Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 266 "Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.04.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 36, 233

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 266 "Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord" muutmine

Vastu võetud 08.04.2003 nr 115

Määrus kehtestatakse «Karistusseadustiku rakendamise seaduse» (RT I 2002, 56, 350; 2003, 26, 156) § 32 lõike 3 ja «Kohtuekspertiisiseaduse» (RT I 2001, 53, 309; 2002, 47, 297; 61, 375) § 9 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Karistusseadustiku rakendamise seaduse» §-ga 8 1.

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruses nr 266 «Tervisekahjustuse kohtuarstliku tuvastamise kord» (RT I 2002, 72, 434) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Ekspert kirjeldab tervisekahjustuse kestust, arvestades tervisekahjustusest paranemise keskmist aega järgmiselt:
1) lühiajaline tervisekahjustus, millest paranemine kestab kuni 4 nädalat;
2) pikaajaline tervisekahjustus, millest paranemine kestab üle 4 nädala.»;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «kaasneb» sõnaga «raske»;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 5 jäetakse välja sõna «kaare»;

4) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Kehaline haigus on raske, kui:
1) tervisekahjustus kestab vähemalt 4 kuud või
2) tervisekahjustusega kaasneb töövõime kaotus vähemalt 40%.

(3) Töövõime kaotuse kindlaksmääramisel lähtutakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116) § 16 lõike 11 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud töövõime kaotuse protsendi määramise korrast.

Peaminister Siim KALLAS

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json