Teksti suurus:

Nõusoleku andmine Mittetulundusühingu Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee asutamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 48, 713

Nõusoleku andmine Mittetulundusühingu Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee asutamiseks

Vastu võetud 08.04.2003 nr 241

«Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse» (RT I 1996, 48, 942; 73, õiend; 1998, 59, 941; 2002, 32, 188) § 5 lõike 1 punkti 2 ning § 6 lõike 3 alusel:

1. Nõustuda Mittetulundusühingu Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee asutamisega, milles riik osaleb liikmena.

2. Kiita heaks punktis 1 nimetatud mittetulundusühingu asutamislepingu ja põhikirja eelnõud.

3. Määrata Mittetulundusühingu Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee riigipoolseks liikmeõiguste teostajaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json