Teksti suurus:

Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 49, 728

Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormid

Vastu võetud 09.04.2003 nr 38

Määrus kehtestatakse « Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 51 lõike 3 alusel.

Veterinaarteenuse osutamisel kasutatava piirituse kulunormid on:
1) kuni 4000 ml piiritust veterinaararsti kohta aastas;
2) kuni 200 l piiritust riikliku veterinaarjärelevalve asutuse kohta aastas;
3) kuni 1000 l piiritust laboratooriumi kohta aastas.

Minister Jaanus MARRANDI

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json