Teksti suurus:

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 40, 273

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine

Vastu võetud 07.05.2003

Riigikogu kodukorra seaduse (RT I 2003, 24, 148) § 19 ning julgeolekuasutuste seaduse (RT I 2001, 7, 17; 100, 643; 2002, 61, 375; 2003, 23, 147) § 36 alusel Riigikogu otsustab:

1. Moodustada Riigikogu erikomisjonina Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed:
Ain Seppik, asendusliige Vilja Savisaar
Mart Laar, asendusliige Tõnis Lukas
Mart Opmann, asendusliige Rein Randver
Toomas Hendrik Ilves, asendusliige Ivari Padar
Olari Taal, asendusliige Taavi Veskimägi
Väino Linde, asendusliige Märt Rask

2. Käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud komisjoni koosseisu volitused kestavad X Riigikogu volituste lõpuni.

3. Komisjon kontrollib jälitustegevuse seaduse (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671; 2001, 3, 9; 7, 17; 58, 353; 2002, 56, 350; 61, 375) § 19 lõigetes 4 ja 41 ning julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõikes 2 sätestatud aruandeid ja täidab julgeolekuasutuste seaduse §-s 36 ning Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse (RT I 1995, 17, 233; 1999, 16, 271; 2002, 50, 314; 61, 375) §-s 11 sätestatud ning muid seadusest tulenevaid ülesandeid. Komisjon kasutab oma ülesannete täitmiseks julgeolekuasutuste seadusest ja Riigikogu kodukorra seadusest tulenevaid õigusi. Komisjon annab oma tegevusest Riigikogule aru julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõikega 5 kehtestatud korras.

4. Tunnistada kehtetuks Riigikogu 2001. aasta 20. veebruari otsus «Kaitsepolitsei tegevuse ja jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks moodustatud Riigikogu erikomisjoni ümberkujundamine Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoniks Riigikogu erikomisjonina» (RT I 2001, 22, 119).

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json