter-satellite and radionavigation services, and space research service (deep space) prevent harmful interference bearing in mind safety aspects of radionavigation service

RAADIONAVIGATSIOON    
32.3–33 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 01-02 – kanalijaotus
5.547A Administrations should take practical measures to minimize potentional interference between stations in the fixed service and airborne stations in the radionavigation service taking into account the operational needs of the airborne radar systems      
INTER-SATELLITE

RADIONAVIGATION

5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).

5.548 In designing systems for the inter-satellite and radionavigation services, prevent harmful interference bearing in mind safety aspects of radionavigation service

RAADIONAVIGATSIOON    
33–33.4 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 01-02 – kanalijaotus
5.547A Administrations should take practical measures to minimize potentional interference between stations in the fixed service and airborne stations in the radionavigation service taking into account the operational needs of the airborne radar systems      
RADIONAVIGATION

5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).

RAADIONAVIGATSIOON    
33.4–34.2 GHz   RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
RADIOLOCATION Lähitoimeseadmed Liiklusradarid TSMm(2001)52 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

34.2–34.7 GHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
SPACE RESEARCH (deep space) (ES) Lähitoimeseadmed Liiklusradarid TSMm(2001)52 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

34.7–35.2 GHz

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON Riikliku kasutuse tüüp 2  
Space Research

5.550 Different category of service: in Russia allocated to space research service on a primary basis  

Lähitoimeseadmed Liiklusradarid TSMm(2001)52 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

35.2–35.5 GHz

METEOROLOGICAL AIDS

RAADIOMETEOROLOOGIA

RAADIOLOKATSIOON

   
RADIOLOCATION Lähitoimeseadmed Liiklusradarid TSMm(2001)52 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

EN 300 440

35.5–36 GHz

METEOROLOGICAL AIDS

RAADIOMETEOROLOOGIA    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RAADIOLOKATSIOON    
RADIOLOCATION

SPACE RESEARCH (active)

     
5.551A Active spaceborne sensors in earth exploration-satellite and space research service shall not cause harmful interference to other services allocated on a primary basis Lähitoimeseadmed Liiklusradarid TSMm(2001)52 – üldised nõuded

TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

      EN 300 440
36–37 GHz  

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

PAIKNE SIDE  

LIIKUV SIDE

Riikliku kasutuse tüüp 1 KAMm(2001)16– üldised nõuded kaitsejõududele ainukasutuseks määratud raadiosagedusaladele
FIXED

MOBILE

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.149 Assignment to other services in band 36.43–36.5 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
37–37.5 GHz

FIXED

MOBILE

SPACE RESEARCH (SE)

PAIKNE SIDE 37,086–37,170 GHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

Paiksed raadioliinid

CEPT/ERC T/R 12-01 – kanalijaotus

EN 301 751

5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).      
37.5–38 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

PAIKNE SIDE Paiksed raadioliinid CEPT/ERC/DEC(00)02

CEPT/ERC T/R 12-01 – kanalijaotus

MOBILE

SPACE RESEARCH (SE)

Earth Exploration-Satellite (SE)

    EN 301 751
5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).      
5.551AA In the bands 37.5–40 GHz and 42–42.5 GHz non-GSO fixed satellite service systems should employ power control or other methods of downlink fade compensation of the order of 10 dB, such that the satellite transmissions are at power levels required to meet the desired link performance while reducing the level of interference to the fixed service. (Res. 84) (WRC-2000) PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
38–39.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

PAIKNE SIDE 38,346–38,430 GHz

Riikliku kasutuse tüüp 2

Paiksed raadioliinid

CEPT/ERC/DEC(00)02

CEPT/ERC T/R 12-01 – kanalijaotus

EN 301 751  

Earth Exploration-Satellite (SE)

5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).

     
5.551AA In the bands 37.5–40 GHz and 42–42.5 GHz non-GSO fixed satellite service systems should employ power control or other methods of downlink fade compensation of the order of 10 dB, such that the satellite transmissions are at power levels required to meet the desired link performance while reducing the level of interference to the fixed service. (Res. 84) (WRC-2000)      
39.5–40 GHz

FIXED

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)   CEPT/ERC/DEC(00)02
FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

LIIKUV SIDE    
MOBILE-SATELLITE (SE) LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)    
Earth Exploration-Satellite (SE)      
5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000), (Res. 79) (WRC-2000) and (Res. 84) (WRC-2000).      
5.551AA In the bands 37.5–40 GHz and 42–42.5 GHz non-GSO fixed satellite service systems should employ power control or other methods of downlink fade compensation of the order of 10 dB, such that the satellite transmissions are at power levels required to meet the desired link performance while reducing the level of interference to the fixed service. (Res. 84) (WRC-2000)      
40–40.5 GHz

FIXED

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)   CEPT/ERC/DEC(00)02
FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

LIIKUV SIDE    
MOBILE-SATELLITE (SE) LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (ES)

SPACE RESEARCH (ES)

Earth Exploration-Satellite (SE)

     
40.5–41 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE

BROADCASTING

BROADCASTING-SATELLITE

PAIKNE SIDE MWS CEPT/ERC/DEC(99)15

CEPT/ECC/DEC(02)04

Mobile RINGHÄÄLING (SATELLIIT)    
5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000), (Res. 79) (WRC-2000) and (Res. 84) (WRC-2000). RINGHÄÄLING    
41–42 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE

BROADCASTING

PAIKNE SIDE MWS CEPT/ERC/DEC(99)15

CEPT/ECC/DEC(02)04

BROADCASTING-SATELLITE      
5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000), (Res. 79) (WRC-2000) and (Res. 84) (WRC-2000).      
5.551G The aggregate power flux-density in the 42.5–43.5 GHz band produced by all space stations in any non-GSO FSS (SE) or BSS (SE) system operating in the 41.5–42.5 GHz band shall not exceed-167 dB (W/m2) in any 1 MHz band at the site of radio astronomy station for more than 2% of the time. The power flux-density in the band 42.5–43.5 GHz produced by GSO FSS (SE) or BSS (SE) station operating in the band 42.0–42.5 shall not exceed –167 dB (W/m2) in any 1 MHz band at the site of a radio astronomy station. (Res.128) (Rev.WRC-2000). RINGHÄÄLING (SATELLIIT)

RINGHÄÄLING

   
42.5–43.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE

BROADCASTING

PAIKNE SIDE MWS CEPT/ERC/DEC(99)15

CEPT/ECC/DEC(02)04

BROADCASTING-SATELLITE      
5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).      
5.551G The aggregate power flux-density in the 42.5–43.5 GHz band produced by all space stations in any non-GSO FSS (SE) or BSS (SE) system operating in the 41.5–42.5 GHz band shall not exceed-167dB (W/m2) in any 1 MHz band at the site of radio astronomy station for more than 2% of the time. The power flux-density in the band 42.5–43.5 GHz produced by GSO FSS (SE) or BSS (SE) station operating in the band 42.0–42.5 shall not exceed –167 dB (W/m2) in any 1 MHz band at the site of a radio astronomy station. (Res. 128) (Rev.WRC-2000).      
5.551AA In the bands 37.5–40 GHz and 42–42.5 GHz non-GSO fixed satellite service systems should employ power control or other methods of downlink fade compensation of the order of 10 dB, such that the satellite transmissions are at power levels required to meet the desired link performance while reducing the level of interference to the fixed service. Res 84 (WRC-2000) RINGHÄÄLING (SATELLIIT)  RINGHÄÄLING    
42.5–43.5 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE MWS CEPT/ERC/DEC(99)15
RADIO ASTRONOMY      
5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference      
5.547 High-density applications in the fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000). PAIKNE KOSMOSESIDE  (ES)    
43.5–47 GHz

MOBILE

RAADIONAVIGATSIOON 43,5-45,5 GHz (õ)

Riikliku kasutuse tüüp 2

 
5.553 Stations in land mobile service shall not cause harmful interference to the space radiocommunication services LIIKUV SIDE    
MOBILE-SATELLITE      
RADIONAVIGATION LIIKUV KOSMOSESIDE    
RADIONAVIGATION-SATELLITE      
5.554 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with mobile-satellite or radionavigation-satellite service      
47–47.2 GHz

AMATEUR

AMATEUR-SATELLITE

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
47.2–50.2 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE SIDE 47,2-48,5 GHz (õ)

Teisaldatavad paiksed baasjaamaga raadiovõrgud (SAP/SAB lingid)

CEPT/ERC/REC 25-10
5.552 To take all practicable steps to reserve band 47.2–49.2 GHz for feeder links for broadcasting-satellite service operating in band 40.5–42.5 GHz      
MOBILE

5.149 Assignment to other services shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference

     
5.340 In band 48.94–49.04 GHz all emissions from airborne stations are prohibited PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
5.552A Fixed service in band 47.2–47.5 GHz and 47.9–48.2 GHz is designated for use by high altitude platform stations, subject to Res. 122 RAADIOASTRONOOMIA    
5.555 Additional allocation: band 48.94–49.04 GHz also allocated to radio astronomy service on a primary basis      
50.2–50.4 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
SPACE RESEARCH (passive) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.340 All emissions prohibited (shall not impose undue constraints on the use of adjacent bands by the primary allocated services in those bands) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
50.4–51.4 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

Riikliku kasutuse tüüp 2  
MOBILE

Mobile-Satellite (ES)

     
51.4–52.6 GHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 12-11 – kanalijaotus
5.547 For use by high-density applications in fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).      
5.556 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements      
52.6–54.25 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

SPACE RESEARCH (passive)

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
5.340 All emissions prohibited MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.556 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
54.25–55.78 GHz MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
INTER-SATELLITE KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.556A Inter-satellite service is limited to geostationary-satellite orbits

SPACE RESEARCH (passive)

     
55.78–56.9 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 12-12 – kanalijaotus
5.557A In the bands 55.78–56.26 GHz the maximum power density delivered by a transmitter to the antenna of a fixed service station is limited to 26 dB (W/MHz)      
INTER-SATELLITE      
5.556A Inter-satellite service is limited to geostationary-satellite orbits

MOBILE

     
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

SPACE RESEARCH (passive)

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.547 For use by high-density applications in fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000). KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
56.9–57 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

INTER-SATELLITE

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 12-12 – kanalijaotus
5.558A Inter-satellite service is limited to links between satellites in geostationary-satellite orbit and to transmission from non-geostationary satellites in high-Earth orbit to those in low-Earth orbit      
MOBILE LIIKUV SIDE    
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service      
  MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.547 For use by high-density applications in fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000). KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
57–58.2 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 12-09 – kanalijaotus
INTER-SATELLITE

5.556A Inter-satellite service is limited to geostationary-satellite orbits

     
MOBILE

5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.547 For use by high-density applications in fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000). KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
58.2–59 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid CEPT/ERC/REC 12-09 – kanalijaotus
SPACE RESEARCH (passive) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.547 For use by high-density applications in fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).      
5.556 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
59–59.3 GHz PAIKNE SIDE Riikliku kasutuse tüüp 2  
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) LIIKUV SIDE    
FIXED RAADIOLOKATSIOON    
INTER-SATELLITE      
5.556A Inter-satellite service is limited to geostationary-satellite orbits MAA-UURINGUTE  KOSMOSESIDE (passiivne)    
MOBILE      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
RADIOLOCATION      
5.559 Airborne radars in radiolocation service may be operated to not causing harmful interference to inter-satellite service

SPACE RESEARCH (passive)

     
59.3–64 GHz PAIKNE SIDE 59,3–61 GHz  
FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE

LIIKUV SIDE

RAADIOLOKATSIOON

Riikliku kasutuse tüüp 2  
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service

RADIOLOCATION

Lähitoimeseadmed 61,0–61,5 GHz

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed

CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 1)

TSMm(2001)32 – üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

5.559 Airborne radars in the radiolocation service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service   63–64 GHz

RTTT

CEPT/ERC/DEC(02)01 CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 5)
5.138 61–61.5 GHz (centre frequency 61.25 GHz) for ISM applications     TSMm(2001)32– üldised nõuded

TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

  TTM aparatuur 61–61.5 GHz

(kesksagedus 61.25 GHz)

 
64–65 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid  
5.547 For use by high-density applications in fixed service (Res. 75) (WRC-2000) and (Res. 79) (WRC-2000).      
5.556 Radio astronomy observations may be carried out under national arrangements      
65–66 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE

FIXED

INTER-SATELLITE

MOBILE except aeronautical mobile

PAIKNE SIDE HDFS süsteemid  
SPACE RESEARCH

5.547 For use by high-density applications in fixed service

     
66–71 GHz

INTER-SATELLITE

MOBILE

RAADIONAVIGATSIOON LIIKUV SIDE    
5.553 Stations in land mobile service shall not cause harmful interference to the space radiocommunication services      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service LIIKUV KOSMOSESIDE    
MOBILE-SATELLITE
RADIONAVIGATION
KOSMOSE-RAADIO-
NAVIGATSIOON
   
RADIONAVIGATION-SATELLITE      
5.554 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with mobile-satellite or radionavigation-
satellite service
     
71–74 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

PAIKNE SIDE  

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

   
MOBILE-SATELLITE (SE) LIIKUV SIDE

LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)

   
74–75.5 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
FIXED-SATELLITE (SE) PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)    
MOBILE      
BROADCASTING RINGHÄÄLING    
BROADCASTING-SATELLITE      
Space Research (SE) RINGHÄÄLING (SATELLIIT)    
5.561 In the band 74–76 GHz, stations in the fixed, mobile and broadcasting services shall not cause harmful interference to stations of the fixed-satellite service operating in accordance with the decisions of the appropriate frequency assignment planning conference for the broadcasting-satellite service LIIKUV SIDE

Kosmose-uuringud (SE)

   
75.5–76 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (SE)

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

(kuni 01.01.2006)

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
MOBILE AMATÖÖR-KOSMOSESIDE    
BROADCASTING (kuni 01.01.2006)    
BROADCASTING-SATELLITE      
Space Research (SE) PAIKNE SIDE    
5.561 In the band 74–76 GHz, stations in the fixed, mobile and broadcasting services shall not cause harmful interference to stations of the fixed-satellite service operating in accordance with the decisions of the appropriate frequency assignment planning conference for the broadcasting-satellite service. PAIKNE KOSMOSESIDE (SE) RINGHÄÄLING    
5.559A The band 75.5–76 GHz is also allocated to the amateur and amateur-satellite services on a primary basis until 2006. RINGHÄÄLING (SATELLIIT)    
  Kosmose-uuringud (SE)    
76–77.5 GHz

RADIO ASTRONOMY

RADIOLOCATION

RAADIOLOKATSIOON

RAADIOASTRONOOMIA

Kosmose-uuringud (SE)

   
Amateur      
Amateur-Satellite

Space Research (SE)

Amatöör-raadioside
Amatöör-kosmoseside
  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
5.149 Assignment to other services in band 76–86 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference Lähitoimeseadmed 76–77 GHz

RTTT

CEPT/ERC/DEC(02)01 CEPT/ERC/REC 70-03 (Annex5)
       TSMm(2001)32  – üldised nõuded
      TSMm(2000)102  – vabastatud tehn. loast
       
77.5–78 GHz

AMATEUR

AMATÖÖR-RAADIOSIDE   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
AMATEUR-SATELLITE AMATÖÖR-KOSMOSESIDE    
Radio astronomy

Space research (SE)

     
5.149 Assignment to other services in band 76–86 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference Raadioastronoomia

Kosmose-uuringud (SE)

   
       
78–79 GHz RAADIOLOKATSIOON    
RADIOLOCATION Maa-uuringute kosmoseside    
Amateur

Amateur-satellite

Raadio astronoomia

Kosmose-uuringud (SE)

   
Radio astronomy

Space research (SE)

     
5.149 Assignment to other services in band 76–86 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
5.560 In band 78–79 GHz radars located on space stations may be operated on a primary basis in the earth exploration-satellite and in the space research services Amatöör-raadioside  Amatöör-kosmoseside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
79–81 GHz RAADIOLOKATSIOON    
RADIOLOCATION RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY Kosmose-uuringud (SE)    
Amateur

Amateur-Satellite

Space Research (SE)

     
5.149 Assignment to other services in band 76–86 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference Amatöör-raadioside

Amatöör-kosmoseside

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
81–84 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

   
FIXED-SATELLITE (ES) LIIKUV SIDE    
MOBILE LIIKUV KOSMOSESIDE (ES)    
MOBILE-SATELLITE (ES) RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY Kosmose-uuringud (SE)    
Space Research (SE)      
5.149 Assignment to other services in band 76–86 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
5.560A The 81–81.5 GHz band is also allocated to the amateur and amateur-satellite services on a secondary basis Amatöör-raadioside
Amatöör-kosmoseside
  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
84–86 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

   
FIXED-SATELLITE (ES) LIIKUV SIDE    
MOBILE RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY      
5.149 Assignment to other services in band 76–86 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
86–92 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)

5.340 All emissions prohibited

KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
92–94 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE

RADIO ASTRONOMY

LIIKUV SIDE    
RADIOLOCATION RAADIOLOKATSIOON    
5.149 Assignment to other services in band 92–94 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference RAAIOASTRONOOMIA    
94–94.1 GHz RAADIOLOKATSIOON    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (aktiivne)    
RADIOLOCATION KOSMOSE-UURINGUD    
SPACE RESEARCH (active) (aktiivne)    
Radio astronomy      
5.562 Earth exploration-satellite (active) and space research (active) services are limited to spaceborne cloud radars Raadioastronoomia    
5.562A Space agencies operating the transmitters and the radio astronomy stations should mutually plan their operations to avoid the damage of radio astronomy receivers caused by the transmissions from space stations of the Earth exploration-satellite service (active) that are directed into the main beam of a radio astronomy antenna      
94.1–95 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE

RADIO ASTRONOMY

LIIKUV SIDE    
RADIOLOCATION RAADIOASTRONOOMIA    
5.149 Assignment to other services in band 94.1–100 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference RAADIOLOKATSIOON    
95–100 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

   
MOBILE RAADIONAVIGATSIOON    
RADIONAVIGATION      
RADIONAVIGATION-SATELLITE KOSMOSE-
RAADIONAVIGATSIOON
   
RADIOLOCATION RAADIOLOKATSIOON    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
5.149 Assignment to other services in band 94.1–100 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
5.554 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with mobile-satellite or radionavigation-satellite service      
100–102 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
SPACE RESEARCH (passive) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.341 By some countries band 101–120 GHz used for search of extraterrestrial emissions      
5.340 All emissions are prohibited in the band 100–102 GHz      
102–105 GHz

FIXED

RADIO ASTRONOMY

PAIKNE SIDE    
MOBILE LIIKUV SIDE    
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
5.149 Assignment to other services in band 102–109.5 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference RAADIOASTRONOOMIA    
105–109.5 GHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE    
RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

     
5.562B Use of this allocation is limited to space-based radio astronomy only LIIKUV SIDE    
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
5.149 Assignment to other services in band 102–109.5 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference RAADIOASTRONOOMIA KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
109.5–111.8 GHz

EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

RADIO ASTRONOMY

SPACE RESEARCH (passive)

KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions RAADIOASTRONOOMIA    
5.340 All emissions are prohibited in the band 109.5–111.8 GHz MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
  KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
111.8–114.25 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE

RADIO ASTRONOMY

LIIKUV SIDE    
SPACE RESEARCH (passive) RAADIOASTRONOOMIA    
5.562B Use of this allocation is limited to space-based radio astronomy only.      
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.149 Assignment to other services in band 111.8–114.25 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
114.25–116 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
SPACE RESEARCH (passive) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.340 All emissions prohibited      
5.341 By some countries used for search of extra terrestrial emissions      
116–119.98 GHz MAA-UURINGUTE    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) KOSMOSESIDE (passiivne)    
INTER-SATELLITE      
5.562C Use of the band 116–122.25 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostaionary-satellite orbit. The single-entry power flux-density produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and methods of modulation, at all altitudes from 0 to 1000 km above the Earth surface and the vicinity of all geostationary orbital positions occupied by passive sensors shall not exceed –148 dB (W/(m2*MHz)) for all angles of arrival KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.341 By some countries used for search of extra terrestrial emissions      
119.98–120.02 GHz PAIKNE SIDE    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
FIXED MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
INTER-SATELLITE      
5.562C Use of the band 116–122.25 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostationary-satellite orbit. The single-entry power flux-density produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and methods of modulation, at all altitudes from 0 to 1000 km above the Earth surface and the vicinity of all geostationary orbital positions occupied by passive sensors shall not exceed –148 dB (W/(m2*MHz)) for all angles of arrival KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.341 By some countries used for search of extra terrestrial emissions      
120.02–122.25 GHz MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
EARTH EXPLORATION SATELLITE (passive)      
INTER-SATELLITE KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.562C Use of the band 116–122.25 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostationary-satellite orbit. The single-entry power flux-density produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and methods of modulation, at all altitudes from 0 to 1000 km above the Earth surface and the vicinity of all geostationary orbital positions occupied by passive sensors shall not exceed –148 dB (W/(m2*MHz)) for all angles of arrival      
SPACE RESEARCH (passive) Lähitoimeseadmed 122–123 GHz CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 1)
5.138 122–123 GHz (centre frequency 122.5 GHz) for ISM applications   Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

  TTM aparatuur 122–123 GHz

(kesksagedus 122.5 GHz)

 
122.25–123 GHz

FIXED

INTER-SATELLITE

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

   
MOBILE      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service      
Amateur Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
5.138 122–123 GHz (centre frequency 122.5 GHz) for ISM applications Lähitoimeseadmed 122–123 GHz CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 1)
    Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed TSMm(2001)32 – üldised nõuded

TSMm(2000)102– vabastatud tehn. loast

123–126 GHz PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
FIXED-SATELLITE (SE) LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)    
MOBILE-SATELLITE (SE) RAADIONAVIGATSIOON    
RADIONAVIGATION KOSMOSE-RAADIO-
NAVIGATSIOON
   
RADIONAVIGATION-SATELLITE      
Radio astronomy Raadioastronoomia    
5.554 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with mobile-satellite or radio-
navigation-satellite service
     
126–130 GHz PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
FIXED-SATELLITE (SE) LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)    
MOBILE-SATELLITE (SE)      
RADIONAVIGATION      
RADIONAVIGATION-SATELLITE RAADIONAVIGATSIOON    
Radio astronomy KOSMOSE-
RAADIONAVIGATSIOON
   
5.554 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with mobile-satellite or radionavigation-satellite service Raadioastronoomia    
5.149 Assignment to other services in band 128.33–128.59 GHz and 129.23–129.49 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
130–134 GHz MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (aktiivne)    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)      
5.562E The allocation to the Earth exploration-satellite service (active) is limited to the band 133.5–134 GHz PAIKNE SIDE    
FIXED      
INTER-SATELLITE LIIKUV SIDE    
MOBILE      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service  RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY      
5.149 Assignment to other services in band 130–134 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
5.562A Space agencies operating the transmitters and the radio astronomy stations should plan their operations to avoid the damage of radio astronomy recievers caused by the transmissions from space stations of the Earth exploration-satellite service (active) that are directed into the main beam of a radio astronomy antenna      
134–136 GHz AMATÖÖR-RAADIOSIDE   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
AMATEUR AMATÖÖR-KOSMOSESIDE    
AMATEUR-SATELLITE      
Radio astronomy Raadioastronoomia    
136–141 GHz RAADIOLOKATSIOON    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
RADIOLOCATION      
Amateur      
Amateur-satellite      
5.149 Assignment to other services in band 136–148.5 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference Amatöör-raadioside   TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
  Amatöör-kosmoseside    
141–148.5 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE LIIKUV SIDE    
RADIO ASTRONOMY      
RADIOLOCATION RAADIOLOKATSIOON    
5.149 Assignment to other services in band 136–148.5 GHz  shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference RAADIOASTRONOOMIA    
148.5–151.5 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)

5.340 All emissions prohibited

KOSMOSE-UURINGUD  (passiivne)    
151.5–155.5 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE LIIKUV SIDE    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
RADIOLOCATION RAADIOLOKATSIOON    
5.149 Assignment to other services in band 151.5–158.5 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
155.5–158.5 GHz

FIXED

MOBILE

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)

(kuni 01.01.2018)

   
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
5.562F The allocation to the Earth exploration-satellite (passive) and space research (passive) services shall terminate on 01.01.2018      
SPACE RESEARCH (passive) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.562B Use of this allocation is limited to space-based radio astronomy only (kuni 01.01.2018)    
RADIO ASTRONOMY      
5.149 Assignment to other services in band 151.5–158.5 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference RAADIOASTRONOOMIA    
5.562G The date of entry into force of the allocation to the fixed and mobile services shall be 01.01.2018      
158.5–164 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

   
FIXED-SATELLITE (SE) LIIKUV SIDE    
MOBILE LIIKUV KOSMOSESIDE (SE)    
MOBILE-SATELLITE (SE)      
164–167 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.340 All emissions prohibited KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
167–168 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

   
FIXED-SATELLITE (SE) LIIKUV SIDE    
INTER-SATELLITE      
MOBILE      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service      
168–170 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

   
FIXED-SATELLITE (SE) LIIKUV SIDE    
INTER-SATELLITE      
MOBILE      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service      
5.149 Assignment to other services in band 168.59–168.93 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
170–174.5 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

   
FIXED-SATELLITE (SE) LIIKUV SIDE    
INTER-SATELLITE      
MOBILE      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service      
5.149 Assignment to other services in band 171.11–171.45 GHz, 172.31–172.65 GHz and 173.52–173.85 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
174.5–174.8 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
INTER-SATELLITE LIIKUV SIDE    
MOBILE      
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service      
174.8–182 GHz

INTER-SATELLITE

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.562H Use of the band 174.8–182 GHz and 185–190 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostationary-satellite orbit. The single-entry power flux-density produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and methods of modulation, at all altitudes from 0 to 1000 km above the Earth surface and the vicinity of all geostationary orbital positions occupied by passive sensors shall not exceed –144 dB (W/(m2*MHz)) for all angles of arrival KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
SPACE RESEARCH (passive)      
182–185 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)

5.340 All emissions prohibited

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
SPACE RESEARCH (passive) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
185–190 GHz MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
INTER-SATELLITE

SPACE RESEARCH (passive)

KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.562H Use of the band 174.8–182 GHz and 185–190 GHz by the inter-satellite service is limited to satellites in the geostationary-satellite orbit. The single-entry power flux-density produced by a station in the inter-satellite service, for all conditions and methods of modulation, at all altitudes from 0 to 1000 km above the Earth surface and the vicinity of all geostationary orbital positions occupied by passive sensors shall not exceed –144 dB (W/(m2*MHz)) for all angles of arrival      
190–191.8 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
SPACE RESEARCH (passive)

5.340 All emissions prohibited

MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
  KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
191.8–200 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

   
INTER-SATELLITE LIIKUV KOSMOSESIDE    
MOBILE RAADIONAVIGATSIOON    
5.558 Stations in the aeronautical mobile service may be operated subject to not causing harmful interference to the inter-satellite service KOSMOSE-
RAADIONAVIGATSIOON
   
MOBILE-SATELLITE      
RADIONAVIGATION      
RADIONAVIGATION-SATELLITE      
5.341 By some countries band 197–220 GHz used for search of extraterrestrial emissions      
5.554 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with mobile-satellite or radionavigation-satellite service      
5.149 Assignment to other services in band 195.75–196.15 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
200–202 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
SPACE RESEARCH (passive)

5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions

KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.340 All emissions prohibited      
5.563A In the bands 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz and 265–275 GHz, ground-based passive atmospheric sensing is carried out to monitor atmospheric constituents      
202–209 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
RADIO ASTRONOMY RAADIOASTRONOOMIA    
SPACE RESEARCH (passive) KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.340 All emissions prohibited      
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
5.563A In the bands 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz and 265–275 GHz, ground-based passive atmospheric sensing is carried out to monitor atmospheric constituents      
209–217 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

   
FIXED-SATELLITE (ES) LIIKUV SIDE    
MOBILE RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY      
5.149 Assignment to other services in band 209–226 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service (spectral line observation) from harmful interference      
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
217–226 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

   
FIXED-SATELLITE (ES)      
MOBILE LIIKUV SIDE    
RADIO ASTRONOMY      
SPACE RESEARCH (passive) RAADIOASTRONOOMIA    
5.562B Use of this allocation is limited to space-based radio astronomy only      
5.149 Assignment to other services in band 209–226 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.341 By some countries used for search of extraterrestrial emissions      
226–231.5 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
RADIO ASTRONOMY MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.340 All emissions prohibited KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
231.5–232 GHz

FIXED

MOBILE

Radiolocation

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

Raadiolokatsioon

   
232–235 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

   
FIXED-SATELLITE (SE)      
MOBILE

Radiolocation

LIIKUV SIDE

Raadiolokatsioon

   
235–238 GHz PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
FIXED-SATELLITE (SE) MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
SPACE RESEARCH (passive)      
5.563A In the bands 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz and 265–275 GHz, ground-based passive atmospheric sensing is carried out to monitor atmospheric constuents KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)    
5.563B The band 237.9–238 GHz is also allocated to the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active) for spaceborne radars only      
238–240 GHz

FIXED

RADIONAVIGATION-SATELLITE

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (SE)

   
FIXED-SATELLITE (SE)

MOBILE

LIIKUV SIDE

RAADIOLOKATSIOON

   
RADIOLOCATION RAADIONAVIGATSIOON    
RADIONAVIGATION KOSMOSE-    
  RAADIONAVIGATSIOON    
240–241 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE    
MOBILE

RADIOLOCATION

LIIKUV SIDE

RAADIOLOKATSIOON

   
241–248 GHz RAADIOLOKATSIOON    
RADIOLOCATION RAADIOASTRONOOMIA    
RADIO ASTRONOMY      
Amateur      
Amateur-Satellite Amatöör-kosmoseside   TSMm(2000)26 – nõuded
5.138 244–246 GHz (centre frequency 245 GHz) for ISM applications Amatöör-raadioside   amatöörraadiojaamade kasutamisel
5.149 Assignment to other services in band 241–250 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference Lähitoimeseadmed 244–246 GHz
Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed
CEPT/ERC/REC 70-03
(Annex 1)

TSMm(2001)32– üldised nõuded
TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast

       
  TTM aparatuur 244–246 GHz

(kesksagedus 245 GHz)

 
248–250 GHz

AMATEUR

AMATÖÖR-RAADIOSIDE

AMATÖÖR-KOSMOSESIDE

  TSMm(2000)26 – nõuded amatöörraadiojaamade kasutamisel
AMATEUR-SATELLITE      
Radio astronomy      
5.149 Assignment to other services in band 241–250 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference Raadioastronoomia    
       
250–252 GHz KÕIK KIIRGUSED KEELATUD    
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive)      
RADIO ASTRONOMY      
SPACE RESEARCH (passive)      
5.340 All emissions prohibited MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE (passiivne)    
5.563A In the bands 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz and 265–275 GHz, ground-based passive atmospheric sensing is carried out to monitor atmospheric constituents RAADIOASTRONOOMIA

KOSMOSE-UURINGUD (passiivne)

   
       
252–265 GHz

FIXED

PAIKNE SIDE

LIIKUV SIDE

   
MOBILE      
MOBILE-SATELLITE (ES) LIIKUV KOSMOSESIDE (ES)    
RADIO ASTRONOMY      
RADIONAVIGATION RAADIONAVIGATSIOON    
RADIONAVIGATION-SATELLITE      
5.149 Assignment to other services in bands 252–275 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference KOSMOSE-
RAADIONAVIGATSIOON
   
5.554 Satellite links connecting land stations at specified fixed points are also authorized when used in conjunction with mobile-satellite or radionavigation-satellite service RAADIOASTRONOOMIA    
265–275 GHz

FIXED

FIXED-SATELLITE (ES)

MOBILE

PAIKNE SIDE

PAIKNE KOSMOSESIDE (ES)

LIIKUV SIDE RAADIOASTRONOOMIA

   
RADIO ASTRONOMY      
5.149 Assignment to other services in bands 252–275 GHz shall be made bearing in mind protection of the radio astronomy service from harmful interference      
5.563A In the bands 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz and 265–275 GHz, ground-based passive atmospheric sensing is carried out to monitor atmospheric constituents      
275–1000 GHz

(Not allocated)

     
5.565 The band may be used for experimentation and development of various active and passive services      

1Juhised raadiosageduste plaani kasutamiseks

1. Eesti raadiosageduste plaani esimene veerg kajastab, kuidas reglementeerivad raadiosageduste kasutamist esimeses regioonis Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu Konventsiooni ja Põhikirja täiendavad raadioeeskirjad (edaspidi raadioeeskirjad), arvestades ka Ülemaailmse Raadiokonverentsi (WRC 2000) lõppaktidega. Veerus on toodud ära vaadeldava raadiosagedusala piirid, kasutusotstarve ja kasutusrežiim, samuti Eestit ja Eesti naaberriike puudutavad raadioeeskirjade artiklid, mis mõjutavad vaadeldava raadiosagedusala kasutamist Eestis.

2. Eesti raadiosageduste plaani teine, kolmas ja neljas veerg kajastavad raadiosageduste kasutamist Eestis.

3. Neljandas veerus on esitatud lisaandmed raadiosagedusala kasutusviisi kohta Eestis ja viited CEPT Elektroonika Sidekomitee (ECC), Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) asjakohastele otsustele ja soovitustele, Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) harmoneeritud standarditele, rahvusvahelistele kokkulepetele ja Euroopa Liidu direktiividele. Samuti viidatakse vastavasisulistele määrustele.

4. Suurte tähtedega on tabelis tähistatud primaarset sageduskasutuse režiimi omav raadiosagedusala kasutusotstarve.

5. Väikeste tähtedega on tabelis tähistatud sekundaarset sageduskasutuse režiimi omav raadiosagedusala kasutusotstarve.

6. Märge «vabastatud tehnilisest loast» tähendab, et nimetatud seadmed on «Telekommunikatsiooniseaduse» § 18 lõike 7 alusel vabastatud tehnilisest loast.

7. Märge «üldised nõuded» viitab teede- ja sideministri poolt «Telekommunikatsiooniseaduse» § 65 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel kehtestatud kasutamise üldistele nõuetele.

8. Märge «kehtiva tehnilise loaga määratud tingimustel» viitab sageduskasutuse muutmisele.

9. Märge «reserveeritud», mis tähendab, et sagedusala on reserveeritud uute tehnoloogiate kasutamiseks tulevikus ning selles sagedusalas tehnilisi lube ei väljastata kuni reserveerimise tühistamiseni.

10. Märge «perspektiivis planeeritud», mis tähendab, et sagedusala on reserveeritud uute tehnoloogiate kasutamiseks tulevikus, kuid ei välista tehniliste lubade väljastamist teistele süsteemidele primaarseks kasutamiseks kehtivusajaga kuni kolm aastat (kui tabelis ei ole toodud pikemat tähtaega).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 61
lisa 2

RAADIOSAGEDUSTE PLAANIS ESINEVATE RAADIOSAGEDUSALADE KASUTUSOTSTARVETE EESTI- JA INGLISKEELSED VASTED

AMATÖÖR-RAADIOSIDE AMATEUR
AMATÖÖR-KOSMOSESIDE AMATEUR-SATELLITE
KOSMOSE RAADIOMETEOROLOOGIA METEOROLOGICAL-SATELLITE
KOSMOSE-RAADIONAVIGATSIOON RADIONAVIGATION SATELLITE
KOSMOSE-UURINGUD SPACE RESEARCH
LENNUSIDE AERONAUTICAL
LIIKUV KOSMOSESIDE MOBILE SATELLITE
LIIKUV KOSMOSESIDE (ES) MOBILE SATELLITE (ES)
LIIKUV KOSMOSESIDE (SE) MOBILE SATELLITE (SE)
LIIKUV LENNU-KOSMOSESIDE AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE
LIIKUV LENNUSIDE (OR) AERONAUTICAL MOBILE (OR)
LIIKUV LENNUSIDE (R) AERONAUTICAL MOBILE (R)
LIIKUV MAASIDE LAND MOBILE
LIIKUV MERESIDE MARITIME MOBILE
LIIKUV SIDE MOBILE
LENNU-RAADIONAVIGATSIOON AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
MAA-UURINGUTE KOSMOSESIDE EARTH EXPLORATION-SATELLITE
MERE-RAADIONAVIGATSIOON MARITIME RADIONAVIGATION
PAIKNE KOSMOSESIDE FIXED SATELLITE
PAIKNE SIDE FIXED
RAADIOASTRONOOMIA RADIO ASTRONOMY
RAADIOLOKATSIOON RADIOLOCATION
RAADIOMETEOROLOOGIA METEOROLOGICAL AIDS
RAADIONAVIGATSIOON RADIONAVIGATION
RINGHÄÄLING BROADCASTING
RINGHÄÄLING (SATELLIIT) BROADCASTING-SATELLITE
ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL
ETALONSAGEDUSE JA AJASIGNAAL SATELLIIDILT STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL-SATELLITE

RAADIOSAGEDUSTE PLAANIS KASUTATUD TÄHISTE JA LÜHENDITE SELGITUSED

Lühend Tähendus
ACAS Kokkupõrke vältimise süsteem (Automatic Collision Avoidance system)
AGA Õhk-Maa-Õhk side (Air-Ground-Air operation)
AIS Universaalne laevade identifitseerimissüsteem (Automatic Identification and Surveillance system)
AM Amplituudmodulatsioon (Amplitude modulation)
App. Raadioeeskirjade lisa (Appendix)
Art. Raadioeeskirjade artikkel (Article)
AVI Raudteeveeremi automaatne identifitseerimissüsteem (Automatic Vehicle Identification for Railways)
BSS Ringhääling (satelliit) (Broadcasting-satellite service)
CEPT Euroopa Posti ja Telekommunikatsioonide Administratsioonide Konverents (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)
CEPT PR27 Ühiskasutusega sagedusalas 27 MHz töötav raadiosidesüsteem (Citizen’s band radio equipment in the 27 MHz band)
CEPT/ERC/ T/R (CEPT/ECC/T/R) CEPT Elektroonika Sidekomitee tehniline soovitus
CEPT/ERC/DEC (CEPT/ECC/DEC) CEPT Elektroonika Sidekomitee otsus
CEPT/ERC/REC (CEPT/ECC/REC) CEPT Elektroonika Sidekomitee soovitus
CT1 (esimene põlvkond) Juhtmeta telefonisüsteem (Cordless Telephone first generation)
CT2 (teine põlvkond) Juhtmeta telefonisüsteem (Cordless Telephone second generation)
DCS-1800 Mobiiltelefonisüsteem (Digital Cellular System)
DEC Otsus (Decision)
DECT Raadiotelefonisüsteem (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
DGPS Diferentsiaalne sidesüsteem asukoha määramiseks (Differential Global Positioning System)
DME Vahemaa mõõtmise süsteem (Distance measuring equipment)
DMO Otseühenduskanal (Direct Mode Operation)
Du Dupleks raadiosageduskanal
DVB-T Maapealne digitaaltelevisioon (Terrestrial Digital Video Broadcasting)
e.i.r.p. Ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (Equivalent isotropically radiated power)
EPIRB Avariipoid (Emergency Position-Indicating Radiobeacon)
ERMES Üldkasutatav isikuotsingu süsteem (European Radio Message System)
ES Kosmoseside maajaama saatesagedus (Earth-to-space)
ETSI Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut (European Telecommunications Standards Institute)
FDD Sagedustihedus dupleks (Frequency Division Duplex)
FM Sagedusmodulatsioon (Frequency modulation)
FSS Paikne kosmoseside (Fixed-satellite service)
FWA Juurdepääsu raadiovõrk (Fixed Wireless Access)
GMDSS Ülemaailmne merehäda ja ohutuse süsteem (Global Maritime Distress and Safety System)
GPS Kosmosesidesüsteem asukoha määramiseks (Global Positioning System)
GSM Mobiiltelefonisüsteem (Global System for Mobile Communication)
GSO Geostatsionaarne orbiit (Geostationary orbit)
HDFS Suuremahuline paikse side rakendus (High-Density Fixed Service)
HDTV Kõrgkvaliteediline televisioon (High Definition Television)
HF Kõrgsagedus 3–30 MHz (High Frequency)
HIPERLAN Raadio-kohtvõrk (High Performance Radio Local Area Network)
Hz Hertz, sageduse mõõtühik (1 kHz = 1000 Hz; 1 MHz = 1 000 000 Hz;

1 GHz = 1 000 000 000 Hz)

ILS Pimemaandumissüsteem (Instrument Landing System)
IMT-2000 Ülemaailmne mobiilsidesüsteem (International Mobile Telecommunications 2000)
IMO Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organization)
ITU Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (International Telecommunication Union)
ITU-R F.XXX Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu Raadioside sektori (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector) soovitus
KAMm(xxxx)yy Kaitseministri xxxx-aasta määrus nr yy
MSI Mere-ohutusinformatsioon (Maritime Safety Information)
MWS Juhtmeta multimeediajaotussüsteem (Multimedia Wireless Systems)
NAVTEX Mere–ohutussüsteem (Narrow-Band Direct-Printing telegraphy)
NBDP Kitsaribaline tähttrükkimine (Narrow-Band Direct-Printing)
OR Lennuside väljaspool lennutrasse (Off-Route)
Pfd Võimsusvootihedus (Power flux density)
PMR446 Ühiskasutusega sagedusalas 446 MHz töötav raadiosidesüsteem (Professional Mobile Radio 446)
PMR/PAMR Ametkondlik liikuv raadiosidesüsteem/piiratud avaliku juurdepääsuga liikuv raadiosidesüsteem (Professional Mobile Radio/Public Access Mobile Radio)
R Lennuside lennutrassidel (Route)
RAS Telefonivõrgu juurdepääsuvõrk (Radio Access System)
Rec. Soovitus (Recommendation)
Res. Resolutsioon (Resolution)
RTTT Maanteesidesüsteem (Road Transport and Traffic Telematics)
Rx Baasjaama vastuvõtusagedus
RR Raadioeeskirjad (Radio Regulations)
SAP/SAB Ringhäälingu abiteenused ja ringhäälingu abiteenused programmi tegemiseks (Service Ancillary to Programme making and broadcasting)
SART Radarivastajasüsteem (Search and Rescue Transponders)
S-DAB Kosmose digitaalraadioringhääling (Satellite Digital Audio Broadcasting)
SE Kosmoseside maajaama vastuvõtusagedus (Space-to-Earth)
Si Simpleks raadiosageduskanal
SIT SIT terminal (Satellite Interactive Terminal)
SNG Kosmosesidesüsteem uudiste ajutiseks edastamiseks (Satellite News Gathering)
SRD Lähitoimeseadmed (Short Range Device)
SS Satelliitidevaheline side (Satellite-to-satellite)
SSB Ühe külgriba modulatsioon (Single Side Band)
S-PCS Isikliku kasutusega kosmosesidesüsteem (Satellite Personal Communications Services)
SUT SUT terminal (Satellite User Terminal)
T-DAB Maapealne digitaalraadioringhääling (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)
TDD Aegtihedus dupleks (Time Division Duplex)
TETRA Liikuva maaside süsteem (Terrestrial Trunked Radio)
TSMm(xxxx)yy Teede- ja sideministri xxxx-aasta määrus nr yy
ISM (TTM) Eriotstarbelised raadiosagedusseadmed – tööstuses, teaduses, meditsiinis (Industrial, Scientific and Medical applications), olmes või muus valdkonnas kasutamiseks ettenähtud seadmed, mille töö põhineb elektromagnetlainete kasutamisel muul eesmärgil kui raadioside pidamine
TV Televisioon
Tx Baasjaama saatesagedus
UMTS Ülemaailmne mobiilsidesüsteem (Universal Mobile Telecommunications System) – ERC definitsioon IMT-2000 jaoks
VHF Ülikõrgsagedus 30–300 MHz (Very High Frequency)
VVm(xxxx)yy Vabariigi Valitsuse xxxx-aasta määrus nr yy
VOR VHF-ringsuunaline raadiomajakas (VHF omnidirectional radio range)
WRC (WARC) Ülemaailmne raadioside konverents (World (Administrative) Radio Conference)
(WRC-2000) WRC-2000 otsus, mis jõustub 01.01.2002
VSAT Väikesemõõtmelised kosmosesidesüsteemide rakendused (Very Small Aperture Terminal)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 61
lisa 3

CEPT ELEKTROONIKA SIDEKOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED

ECC/DEC/(03)AB ECC Decision of DD MM 2003 on the designation of the frequency band 1479.5–1492 MHz for use by Satellite Digital Audio Broadcasting systems
ECC/DEC(03)AA ECC Decision of DD MM 2003 on the availability of frequency bands for the introduction of 200 kHz Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands
CEPT/ECC/DEC(02)01 ECC Decision of 15 March 2002 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of Road Transport and Traffic Telematic Systems
CEPT/ECC/DEC(02)03 ECC Decision of 15 March 2002 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz band
CEPT/ECC/DEC(02)04 ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5–42.5 GHz by terrestrial (fixed service/broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting-satellite service (space to Earth)
CEPT/ECC/DEC(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921– 925 MHz bands
CEPT/ECC/DEC(02)06 ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2500–2690 MHz for UMTS/IMT-2000
CEPT/ERC/DEC(02)07 ECC Decision of 15 November 2002 on the harmonised European use of the bands 1670–1675 MHz and 1800–1805 MHz and on the withdrawal of the ERC Decision (92)01 «Decision on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the Terrestrial Flight Telecommunications System»
CEPT/ERC/DEC(01)01 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency bands 6765–6795 kHz and 13.553–13.567 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)02 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency band 26.957–27.283 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)03 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency band 40.660–40.700 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)04 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency bands 868.0–868.6 MHz, 868.7–869.2 MHz, 869.4–869.65 MHz, 869.7–870.0 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)05 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency band 2400–2483.5 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)06 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non-specific Short Range Devices operating in the frequency band 5725–5875 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)07 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) operating in the frequency band 2400–2483.5 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)08 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400–2483.5 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)09 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Alarms operating in the frequency bands 868.60–868.7 MHz, 869.25–869.3 MHz, 869.65–869.7 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)10 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)11 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995–35.225 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)12 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)13 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications operating in the frequency bands 9–59.750 kHz, 59.750–60.250 kHz, 60.250–70 kHz, 70–119 kHz, 119–135 kHz
CEPT/ERC/DEC(01)14 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications operating in the frequency bands 6765–6795 kHz, 13.553–13.567 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)15 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications operating in the frequency band 7400–8800 kHz
CEPT/ERC/DEC(01)16 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications operating in the frequency band 26.957–27.283 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)17 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Ultra Low Power Active Medical Implants operating in the frequency band 402–405 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)18 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Wireless Audio Applications operating in the frequency band 863–865 MHz
CEPT/ERC/DEC(01)19 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services
CEPT/ERC/DEC(01)20 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services
CEPT/ERC/DEC(01)21 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequency band to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems
CEPT/ERC/DEC(01)22 ERC Decision of 12 March 2001 on Exemption from Individual Licensing of SpaceChecker S-SMS Mobile User Terminals
CEPT/ERC/DEC(01)25 ERC Decision of 12 March 2001 on Exemption from Individual Licensing of Thuraya mobile user terminals
CEPT/ERC/DEC(00)01 ERC Decision of 28 March 2000 extending ERC/DEC/(97)07 on the frequency bands for the introduction of terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
CEPT/ERC/DEC(00)02 ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5–40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space to Earth)
CEPT/ERC/DEC(00)03 ERC Decision of 27 March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Satellite Interactive Terminals (SITs) operating within the Frequency Bands 10.70–12.75 GHz space-to-Earth and 29.50–30.00 GHz Earth-to-Space
CEPT/ERC/DEC(00)04 ERC Decision of 27 March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Satellite User Terminals (SUTs) operating within the Frequency Bands 19.70–20.20 GHz space-to-Earth and 29.50–30.00 GHz Earth-to-space
CEPT/ERC/DEC(00)05 ERC Decision of 27 March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands
14.0–14.25 GHz Earth-to-space and 12.5–12.75 GHz space-to-Earth
CEPT/ERC/DEC(00)07 ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7–19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)
CEPT/ERC/DEC(00)08 ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7–12.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite Service (space-to-Earth)
CEPT/ERC/DEC(00)09 ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 27.5–29.5 GHz by the fixed service and uncoordinated Earth stations of the fixed-satellite service (Earth-to-space)
CEPT/ERC/DEC(99)06 ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz)
CEPT/ERC/DEC(99)15 ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) including Multipoint Video Distribution Systems (MVDS)
CEPT/ERC/DEC(99)17 ERC Decision of 1 June 1999 on the Automatic Identification and Surveillance system (AIS) channels in the maritime VHF band
CEPT/ERC/DEC(99)20 ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-M4 terminals for land mobile applications
CEPT/ERC/DEC(99)23 ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of High Performance Radio Local Area Networks (HIPERLANs)
CEPT/ERC/DEC(99)25 ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz and 2110–2170 MHz
CEPT/ERC/DEC(98)11 ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for CEPT PR 27 radio equipment and on the implementation of the technical standard for this equipment
CEPT/ERC/DEC(98)12 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-D terminals for land mobile applications
CEPT/ERC/DEC(98)13 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-C terminals for land mobile applications
CEPT/ERC/DEC(98)14 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-M terminals for land mobile applications
CEPT/ERC/DEC(98)15 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Omnitracs terminals for the Euteltracs system
CEPT/ERC/DEC(98)17 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of ARCANET Suitcase terminals
CEPT/ERC/DEC(98)18 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of EMS-PRODAT terminals for land mobile applications
CEPT/ERC/DEC(98)19 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of EMS-MSSAT terminals for land mobile applications
CEPT/ERC/DEC(98)20 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of GSM mobile terminals
CEPT/ERC/DEC(98)21 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DCS 1800 (also known as GSM 1800) mobile terminals
CEPT/ERC/DEC(98)22 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which provide for public access
CEPT/ERC/DEC(98)23 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of ERMES paging receivers
CEPT/ERC/DEC(98)25 ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for PMR 446
CEPT/ERC/DEC(98)29 ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Inmarsat-phone terminals (also known as Inmarsat mini-M) for land mobile applications
CEPT/ERC/DEC(97)02 ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communication System
CEPT/ERC/DEC(97)03 ERC Decision of 30 June 1997 on the Harmonised Use of Spectrum for Satellite Personal Communication Services (S-PCS) operating within the bands 1610–1626.5 MHz, 2483.5–2500 MHz,1980–2010 MHz and 2170–2200 MHz
CEPT/ERC/DEC(97)06 ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised frequency band to be designated for Social Alarm Systems
CEPT/ERC/DEC(97)07 ERC Decision of 30 June 1997 on the frequency bands for the introduction of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)
CEPT/ERC/DEC(96)01 ERC Decision of 7 March 1996 on the harmonised frequency band to be designated for the introduction of the Digital Land Mobile System for the Emergency Services
CEPT/ERC/DEC(96)04 ERC Decision of 7 March 1996 on the frequency bands for the introduction of the Trans European Trunked Radio System (TETRA)
CEPT/ERC/DEC(95)03 ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800
CEPT/ERC/DEC(94)01 ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European communications system
CEPT/ERC/DEC(94)02 ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the European Radio Messaging System (ERMES)
CEPT/ERC/DEC(94)03 ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications system
CEPT/ERC/REC(00)04 Harmonised frequencies and free circulation and use for Meteor Scatter Applications
CEPT/ERC/REC(01)02 Preferred channel arrangement for digital fixed service systems operating in the frequency band 31.8–33.4 GHz
CEPT/ERC/REC 12-02 Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz
CEPT/ERC/REC 12-03 Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz
CEPT/ERC/REC 12-05 Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.0–10.68 GHz
CEPT/ERC/REC 12-08 Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MHz to 4200 MHz
CEPT/ERC/REC 12-09 Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 57.0–59.0 GHz which do not require frequency planning
CEPT/ERC/REC 12-11 Radio frequency channel arrangement for fixed service sytstems operating in the band 51.4–52.6 GHz
CEPT/ERC/REC 12-12 Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78–57.0 GHz
CEPT/ERC/REC 13-03 The use of the band 14.0–14.5 GHz for Very Small Aperture Terminals (VSAT) and Satellite News Gathering (SNG)
CEPT/ERC/REC 13-04 Preferred frequency bands for fixed wireless access in the frequency range between 3 and 29.5 GHz
CEPT/ERC/REC 14-01 Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the band 5925 MHz–6425 MHz
CEPT/ERC/REC 14-02 Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the band 6425 MHz–7125 MHz
CEPT/ERC/REC 14-03 Harmonised radio frequency channel arrangements for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz
CEPT/ERC/REC 25-10 Frequency ranges for the use of temporary terrestrial ENG/OB video links during events in other CEPT member countries
CEPT/ERC/REC 62-01 Use of the band 135.7–137.8 kHz by the Amateur Service
CEPT/ERC/REC 70-03 Relating to the use of Short Range Devices (SRD)
CEPT/ERC T/R 12-01 Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 37–39.5 GHz
CEPT/ERC T/R 13-01 Preferred channel arrangements for fixed services in the range 1–3 GHz
CEPT/ERC T/R 13-02 Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0–29.5 GHz
CEPT/ERC T/R 25-08 Coordination of frequencies in the Land Mobile Service in the range 29.7 et 960 MHz
CEPT/ERC T/R 32-02 Frequencies to be used by on-board communication stations

ITU SOOVITUSED

ITU-R F.385 Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 7 GHz band
ITU-R F.386 Radio-frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or digital radio-relay systems operating in the 8 GHz band
ITU-R F.387 Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 11 GHz band
ITU-R F.636 Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 15 GHz band
ITU-R F.637 Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 23 GHz band

EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED

87/372/EEC On the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community
90/544/EEC On the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community
91/287/EEC On the frequency band to be designated for the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community
128/1999/EC Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of
14 December 1998 on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system (UMTS) in the Community
2001/148/EC Commission Decision of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons

RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED

Genf 1975 Final acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3)
Genf 1984 Final Acts of the Regional Administrative Conference for the planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and part of Region 3)
Genf 1985 Plans for Maritime Radionavigation Services in the European Maritime Area and for MF Maritime Mobile and Aeronautical Radionavigation Services
Wiesbaden 1995 Final Acts of the CEPT T-DAB Planning Meeting
Stockholm 1961 Final Acts of the European VHF/UHF Broadcasting conference
Chester 1997 The Chester 1997 Multilateral Coordination Agreement relating to Technical Criteria, Coordination Principles and Procedures for the introduction of Terrestrial Digital Video Broadcasting
Maastricht 2002 The Maastricht 2002 Special Arrangement

ITU RAADIOEESKIRJADE LISAD

RR App. 17 ITU «Radio Regulations 2» Appendix 17 «Frequencies and channeling arrangements in the high-frequency bands for the maritime mobile service», Geneva 1998
RR App. 18 ITU «Radio Regulations 2» Appendix 18 «Table of transmitting frequencies in the VHF maritime mobile band», Geneva 1998
RR App. 25 ITU «Radio Regulations 2» Appendix 25 «Provisions and associated frequency allotment Plan for coast radiotelephone stations operating in the exclusive maritime mobile bands between 4000–27 500 kHz», Geneva 1998
RR App. 26 ITU «Radio Regulations 2» Appendix 26 «Provisions and associated Frequency Allotment Plan for the aeronautical mobile (OR) service in the bands allocated exclusively to that service between 3025 kHz and 18 030 kHz», Geneva 1998
RR App. 27 ITU «Radio Regulations 2» Appendix 27 «Frequency allotment Plan for the aeronautical mobile (R) service and related information», Geneva 1998
RR App. 30 ITU «Radio Regulations 2» Appendix 30 «Provisions for all services and associated Plans for the broadcasting-satellite service in the frequency bands 11,7–12,2 GHz (in Region 3), 11,7–12,5 GHz (in Region 1) and 12,2–12,7 GHz
(in Region 2)», Geneva 1998

ITU RAADIOEESKIRJADE RESOLUTSIOONID

RR Res.517 ITU ««Radio Regulations 3» Resolution 517 «Transition from double-sideband to single-sideband or other spectrum – efficient modulation techniques in the high-frequency bands between 5900 kHz and 26100 kHz allocated to the broadcasting service»», Geneva 1998

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 61
lisa 4

TEEDE- JA SIDEMINISTRI MÄÄRUSED

TSMm(2001)32 Teede- ja sideministri 30. märtsi 2001. a määrus nr 32 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded lähitoimeseadmete klassile» (RTL 2001, 44, 635; 55, 762; 130, 1890)
TSMm(2001)52 Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrus nr 52 «Liiklusradarite klassi kuuluvate raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded» (RTL 2001, 65, 898)
TSMm(2001)71 Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 71 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 1,6/2,4 GHz raadiosagedusalas töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1155)
TSMm(2001)72 Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 72 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 10/29 GHz raadiosagedusalas töötavate SIT-terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1156)
TSMm(2001)73 Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 73 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 19/29 GHz raadiosagedusalas töötavate SUT-terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1157)
TSMm(2001)74 Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 74 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded raadiosagedusalas 1,9/2,1 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1158)
TSMm(2001)77 Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 77 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 11/12/14 GHz raadiosagedusalas (Ku-raadiosagedusala) töötavate antenni läbimõõduga kuni 3,8 m VSAT kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1161)
TSMm(2001)78 Teede- ja sideministri 26. juuni 2001. a määrus nr 78 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded üldkasutatava telefonivõrgu raadiovõrgu RAS1000 terminaliseadmete klassile» (RTL 2001, 84, 1162)
TSMm(2001)89 Teede- ja sideministri 7. augusti 2001. a määrus nr 89 «Nõuded loomade jälgimiseks kasutatavatele raadiosaateseadmetele» (RTL 2001, 101, 1378)
TSMm(2001)92 Teede- ja sideministri 24. augusti 2001. a määrus nr 92 «Nõuded meteoroloogiliste raadiosondide kasutamisele» (RTL 2001, 105, 1453)
TSMm(2000)26 Teede- ja sideministri 28. aprilli 2000. a määrus nr 26 «Amatöörraadiojaamadele tööloa andmise, nende registreerimise, paigaldamise ja kasutamise kord» (RTL 2000, 52, 802; 2001, 48, 672)
TSMm(2000)93 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 93 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded alla 1 GHz raadiosagedusalas töötavate isikliku kasutusega kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2000, 123, 1934)
TSMm(2000)94 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 94 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded GSM mobiiltelefonide klassile» (RTL 2000, 123, 1935)
TSMm(2000)95 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 95 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded CEPT PR 27 raadioseadmete klassile» (RTL 2000, 123, 1936)
TSMm(2000)96 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 96 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 1,5/1,6 GHz raadiosagedusalas madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuvate kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2000, 123, 1937; 2001, 84, 1160)
TSMm(2000)97 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 97 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 1,5/1,6 GHz raadiosagedusalas töötavate liikuvate kosmoseside terminalide klassile»
(RTL 2000, 123, 1938; 2001, 84, 1159)
TSMm(2000)98 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 98 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded PMR 446 raadioseadmete klassile» (RTL 2000, 123, 1939)
TSMm(2000)99 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 99 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded juhtmeta telefonide DECT klassile» (RTL 2000, 123, 1940)
TSMm(2000)100 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 100 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 11/12/14 GHz (Ku-raadiosagedusala) raadiosagedusalas töötavate liikuvate kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2000, 123, 1941)
TSMm(2000)102 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 102 «Loetelu nõuetele vastavatest teatud klassi kuuluvatest raadiosaateseadmetest, mille paigaldamiseks või kasutamiseks ei nõuta tehnilist luba» (RTL 2000, 123, 1943; 2001, 84, 1163; 130, 1889; 202, 125, 1827)
TSMm(2000)103 Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 103 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded juhtmeta telefonide CT1 ja CT2 klassile» (RTL 2000, 123, 1944; 2002, 20, 256)
TSMm(2000)119 Teede- ja sideministri 20. detsembri 2000. a määrus nr 119 «Nõuded raadiosidele» (RTL 2001, 1, 7; 2003, 47, 690)

KAITSEMINISTRI MÄÄRUS

KAMm(2001)16 Kaitseministri 22. mai 2001. a määrus nr 16 «Kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosagedusalade kasutamise tehnilised nõuded ja kasutamise kord» (RTL 2001, 68, 926)

VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

VVm(2000)392 Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määrus nr 392 «Raadiosageduskanali, lühinumbri või numeratsioonivahemiku kasutamine avalikes huvides» (RT I 2000, 91, 592; 2001, 67, 402; 2002, 93, 537; 2003, 29, 180)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruse nr 61
lisa 5

EUROOPA TELEKOMMUNIKATSIOONI STANDARDITE INSTITUUDI (ETSI) HARMONEERITUD STANDARDID

EN 300 065 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX)
EN 300 086 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
EN 300 113 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector
EN 300 135 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment)
EN 300 152 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only
EN 300 162 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands
EN 300 219 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
EN 300 220 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to
1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW
EN 300 296 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech  
EN 300 328 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques
EN 300 330 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz
EN 300 341 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver
ETS 300 384 Radio broadcasting systems; Very high frequency (VHF), frequency modulated, sound broadcasting transmitters
EN 300 390 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna
EN 300 422 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range
EN 300 440 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range
EN 300 471 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Access protocol, occupation rules and corresponding technical characteristics of radio equipment for the transmission of data on shared channels
EN 300 698 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways
EN 300 718 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems
EN 300 720 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Ultra-High Frequency (UHF) on-board communications systems and equipment
EN 300 761 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range
EN 301 011 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) for narrow-band direct-printing (NBDP) Navtex receivers operating in the maritime mobile service
EN 301 025 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC)
EN 301 178 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only)
EN 301 360 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 27,5 to 29,5 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 406 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised EN for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 426 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 427 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 428 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 430 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 441 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 442 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 444 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 459 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for

Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29,5 to 30,0 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 502 Harmonized EN for Global System for Mobile communications (GSM); Base Station and Repeater equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 511 Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized standard for mobile stations in the GSM 900 and DCS 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 681 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 721 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 751 Fixed Radio Systems; Point-to-Point equipments and antennas; Generic harmonized standard for Point-to-Point digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the 1999/5/EC Directive
EN 301 753 Fixed Radio Systems; Point-to-Multipoint equipments and antennas; Generic harmonized standard for Point-to-Multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under Article 3.2 of the Directive 1999/5/EC
EN 301 783 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment
EN 301 796 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 797 Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT2 cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 839 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio equipment in the frequency range 402 MHz to 405 MHz for Ultra Low Power Active Medical Implants and Accessories
EN 301 908 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks
EN 303 035 Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Harmonized EN for TETRA equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

ÕIEND

RTL 64, 28.05.2002

Lugeda RTL 2003, 53, 778 avaldatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. aprilli 2003. a määruses nr 61 «Eesti raadiosageduste plaan» õigeks järgmised parandused:

Lk Sagedusala On trükitud Peab olema
2575 2194–2300 kHz PAIKNE SIDE PAIKNE SIDE
LIIKUV MERESIDE
LIIKUV MERESIDE
2589 13410–13570 kHz SMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast TSMm(2000)102 – vabastatud tehn. loast
2606 154.000–156.7625 MHz 156,02–5156,350 MHz Du
(+4,6 MHz)
156,025–156,350 MHz Du
(+4,6 MHz)
Rx Mereside kanalid 1.–5.; 7.; 60.–66.
Rx Mereside kanalid 1.–5.; 7.; 60.–66.
2610 235.000–267.000 MHz 235240 MHz T-DAB süsteemid 235–240 MHz T-DAB süsteemid
2621 790.000–862.000 MHz DVB-T süsteemid 638–646 MHz – DVB-T katsesaatja
(kuni 01.07.2004).
DVB-T süsteemid 638–646 MHz – DVB-T katsesaatja
2685 43.5–47 GHz 43,545,5 GHz Riikliku kasutuse tüüp 2 43,5–45,5 GHz Riikliku kasutuse tüüp 2
2686 47.2–50.2 GHz 47,248,5 GHz Teisaldatavad paiksed baasjaamaga raadiovõrgud (SAP/SAB lingid) 47,2–48,5 GHz Teisaldatavad paiksed baasjaamaga raadiovõrgud (SAP/SAB lingid)

/otsingu_soovitused.json