Teksti suurus:

Surveseadme kaitsevööndi ulatus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Surveseadme kaitsevööndi ulatus

Vastu võetud 02.07.2002 nr 213
RT I 2002, 58, 368
jõustumine 13.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2003RT I 2003, 44, 30402.06.2003

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 309) § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse surveseadme kaitsevööndi ulatus tulenevalt surveseadme ohutasemest, survest ja asukohast.

§ 2.  Maa-aluste soojustorustike kaitsevöönd

  Maa-aluste soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid ja horisontaaltasand, kaitsevööndi ulatus on:
  1) alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 2 meetrit;
  2) 200 mm ja suurema läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit.

§ 3.  Maapealsete soojustorustike kaitsevöönd

  Maapealsete soojustorustike, mida mõlemal pool torustikke piiravad äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast järgmistel kaugustel asuvad mõttelised vertikaaltasandid, kaitsevööndi ulatus:
  1) aurutorustikul töörõhul üle 16 baari on 10 meetrit;
  2) aurutorustikul töörõhul 16 baari ja alla selle on 5 meetrit;
  3) veetorustikul töörõhul üle 6 baari on 5 meetrit;
  4) veetorustikul töörõhul 6 baari ja alla selle on 2 meetrit.

§ 4.  Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate rajatiste ja hoonete kaitsevöönd

  Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate drenaa˛itorude, jaotuskambrite, pumbamajade, mõõtesõlmede ning reguleerpunktide rajatiste ja hoonete kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mis asub välisseina äärmistest punktidest 2 meetri kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaalide vahel.

§ 5.  Kommunikatsioonide (kanalisatsioon, vesi, side, gaas, elekter jne) kaitsevöönd

  Kanalisatsiooni-, vee-, side- ja gaasitrasside ning elektrikaablite ja teiste kommunikatsioonide rajamisel kaugküttevõrgu kaitsevööndisse on vähimad kaugused kaugküttetorustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:
  1) ristumisel 0,2 meetrit;
  2) paralleelsel kulgemisel 1 meeter.

§ 6.  Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd

  Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mis asub torustiku välisseina äärmistest punktidest 5 meetri kaugusel paiknevate mõtteliste vertikaaltasandite vahel.
[RT I 2003, 44, 304 - jõust. 02.06.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json