Teksti suurus:

NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaanded

Väljaandja:Kaitsepolitseiamet
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2003, 57,

NSV Liidu luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud isikute kohta koostatud Kaitsepolitseiameti teadaanded

KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 144   KUUPÄEV 06.05.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksander KUSTARNIKOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
20.03. 1962   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS ATK peainsener  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside elektromehaanik 1984–1987
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakonna operatiivvolinik 1987–1989
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakonna vanemoperatiivvolinik 1990–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 265   KUUPÄEV 16.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Leonid AUNAPU  
  (ees- ja perekonnanimi)  
10.07.1942   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)

Leningradi oblast Tihvini rajoon Kolbeki küla

  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  sõjaväepensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas, kuulaja 08.1969–08.1971
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 2. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 08.1971–1983
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna Linnaosakonna 4. jaoskond, jaoskonnaülem 1983–07.1987
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 274   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Irina BUŠUJEVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
07.06.1952   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Tallinna Mustamäe
1. lasteaed-algkool, õpetaja
 
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk  nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna 6. jaoskond, inspektor 07.1975–10.1985
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 278   KUUPÄEV 07.11.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aime DAVÕDKOVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
17.08.1937   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Paide  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, sekretär 1968–1982
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kaadrite osakond, inspektor, vaneminspektor 1982–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 282   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Pjotr DENISOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
27.06.1934   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)

Novgorodi oblast Volotovski rajoon Raglitsõ küla

  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  sõjaväepensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakond, korrapidaja abi 1958–1994
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 286   KUUPÄEV 13.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Juri DOGADKO  
  (ees- ja perekonnanimi)  
07.12.1945   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kärdla linn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Tallink Grupp, sisevalveteenistuse juht  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool nr 401 Leningradis, kuulaja 08.1968–08.1969
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna
1. jaoskond, luuraja, vanemluuraja
09.1969–07.1973
3. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas 08.1973–07.1977
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna
3. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik
08.1977–06.1984
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna
2. jaoskond, vanemoperatiivvolinik, jaoskonna ülem (tegevreserv mootorlaeval «Georg Ots»)
07.1984–10.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 296   KUUPÄEV  03.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Viktor (Victor) FEDIN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
22.12.1949   Läti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Valka rajoon  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  IR takso, taksojuht  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kaadrite osakond, inspektor, vaneminspektor 15.09.1976–31.03.1992
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 298   KUUPÄEV 07.11.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Marina FELDMAN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
23.11.1960   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Ida-Tallinna Keskhaigla AS, perenaine  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, masinakirjutaja 1978–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 310   KUUPÄEV 03.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksei GANZEN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
14.03.1953   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Järvamaa  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Treatment, tegevdirektor  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, elektromehhaanik 27.10.1980–22.12.1982
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, insener 22.12.1982–31.10.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 392   KUUPÄEV 05.08.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Olga IKANINA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
06.02.1956   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, eesti ja saksa keele õpetaja

  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond (OTO), vene ja prantsuse keele tõlk 09.1984–11.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 393   KUUPÄEV 06.08.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Alexander DOBRETSOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
11.08.1944   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kalinini oblast Kolotova küla  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  TVMK AS, lukksepp  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas, kuulaja 01.1987–02.1987
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, majandustööde kontrolör, konvoeerija 02.1968–07.1974
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 10. osakond, operatiivvolinik 07.1974–12.1983
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee kaadrite osakond, vanemoperatiivvolinik 12.1983–1985
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee mobilisatsiooni osakond, vanemoperatiivvolinik 1985–07.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 394   KUUPÄEV  08.08.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Sergei GERASSIMOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
01.04.1958   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  

(maakond, vald, linn, muu asula)

  Riparetto OÜ, juhatuse liige  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kursused Leningradis, kuulaja 02.1981–01.1982
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. Osakond, kaastöötaja-autojuht 02.1982–03.1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 395   KUUPÄEV 13.08.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Stanislav GAIDUK  
  (ees- ja perekonnanimi)  
16.05.1960   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Vikstal OÜ, juhatuse liige  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna 5. jaoskond, operatiivvolinik 06.1985–06.1990
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kursused Leningradis, kuulaja 09.1985–02.1986
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 398   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Tatjana GLADKIHH  
  (ees- ja perekonnanimi)  
01.11.1952   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Kunstipuit, raamatupidaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Finantsosakond, inspektor, raamatupidaja 1985–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 399   KUUPÄEV 15.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksander GOIDIN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
10.08.1928   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)

Piirissaare, Kastre-Võnnu vald, Tartu maakond

  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  sõjaväepensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna
1. jaoskond, luuraja, vanemluuraja
10.1954–1972
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehnilise osakonna (OTO)
6. jaoskond (perlustreerimine), operatiivvolinik
1972–05.1982
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 10. jaoskond, vanemoperatiivvolinik 05.1982–06.1984
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 402   KUUPÄEV 13.12.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Matvei GORLOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
18.08.1922   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Altai krai, Ust-Karamanski rajoon  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, torulukksepp 08.1973–10.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 403   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Jevgeni GOROŽANIN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
21.02.1960   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Vanalinna Ehitus, maaler  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk
nr
Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee ettevalmistukursused Leningradis, kursant 1981–1982
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, vanemluuraja, lipnik–leitnant 1982–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 407   KUUPÄEV 07.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Andrei GRUZIN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
01.04.1957   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Rocco Kaubandus,
juhatuse liige
 
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee tõlk 09.09.1983–01.1984
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 1. jaoskond, operatiivvolinik 02.1984–15.02.1989
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 410   KUUPÄEV 09.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Juri GVOZDEV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
18.02.1950   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  TVMK AS, tisler  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool nr 401 Leningradis, kuulaja 09.1972–11.1972

09.1988–11.1988

2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 1. jaoskond, luuraja, vanemluuraja 11.1971–1990
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 1. jaoskond, operatiivvolinik 1990–11.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 411   KUUPÄEV 13.12.2002

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Paul HAIDLA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
08.07.1920   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Raja küla Kasepää vald Tartu maakond  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  sõjaväepensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium 2. osakonna 5. jaoskond, operatiivvolinik 05.1950–07.1952
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium 2. osakonna 2. jaoskond, vanemoperatiivvolinik 07.1952–05.1953
3. Eesti NSV Siseasjade Ministeerium Märjamaa Rajooniosakond, ülem 05.1953–03.1954
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Märjamaa Rajooniosakond, rajoonivoliniku kohusetäitja, rajoonivolinik 03.1954–1958
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, vanemoperatiivvolinik 1958
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehnilise osakonna (OTO)
6. jaoskond, jaoskonna ülem
1958–08.1975
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 419   KUUPÄEV 22.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Irina HOMTŠIK (KHOMTCHIK)  
  (ees- ja perekonnanimi)  
25.06.1951   Valgevene
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Minski oblast  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Korteriühistu Tallinnas Lasnamäe tn 28, asjaajaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk
nr
Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee asjaajaja 03.06.1974–19.09.1975
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee vanemmasina-
kirjutaja
27.01.1983–30.05.1983
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee inspektor, vaneminspektor 30.05.1983–31.12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 423   KUUPÄEV 22.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Maie ILJAŠEVITŠ  
  (ees- ja perekonnanimi)  
15.02.1953   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kohtla-Järve linn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Thomeko Eesti OÜ, pearaamatupidaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee tehnik 09.1980–1982
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 424   KUUPÄEV 06.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Viktor ILJAŠEVITŠ  
  (ees- ja perekonnanimi)  
14.12.1950   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Pärnu linn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Ferrumfakt OÜ, juhatuse liige  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakond, uurija, eriti tähtsate asjade vanemuurija 09.1977–1989
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, õigusnõunik 1989–12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 432   KUUPÄEV 10.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

Valeri JAKOVLEV (Valery YAKOVLEV)

  (ees- ja perekonnanimi)  
01.01.1948   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Sahhalini oblast  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk
nr
Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond
1. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiiv-
volinik, jaoskonna ülema asetäitja
26.06.1971–30.11.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 435   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Pavel JASSKA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
03.09.1927   Kasahstan
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tselinogradi oblast  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, sideosakond, valitsusside osakond; sidetehnik, vanem sidetehnik; leitnant, vanemleitnant 1956–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 440   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Sergei JEGOROV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
10.04.1957   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kemerovo oblast  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Santerdo OÜ, mänedžer  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaat, korrapidaja 1987–09.1988
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 3. jaoskond, operatiivvolinik 09.1988–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 442   KUUPÄEV 20.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Nikolai JERMAKOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
10.02.1948   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Tarsek OÜ, müügijuht  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas, kuulaja 09.1977–08.1982
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehnilise osakonna (OTO)
2. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik
08.1975–12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 443   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Mihhail JEROBKIN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
15.11.1926   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk
nr
Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kursused Habarovskis, kursant 01.09.1955–01.08.1956
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Transpordiosakond, operatiivvolinik, leitnant 1956–1965
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, operatiivvolinik 1965–1970
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat, ülema asetäitja, juriskonsult, major–alampolkovnik 1970–1989
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 452   KUUPÄEV 27.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Peip JÕEKALLAS  
  (ees- ja perekonnanimi)  
06.02.1936   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgem kool nr 301 Vilniuses, kursant 1958–1960
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, praktikant, leitnant 1960
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Jõgeva rajooniosakond, operatiivvolinik 1960–1962
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Viljandi rajooniosakond, operatiivvolinik 1962–1964
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, operatiivvolinik 1964–1974
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee RJK korrapidaja, operatiivvolinik, kapten 1974–1984
7. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tallinna osakond, vanemoperatiivvolinik, major 1984–mai 1987
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 453   KUUPÄEV 22.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Sirje KABRAL  
  (ees- ja perekonnanimi)  
28.07.1956   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Cornelia Tõlkebüroo OÜ, tõlk  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehnilise osakonna (OTO)
6. jaoskond (perlustreerimine), tõlk
01.1980–12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 472   KUUPÄEV 27.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Kalju KESKOJA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
18.03.1934   Eesti Vabariik
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Narva linn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeerium kool nr 303 Vilniuses, kursant 1953–1955
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Pärnumaa osakonna operatiivvolinik, leitnant– vanemleitnant 01.09.1955–1960
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, nooremoperatiivvolinik kevad – sept. 1960
4. NSVL RJK kõrgem kool Moskvas kursant sept. 1960 – veebr. 1962
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee uurimisosakond, uurija, vanemleitnant veebr. 1962–
06.11.1965
6. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond, vanem-
operatiivvolinik
06.11.1965–1986
7. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakond, osakonna ülema asetäitja, alampolkovnik (tegevreserv) 1986–01.10.1988
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 475   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Viktor KIZILOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
01.05.1948   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Belgorodi oblast Prohhorovski rajoon  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  töötu  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk
nr
Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee s/o 1229 eriosakond
(106. Piirivalvesalk), operatiivvolinik– vanemoperatiivvolinik
1973–05.1984
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna 4. jaoskond, vanemoperatiivvolinik, major 05.1983–1988
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee info-analüüsi osakond, major 1988–1990
4. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiivkorrapidaja, major 1990–07.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 488   KUUPÄEV 16.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Oleg KOSSOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
03.12.1953   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Tallinna Vangla, valvur  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool nr 401 Leningradis, kuulaja 01.1977–01.1978
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 2. jaoskond, luuraja, vanemluuraja 01.1978–11.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 528   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Jakob LILLEMAA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
25.07.1928   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kohtla-Järve  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, nooremoperatiivvolinik 1957–1965
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1965–1985
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 530   KUUPÄEV 04.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Tiit LINNUPÕLD  
  (ees- ja perekonnanimi)  
20.02.1949   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Tele 2 Eesti AS, rakendusjuht  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline F. E. Dzeržinski nimeline NSV Liidu RJK Kool Moskvas, kuulaja 08.1973–07.1975
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakonna 1. jaoskond, operatiivvolinik 08.1975–1978
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond, vanemoperatiivvolinik 1978–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 533   KUUPÄEV 16.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr LJALIK  
  (ees- ja perekonnanimi)  
07.12.1954   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Tallinna Vangla, valvur  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna 1. jaoskond (varistruktuur «Teadusliku Uurimise Instituut «Mikron» konstrueerimisbüroo»), luuraja ja vanemluuraja 06.1984–10.1991
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool nr 401 Leningradis, kuulaja 1985
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 535   KUUPÄEV 30.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Natalia LUŽANOVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
16.11.1955   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Vladivostok  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Privaat-info, reklaami vastuvõtja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 10. osakond, inspektor 04.04.1983–30.10.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 537   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr MAKARENKOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
01.09.1945   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS MONOTAL, ekspediitor  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, luuraja, seersant–major 1970–1980
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kaadriosakond, vanemoperatiivvolinik, major 1980–1990
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, jaoskonna ülem, alampolkovnik 1990–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 538   KUUPÄEV 09.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Juri MAKAROV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
12.04.1962   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Geirom OÜ, mänedžer  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond (varistruktuur «Teadusliku Uurimise Instituut «Mikron» konstrueerimisbüroo»), elektromehhaanik 11.1984–11.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 549   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Igor MELTŠAKOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
22.05.1938   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Permi oblast Jurlinski rajoon  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee organiseeritud kuritegevusega võitlemise osakond, osakonna ülema asetäitja, alampolkovnik 1983–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 559   KUUPÄEV 11.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksander (Alexander) MODIN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
05.03.1959   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  töötu  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Majandusosakond, autojuht 16.02.1981–21.07.1986
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Majandusosakond, kaastöötaja 21.07.1986–19.01.1989
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 560   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Senta MOHHOVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
23.05.1955   Abhaasia
(sünniaeg)   (sünnikoht)
     
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Airest, administraator  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Harju osakond, sekretär 1974–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 561   KUUPÄEV 06.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Mihhail MOROZOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
04.06.1956   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tartu  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS F-Elekter, klienditeeninduse juhataja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Informatsiooni ja analüüsi osakond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 07.01.1985–31.10.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 569   KUUPÄEV 14.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Peeter MÄGI  
  (ees- ja perekonnanimi)  
01.07.1934   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Väike-Maarja vald  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet, nooremkontrolör

  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk  nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, kaastöötaja 08.1958–09.1971
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, operatiivvolinik 09.1971–03.1974
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 575   KUUPÄEV 07.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Ljudmila NARUSBERG  
  (ees- ja perekonnanimi)  
14.01.1947   Läti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Riia  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  kodune  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat, inspektor 17.12.1979–30.07.1981
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat, vaneminspektor 30.07.1981–09.12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 576   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Andrei NAUMOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
02.11.1958   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Leningradi oblast  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Vahvlivabrik, operaator-seadistaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Raadiopeilingu jaam Vana-Aaviku külas Harjumaal, raadiotehnik – eriseadmete spetsialist 1985–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 579   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vjatšeslav NEIMAN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
02.06.1958   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Alfaservice juhatuse liige  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrknr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat, korrapidaja, nooremleitnant 1980–1984
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakond, operatiivvolinik 1984–1990
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Tegevreserv, major 1990–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 587   KUUPÄEV 27.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Merle OESELG  
  (ees- ja perekonnanimi)  
02.05.1966   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Branson Kaubandus, müügisekretär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Operatiiv-tehniline osakond (OTO), operatiivtõlk, nooremleitnant 1986–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 599   KUUPÄEV 22.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksander PAHMURKO  
  (ees- ja perekonnanimi)  
07.04.1953   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)

Murmanski oblast Severomorski linn

  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Palex Group OÜ, juhatuse liige  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 10. jaoskond, nooremoperatiiv-
volinik
1974–1975
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna
1. jaoskond ja 2. jaoskond, operatiivvolinik
1975–01.1983
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 604   KUUPÄEV 31.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Juri PANASSENKO  
  (ees- ja perekonnanimi)  
08.08.1960   Ukraina
(sü nniaeg)   (sünnikoht)
  Donetski oblast  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Balneom, turvaülem  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Majandusosakond, autojuht 1983–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 606   KUUPÄEV 06.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Anatoli PARASKUN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
11.07.1949   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Pluvo, elektrik  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, tehnik 19.08.1970–30.10.1975
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, elektromehhaanik 30.10.1975–03.02.1976
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, vanemelektromehhaanik 03.02.1976–31.12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 611   KUUPÄEV 14.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Tatjana PERMJAKOVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
15.08.1958   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Lasnamäe Gümnaasium, õpetaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 10. osakond, inspektor 08.1984–1985
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehnilise osakonna (OTO)
2. jaoskond, inspektor
1985–1989
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 617   KUUPÄEV 03.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr PODLIPSKI  
  (ees- ja perekonnanimi)  
06.12.1948   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  D 2 D OÜ, kuller-postiljon  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis, kursant 09.1974–09.1975
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee informatsiooni-analüüsi jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 09.1975–04.1991
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee informatsiooni-analüüsi osakond, jaoskonnaülem 04.1991–12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 620   KUUPÄEV 30.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vladimir POLUPANOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
14.02.1959   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Petropavlovsk  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Noy, tegevdirekor  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, elektromehaanik 1980–1982
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Sekretariaat, operatiivkorrapidaja 1982–1984
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, operatiivvolinik 1984–1989
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, vanemoperatiivvolinik 1989–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 637   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksander PÄÄSUKE  
  (ees- ja perekonnanimi)  
12.11.1949   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Monterg, tegevdirektor  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgem Punalipuline Kool, kuulaja 1972–1976
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Uurimisosakond, uurija, vanemuurija, uurija-kriminalist, eriti tähtsate asjade uurija 1976–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 641   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr RASTORGUJEV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
19.11.1948   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kaliningrad  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  

Vene Föderatsiooni Tallinna Suursaatkonna autojuht

  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, kaastöötaja, vanem-
kaastöötaja
1970–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 653   KUUPÄEV 10.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vladislav RUZANOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
24.10.1959   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Amara, direktor  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, tehnik 10.1983–20.06.1984
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Raadiopeilingu jaam, insener 20.06.1984–31.12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 656   KUUPÄEV 10.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksei SAFONOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
19.02.1959   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  

Elecom Electronics AS, direktori asetäitja

  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehnilise osakonna (OTO)
2. jaoskond, operatiivvolinik
01.1986–1989
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 660   KUUPÄEV 05.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Gennadi SAMSONOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
19.03.1948   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  

OÜ Gylstorff Trading tegevdirektor

  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond, operatiivvolinik 09.1979–09.1980
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 664   KUUPÄEV 12.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Larisa SEMIKOVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
27.03.1949   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  

(maakond, vald, linn, muu asula)

  Leeklill OÜ, müüja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, inspektor, vanem-
inspektor
03.1984–12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 665   KUUPÄEV 12.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vladimir SEVEROV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
22.02.1934   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Leningradi linn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Tallinna Autobussikoondise AS, öövaht  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kursused Leningradis, kuulaja 1968–1969
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, luuraja, vanemluuraja 02.1967–02.1974
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 667   KUUPÄEV 30.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr ŠAPOVALOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
09.01.1953   Ukraina
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Sevastopol  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  ettevõtja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1984–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 670   KUUPÄEV 27.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vladimir ŠEPOTKO  
  (ees- ja perekonnanimi)  
14.08.1944   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Primorje krai Uglovoe asula  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Kohimo, direktori asetäitja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Minskis, kursant 02.1973–01.1974
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, 3. osakond, operatiivvolinik 1974–1990
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee inspektsiooni operatiivvolinik, alampolkovnik 1990–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 685   KUUPÄEV 27.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Andrei SOKOLOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
08.07.1963   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Eesti Metallieksport  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusside osakond, elektromehhaanik 1985–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 680   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vladimir SKOPITŠ  
  (ees- ja perekonnanimi)  
21.05.1949   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Alfastar, turvatöötaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, nooremoperatiivvolinik, vanemseersant suvi 1970
2. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kursused Leningradis, kursant sügis 1970
3. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, nooremoperatiivvolinik sügis 1970–1980
4. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgem kool Moskvas, kuulaja (kaugõppes) 1975–1980
5. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik, leitnant–alampolkovnik 1980–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 689   KUUPÄEV 30.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aare SOOSAAR  
  (ees- ja perekonnanimi)  
21.04.1946   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Võhma  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Turvateenistus Alfastar, turvatöötaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee RJK kõrgemad kursused Minskis, kuulaja 1970–1971
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, nooremoperatiivvolinik, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik 1971–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 691   KUUPÄEV 30.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Oleg STASJUK  
  (ees- ja perekonnanimi)  
30.10.1954   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Milistoil juhatuse liige  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, operatiivvolinik 1980–1982
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakond, operatiivvolinik 1982–1985
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakond, vanemoperatiivvolinik 1985–1990
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakond, jaoskonna ülema asetäitja 1990–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 697   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Svetlana ZALJA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
08.06.1957   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Raedgs, juhataja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee operatiiv-tehniline osakond, kaastöötaja 1976–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 698   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Konstantin ZALUTSKI  
  (ees- ja perekonnanimi)  
25.08.1956   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ VDI Metall, tsehhi juhataja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakond, operatiivvolinik– vanemoperatiivvolinik, leitnant–major 1982–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 704   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Natalja ŽIVODJOROVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
12.04.1933   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Mordva ANSV Krasnoslabotski rajoon  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium polikliiniku sanitar 1950–1951
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Räpina rajooniosakond, asjaajaja-masinakirjutaja, sekretär-masinakirjutaja 1951–1953
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Räpina rajoonivoliniku aparaat, sekretär-arvepidaja 1954–1955
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee majandusosakond, korrapidaja 1955–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 710   KUUPÄEV 30.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr ZÕKOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
30.06.1961   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kiviõli  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Spordiklubi Budo, president  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kaadrite osakond, sõjalis-füüsilise ettevalmistuse instruktor 1985–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 718   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Gennadi TOLMATŠOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
16.12.1952   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Narva  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  Anava Eesti AS, transpordiosakonna juhataja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Narva linnaosakond, operatiivvolinik 1982–1987
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Narva linnaosakond, vanemoperatiivvolinik 1988–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 720   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Pavel TOMBERG  
  (ees- ja perekonnanimi)  
07.01.1958   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Kohtla-Järve linn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS TVMK, peadirektori abi  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgemad kursused Kiievis, kursant 02.1987–02.1988
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Kohtla-Järve linnaosakond, operatiivvolinik, leitnant–kapten 1988–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 721   KUUPÄEV 17.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Ljudmilla TOOM  
  (ees- ja perekonnanimi)  
21.12.1948   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  sõjaväepensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakonna
1. jaoskond, luuraja
10.1968–1978
2. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kool nr 401 Leningradis, kuulaja 1969
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee informatsiooni-analüüsi jaoskond, operatiivvolinik 1978–1981
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond, operatiivvolinik 1981–1982
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, operatiivvolinik 1982–12.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 723   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vjatšeslav TRAPEZNIKOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
20.08.1937   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Leningrad  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  ALG Liisingu AS jurist  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Jõgeva rajooni operatiivvolinik 1959–1961
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, operatiivvolinik 1962–1969
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, vanemoperatiivvolinik 1970–1974
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, jaoskonna ülem 1975–1977
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, ülema asetäitja 1978–1980
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Transpordiosakond, ülema asetäitja 1981–1982
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 725   KUUPÄEV 30.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Nikolai TROFIMOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
04.05.1954   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS ERVECO, juhataja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 6. osakond, operatiivtöötaja 1983–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 737   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Oleg TSÕPUN  
  (ees- ja perekonnanimi)  
08.03.1951   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Diler, mänedžer  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, operatiivvolinik 1977–1983
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, vanemoperatiivvolinik 1983–1984
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, jaoskonna ülema asetäitja 1984–1985
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, jaoskonna ülem 1985–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 738   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vladimir TŠISTOZVONOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
27.03.1954   Ukraina
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Dnepropetrovsk  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Kohimo insener  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSVL Riikliku Julgeoleku Komitee Kõrgemad kursused Minskis, kursant 1979
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, operatiivvolinik 1980–1982
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, vanemoperatiivvolinik 1982–1983
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 3. osakond, vanemoperatiivvolinik 1983–1984
5. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond, jaoskonna ülema asetäitja 1985–1988
6. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 5. osakond, jaoskonna ülem 1988–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 754   KUUPÄEV 29.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Oleg VASSIKOV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
13.03.1949   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  

(maakond, vald, linn, muu asula)

  AS Miku-Manni, insener  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, tehnik, vanemtehnik, insener 1971–1992
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 755   KUUPÄEV 27.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr VASSILJEV  
  (ees- ja perekonnanimi)  
13.11.1955   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  füüsilisest isikust ettevõtja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, insener 1981–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 764   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Aleksandr VILDER  
  (ees- ja perekonnanimi)  
01.03.1962   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Keila  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Gritiilia, autojuht  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, autojuht 1982–1983
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Majandusosakond, autojuht 1983–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 765   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Marina VINOGRADOVA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
16.02.1960   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  OÜ Estconde, viisavormistaja  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee sekretariaadi masinakirjutaja 01.1979–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 766   KUUPÄEV 10.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Vladimir VISNAPU  
  (ees- ja perekonnanimi)  
22.09.1958   Kasahstan
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Džambuli  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Petromaks Spediitor, ekspediitor  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond, elektromehhaanik 17.12.1979–01.11.1980
2. ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakonna
2. jaoskond, operatiivvolinik
09.1986–07.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta

NR 768   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Asta VOLK  
  (ees- ja perekonnanimi)  
16.03.1936   Venemaa
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Krasnodari krai  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, korrapidaja 1963–1990
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 769   KUUPÄEV 28.01.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Pjotr VOLK  
  (ees- ja perekonnanimi)  
08.01.1939   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Petserimaa  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  pensionär  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 7. osakond, luuraja-autojuht 1961–1974
2. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee Operatiivkoosseis reservis 1974–1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)
KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE

Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
isiku kohta

NR 774   KUUPÄEV 05.02.2003

Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse § 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud

  Pearn ÄRMA  
  (ees- ja perekonnanimi)  
02.04.1952   Eesti
(sünniaeg)   (sünnikoht)
  Tallinn  
  (maakond, vald, linn, muu asula)  
  AS Tallinna Sadam, juhatuse esimehe asetäitja nõunik  
  (töökoht või tegevusala)  

kes on olnud Eestit okupeerinud

NSV Liidu
    (riigi, riikide)

julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses või teinud koostööd alljärgnevalt:

Jrk nr Julgeoleku-, luure- või vastuluureorgani nimetus Ametikoht või koostöö liik Ajavahemik
1. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Džersinski nim NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgem kool, kuulaja 01.08.1970–08.1975
2. Balti piirivalve ringkond,
106. piirivalve salk
Luure osakond, luureohvitser 09.1975–08.1979
3. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakond
7. jaoskond, operatiivvolinik, vanemoperatiivvolinik
09.1979–08.1986
4. Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 9. grupp, vanem 08.1986–31.10.1991
Kaitsepolitseiameti peadirektor Jüri PIHL  
  ................................................

(ees- ja perekonnanimi)

 
  ...............................................

/allkiri/

(pitser)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json