Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Nehatu looduskaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 48, 711

Maamaksu korrigeerimine Nehatu looduskaitsealal

Vastu võetud 08.04.2003 nr 237

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Nehatu looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2004. a maamaksu 50% maamaksumäärast Nehatu piiranguvööndilt, mille pindala Lääne maakonnas Hanila valla piires on 712,6 hektarit ja Pärnu maakonnas Varbla valla piires 232,4 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json