Teksti suurus:

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 64, 913

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 16.05.2003 nr 29

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611) § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 «Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 32, 454; 2003, 4, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased või nendest koosnevad üliõpilaskollektiivid (edaspidi üliõpilane).»;

2) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek täiendavate auhindade määramiseks.»;

3) paragrahvi 6 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Auhinnad antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud aktusel.»

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json