Teksti suurus:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2003
Avaldamismärge:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Vastu võetud 25.06.2002 nr 205
RT I 2002, 54, 343
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
20.05.2003 nr 158 ( RT I 2003, 44, 306) 2.06.2003

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126) § 9 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Tolliseadustikuga» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284).

§1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning reisijatele avatud piiripunktid Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele.

§2. Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

(1) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on:
1) maanteelõikudel (lisa 1);
2) raudteejaamades (lisa 2);
3) mere- ja piiriveekogude sadamates (lisa 3);
4) lennujaamades (lisa 4).

(2) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi elanikele on sätestatud lisas 5.

(3) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele on sätestatud lisas 6.

[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

§3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 158 sõnastuses)
[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

 

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MAANTEELÕIKUDEL

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Ikla piiripunkt

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee

24 h

 

Koidula piiripunkt

Karisilla–Petseri maantee

24 h

 

Luhamaa piiripunkt

Riia–Pihkva maantee

24 h

 

Murati piiripunkt

Riia–Pihkva maantee

24 h

 

Narva-1 piiripunkt

Tallinna–Narva maantee

24 h

 

Valga-1 piiripunkt

Valga–Uulu maantee

24 h

 

Valga-3 piiripunkt

Valga, Sepa tänav

24 h; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 2

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID RAUDTEEJAAMADES

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Narva raudtee piiripunkt

Narva raudteejaam

24 h

 

Orava raudtee piiripunkt

Orava raudteejaam

24 h

 

Valga raudtee piiripunkt

Valga raudteejaam

24 h

 

 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 158 sõnastuses)
[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID MERE- JA PIIRIVEEKOGUDE SADAMATES

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Dirhami piiripunkt

Dirhami sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Haapsalu piiripunkt

Haapsalu jahisadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Heltermaa piiripunkt

Heltermaa sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Kuivastu piiripunkt

Kuivastu sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Kunda piiripunkt

Kunda sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

 

Lehtma piiripunkt

Lehtma sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Lohusalu piiripunkt

Lohusalu sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Ei vormistata

Loksa piiripunkt

Loksa sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Kuressaare-1 piiripunkt

Kuressaare sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Miiduranna piiripunkt

Miiduranna sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Muuga piiripunkt

Muuga sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

 

Mõntu piiripunkt

Mõntu sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Narva-Jõesuu piiripunkt

Narva-Jõesuu sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Nasva piiripunkt

Nasva sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Paldiski-1 piiripunkt

Paldiski Põhjasadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Paldiski-2 piiripunkt

Paldiski Lõunasadam

Avatud määratud ajal

 

Praaga piiripunkt

Praaga, Vara vald

Avatud hooajaliselt määratud ajal; reisi- ja kaubalaevad

Tollivormistus Tartu Jõesadamas

Pärnu-2 piiripunkt

Pärnu sadam

Avatud määratud ajal

 

Pärnu-3 piiripunkt

Pärnu jahisadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Rohuküla piiripunkt

Rohuküla sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Roomassaare piiripunkt

Roomassaare sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Ruhnu piiripunkt

Ruhnu sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Ei vormistata

Sõru piiripunkt

Sõru sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Ei vormistata

Tallinna-2 piiripunkt

Meeruse sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-3 piiripunkt

Bekkeri sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-4 piiripunkt

Vene-Balti sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-5 piiripunkt

Paljassaare sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

 

Tallinna-6 piiripunkt

Hundipea sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-7 piiripunkt

Miinisadam

Avatud määratud ajal; ainult erikorraldusel

Väljakutsel

Tallinna-8 piiripunkt

Peetri sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-9 piiripunkt

Lennusadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

Tallinna-10 piiripunkt

Patareisadam

Avatud määratud ajal

 

Tallinna-11 piiripunkt

Vanasadam

Avatud määratud ajal

 

Tallinna-12 piiripunkt

Pirita sadam

Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad

Väljakutsel

Veere piiripunkt

Veere sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Vergi piiripunkt

Vergi sadam

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Virtsu piiripunkt

Virtsu sadam

Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad

Väljakutsel

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 4

RAHVUSVAHELISEKS LIIKLUSEKS AVATUD PIIRIPUNKTID LENNUJAAMADES

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Kuressaare-2 piiripunkt

Kuressaare lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel

Väljakutsel

Kärdla piiripunkt

Kärdla lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel

Väljakutsel

Pärnu-1 piiripunkt

Pärnu lennujaam

Avatud määratud ajal;

väljakutsel

Väljakutsel

Tallinna-1 piiripunkt

Tallinna lennujaam

Avatud määratud ajal

 

Tallinna-13 piiripunkt

Linnahalli helikopteriterminal

Avatud määratud ajal

Väljakutsel

Tartu-1 piiripunkt

Tartu lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel

Väljakutsel

Ämari piiripunkt

Ämari lennujaam

Avatud määratud ajal; väljakutsel ainult erikorraldusel

Väljakutsel

[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 5
(Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 158 sõnastuses)
[RT I 2003, 44, 306 – jõust. 2.06.2003]

REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA LÄTI VABARIIGI ELANIKELE

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Holdre piiripunkt

Holdre–Läti piir, maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Jäärja piiripunkt

Kilingi-Nõmme–Kiisa maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Lilli piiripunkt

Karksi-Nuia–Lilli maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Mõisaküla piiripunkt

Mõisaküla tee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

Valga-2 piiripunkt

Valga, Raja tänav

Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele

Ei vormistata

Vana-Ikla piiripunkt

Rannametsa–Ikla maantee

Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele

Ei vormistata

Vastse-Roosa piiripunkt

Mõniste–Ape maantee

Avatud määratud ajal; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

Ei vormistata

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruse nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid»
lisa 6

REISIJATELE AVATUD PIIRIPUNKTID AINULT EESTI VABARIIGI JA VENE FÖDERATSIOONI ELANIKELE

Piiripunkti nimetus

Piirikontrolli toimumise koht

Piiriületuse võimalused ja piirangud

Erisused kauba vormistamisel

Narva-2 piiripunkt

Narva, Kose tänav

Avatud määratud ajal; ainult jalakäijatele

Ei vormistata

Saatse piiripunkt

Saatse–Petseri maantee

Avatud määratud ajal

Ei vormistata