Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Matsalu looduskaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 67, 983

Maamaksu korrigeerimine Matsalu looduskaitsealal

Vastu võetud 27.05.2003 nr 336

«Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 4 lõike 2 alusel kehtestada, et Lääne maakonnas asuval Matsalu looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2004. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Salevere sihtkaitsevööndilt, mille pindala Hanila valla piires on 20,74 hektarit; Mõisaküla sihtkaitsevööndilt, mille pindala Hanila valla piires on 56,89 hektarit; Matsalu metsa sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 997 hektarit; Matsalu parkmetsa sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 58,99 hektarit; Võigaste sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 380,9 hektarit ja Hanila valla piires 113,4 hektarit; Lubjaahjumäe sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 1,86 hektarit; Kirikuküla sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 34,16 hektarit; Kloostri sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 85,43 hektarit; Allika sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 4,789 hektarit; Viita sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 3,954 hektarit; Porimäe sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 2,682 hektarit; Neidsaare sihtkaitsevööndilt, mille pindala Lihula valla piires on 7,017 hektarit; Keravere sihtkaitsevööndilt, mille pindala Martna valla piires on 409,4 hektarit ja Ridala valla piires 275,4 hektarit; Saardo sihtkaitsevööndilt, mille pindala Ridala valla piires on 914,3 hektarit; Puise sihtkaitsevööndilt, mille pindala Ridala valla piires on 447,06 hektarit;
2) 50% maamaksumäärast Matsalu piiranguvööndilt, mille pindala Hanila valla piires on 557,5 hektarit, Lihula valla piires 3846 hektarit, Martna valla piires 1269 hektarit ja Ridala valla piires 1631 hektarit.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json