Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 "Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 44, 306

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 "Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid" muutmine

Vastu võetud 20.05.2003 nr 158

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156) § 9 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Tolliseadustikuga» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17; 26, 156).

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid» (RT I 2002, 54, 343) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) mere- ja piiriveekogude sadamates (lisa 3);»;

2) lisa 1 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid maanteelõikudel» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) lisa 3 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid meresadamates» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) lisas 4 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid lennujaamades» asendatakse sõnad «Kuressaare piiripunkt» sõnadega «Kuressaare-2 piiripunkt»;

5) lisa 5 «Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi elanikele» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 158 sõnastuses)

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MAANTEELÕIKUDEL

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Ikla piiripunkt Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 24 h  
Koidula piiripunkt Karisilla–Petseri maantee 24 h  
Luhamaa piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h  
Murati piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h  
Narva-1 piiripunkt Tallinna–Narva maantee 24 h  
Valga-1 piiripunkt Valga–Uulu maantee 24 h  
Valga-3 piiripunkt Valga, Sepa tänav 24 h; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 158 sõnastuses)

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MERE- JA PIIRIVEEKOGUDE SADAMATES

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Dirhami piiripunkt Dirhami sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Haapsalu piiripunkt Haapsalu jahisadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Heltermaa piiripunkt Heltermaa sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Kuivastu piiripunkt Kuivastu sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Kunda piiripunkt Kunda sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Lehtma piiripunkt Lehtma sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Lohusalu piiripunkt Lohusalu sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Ei vormistata
Loksa piiripunkt Loksa sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Kuressaare-1 piiripunkt Kuressaare sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Miiduranna piiripunkt Miiduranna sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Muuga piiripunkt Muuga sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Mõntu piiripunkt Mõntu sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Narva-Jõesuu piiripunkt Narva-Jõesuu sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Nasva piiripunkt Nasva sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Paldiski-1 piiripunkt Paldiski Põhjasadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Paldiski-2 piiripunkt Paldiski Lõunasadam Avatud määratud ajal  
Praaga piiripunkt Praaga, Vara vald Avatud hooajaliselt määratud ajal; reisi- ja kaubalaevad Tollivormistus Tartu Jõesadamas
Pärnu-2 piiripunkt Pärnu sadam Avatud määratud ajal  
Pärnu-3 piiripunkt Pärnu jahisadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Rohuküla piiripunkt Rohuküla sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Roomassaare piiripunkt Roomassaare sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Ruhnu piiripunkt Ruhnu sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Ei vormistata
Sõru piiripunkt Sõru sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Ei vormistata
Tallinna-2 piiripunkt Meeruse sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-3 piiripunkt Bekkeri sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-4 piiripunkt Vene-Balti sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-5 piiripunkt Paljassaare sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Tallinna-6 piiripunkt Hundipea sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-7 piiripunkt Miinisadam Avatud määratud ajal; ainult erikorraldusel Väljakutsel
Tallinna-8 piiripunkt Peetri sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-9 piiripunkt Lennusadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-10 piiripunkt Patareisadam Avatud määratud ajal  
Tallinna-11 piiripunkt Vanasadam Avatud määratud ajal  
Tallinna-12 piiripunkt Pirita sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Veere piiripunkt Veere sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Vergi piiripunkt Vergi sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Virtsu piiripunkt Virtsu sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 5
(Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 158 sõnastuses)

REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA LÄTI VABARIIGI ELANIKELE

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba vormistamisel
Holdre piiripunkt Holdre–Läti piir, maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Jäärja piiripunkt Kilingi-Nõmme–Kiisa maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Lilli piiripunkt Karksi-Nuia–Lilli maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Mõisaküla piiripunkt Mõisaküla tee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata
Valga-2 piiripunkt Valga, Raja tänav Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele Ei vormistata
Vana-Ikla piiripunkt Rannametsa–Ikla maantee Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele Ei vormistata
Vastse-Roosa piiripunkt Mõniste–Ape maantee Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele Ei vormistata

Siseminister Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json