Teksti suurus:

Hääletamissedeli vormi kehtestamine rahvahääletuseks

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RTL 2003, 70, 1022

Hääletamissedeli vormi kehtestamine rahvahääletuseks

Vastu võetud 21.05.2003 nr 31

Rahvahääletuse seaduse (RT I 2002, 30, 176; 57, 355; 90, 517) § 17 lõike 4 punkti 4 ja § 30 lõike 1 alusel kehtestab Vabariigi Valimiskomisjon rahvahääletuseks hääletamissedelile järgmised vorminõuded:
1) hääletamissedel on trükitud paberile, mille mõõtmed on 123 × 175 mm;
2) kokkumurtud hääletamissedelil on neli lehekülge;
3) hääletamissedeli esimene lehekülg on tühi;
4) kui rahvahääletusele on pandud seaduseelnõu, kantakse hääletamissedeli teisele küljele eelnõu pealkiri või Riigikogu otsusel eelnõu tekst;
5) hääletamissedeli kolmanda lehekülje ülaosas on tekst «Rahvahääletus» ja tekst rahvahääletuse päeva kuupäevaga, mis on trükitud hõbedase värviga (rahvusvahelise Pantone’i värvitabeli alusel 877U);
6) kui rahvahääletusele on pandud seaduseelnõu, kantakse pärast rahvahääletuse kuupäeva hääletamissedeli kolmandale leheküljele küsimus «Kas Teie olete seaduseelnõu seadusena vastuvõtmise poolt?» ning lahtrid vastusevariantidega «jah» ja «ei»;
7) kui rahvahääletusele on pandud muu riigielu küsimus, kantakse pärast rahvahääletuse kuupäeva hääletamissedeli  kolmandale leheküljele  selle sõnastus ning lahtrid vastusevariantidega «jah» ja «ei»;
8) hääletamissedeli neljas lehekülg on tühi;
9) hääletamissedeli teksti värvi, esikülje tausta värvi ja turvaelemendid kinnitab Vabariigi Valimiskomisjon oma otsusega.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBUL

/otsingu_soovitused.json