Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2003. a 7. märtsi määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 72, 1052

Keskkonnaministri 2003. a 7. märtsi määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Vastu võetud 13.06.2003 nr 52

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70) § 27 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruses nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Metskurvitsale võib pidada otsi- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti seisulinnukoeraga 1. augustist 30. novembrini.»

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

« (25) Kormoranile võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 15. juunist 30. novembrini, sellest 15. juunist 15. juulini kormorani tekitatud kahjustuste asukohas.»

§ 2. Määrus kehtib 1. maini 2004. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json