Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 69, 999

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 27.05.2003 nr 70

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105) § 48 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2001, 114, 1614; 136, 1979; 2002, 105, 1568; 2003, 4, 46; 31, 470) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Kehtestada laenuintressi alammääraks 4% aastas.»

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2003. a.

Minister Tõnis PALTS

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json