Teksti suurus:

Volituse andmine "Rakenduskõrgkooli seaduse" § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.11.2015
Avaldamismärge:RT I 2003, 36, 234

Volituse andmine "Rakenduskõrgkooli seaduse" § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks

Vastu võetud 08.04.2003 nr 116

Määrus kehtestatakse «Rakenduskõrgkooli seaduse» (RT I 1998, 61, 980; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 54, 350; 78, 496; 2001, 65, 375; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116) § 24 lõike 3 alusel.

Volitada siseministrit kehtestama oma määrusega Sisekaitseakadeemia üliõpilasele makstava stipendiumi suurust, maksmise tingimusi ja korda.

Peaminister Siim KALLAS

Siseminister Toomas VAREK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json