Teksti suurus:

Viljandi linna sademevee ärajuhtimise üldskeemi kehtestamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 63, 1500

Viljandi linna sademevee ärajuhtimise üldskeemi kehtestamine

Vastu võetud 25.04.2003 nr 27

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 63, 387; 2003, 13, 64) § 4 lõike 2 ning Viljandi linna arengukava 2000–2007 (KO 2000, 69, 1025) 13. peatüki 1. ja 2. eesmärgi alusel Viljandi Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada Viljandi linna sademevee ärajuhtimise üldskeem vastavalt IB Urmas Nugin OÜ tööle nr IB 34/2003.

2. Määrus jõustub 1. mail 2003. a.

Volikogu esimees Arnold KIMBER

/otsingu_soovitused.json