Teksti suurus:

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 50, 740

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 08.04.2003 nr 26

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361, 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271, 274; 27, 391; 29, 398, 401; 58, 608; 95, 843, 845; 2000, 49, 302; 51, 319, 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122) § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus» (RTL 2001, 5, 60) tehakse järgmine muudatus:

Muudetakse Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimääruse lisa, millega sätestatakse Registrikeskuse struktuur ja teenistujate koosseis alates 2003. aastast.

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimääruse
lisa

Kinnitatud
justiitsministri 8. aprilli 2003. a määrusega nr 26

JUSTIITSMINISTEERIUMI REGISTRIKESKUSE STRUKTUUR JA KOOSSEIS

Ametikoht Arv
Juhtkond  
Direktor 1
Juhiabi 1
Raamatupidaja-personalijuht 1
Infotehnoloogiaosakond  
Osakonna juhataja 1
Insener 2
Andmetöötlus- ja arendusosakond  
Osakonna juhataja 1
Arendussuuna juht 1
Andmetöötlussuuna juht 1
Klassifikaatorite suuna juht 1
Peaspetsialist 5
Spetsialist 1
Andmebaaside osakond  
Osakonna juhataja 1
Äriregistri suuna juht 1
Kinnistusraamatu suuna juht 1
Infoteeninduse suuna juht 1
Peaspetsialist 9
Spetsialist 2
Kokku 31

Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json